Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

På Mellanöstern-fronten intet nytt

Mellanösternkonflikten är världens märkligaste. All världens blickar är riktade mot detta lilla hörn av världen. Nyhetsrapporteringen flödar i en aldrig sinande ström. Troligtvis har MÖ-konflikten världsrekord i antal spaltmeter, möjligen i konkurrens med 2:a världskriget. Det finns ständigt nya våldsdåd, nya incidenter, nya politiska initiativ att rapportera om. Just nu pågår ett krig mot terroristorganisationen Hamas, som hellre låter sin befolkning dö än att man ger upp de ständiga raketattackerna mot det civila Israel. Ändå har i grunden ingenting förändrats sedan 1948. Israel kämpar fortfarande för sin existens och palestinaaraberna och flera av grannländerna drömmer fortfarande om ett Mellanöstern utan Israel. De senaste sextio år har läget varit närmast totalt fastlåst.

Varför får Israel och MÖ-konflikten så oproportionerligt stort utrymme i media? Det finns konflikter runtom i världen som är mer akuta och drabbar många fler människor – Dafur, Tjetjenien, Afghanistan, Kongo-Kinshasa och många andra. Men utrymmet för dessa i media är begränsat och engagemanget från aktivister obefintligt.

Men MÖ slår uppenbarligen alla andra konflikthärdar i nyhetsvärde.  En bidragande orsak kan vara närheten och bekvämligheten, åtminstone för europeiska journalister. Israel är ett modernt, välutvecklat land som det är lätt att komma till och bekvämt att leva i. Här kan man bo på ett komfortabelt hotell och ha konfliktområdena nära inpå sig utan att själv utsätta sig för några större faror. Den effektiva israeliska säkerhetsapparaten gör livet säkert även för tillfälliga besökare i landet. Konfliktens olösliga natur gör journalisterna uppfinningsrika i att hela tiden hitta nya vinklingar. Ett idealland för en utrikeskorre!

Vad är orsaken till konfliktens ”eviga natur” ? Finns det krafter som har någonting att vinna på att konflikten inte löses? Tyvärr verkar det så. Titta bara på alla fredsförsök. Så fort någon sorts överenskommelse varit nära har militanta krafter och terrorister intensifierat sina ansträngningar att göra freden om intet. Orsak: Fred med Israel betraktas av islamister och militanta palestinier som förräderi! Israel ska man inte förhandla med. Israel ska utraderas! Alltså ska krigstillståndet med Israel bibehållas till varje pris. Det kvittar om den egna befolkningen får lida. Huvudsaken är att kampen mot Israel fortsätter tills segern är vunnen. Eftersom Israel aldrig kommer att ge upp sitt land kommer alltså konflikten att fortsätta, fortsätta, fortsätta…

Flyktingproblematiken är en annan evighetsfråga. Det är nämligen så att Palestinaflyktingarna är de enda flyktingar i världen där flyktingskapet går i arv från generation till generation. De arabiska flyktingarna från 1948 är fortfarande flyktingar, och deras barn, barnbarn, barnbarnsbarn… Omkring 700 000 araber flydde 1948. Samtidigt flydde ungefär lika många judar från de arabiska länderna. De har för länge sedan tagits om hand. Men de arabiska flyktingarna togs inte om hand av sina arabiska bröder i grannländerna. Tvärtom förvägrades de medborgarskap, social integration och i många fall grundläggande mänskliga rättigheter. Vissa yrken förbjöds för de palestinska flyktingarna, de fick inte äga fast egendom och de kunde inte få medborgarskap i de länder där de är födda.

FN har en flyktingorganisation, UNHCR, som skapats för alla världens flyktingar – utom palestinaflyktingarna. Dessa har istället en egen organisation, UNWRA. UNWRA har 25000 anställda för att ta hand om 3-4 miljoner palestinska flyktingar. UNHCR har 6300 anställda för att ta hand om 33 miljoner flyktingar i resten av världen. UNHCRs mandat är att hjälpa människor ur flyktingskapet, UNWRAs att bevara flyktingskapet. UNWRA är en värld för sig med tusentals människor som får sin utkomst år efter år för att hålla flyktingskapet vid liv. En säregen, absurd värld! Israels fiender behöver Palestina-arabernas lidande som vapen mot Mellanösterns enda demokrati.

 

Det är alltså mäktiga krafter bakom status quo i Palestina. 60 år har gått utan att konflikten kommit närmare en lösning. Våldet och terrorn fortsätter. Israel fortsätter att försvara sig. Så har det varit de senaste sextio åren. Så kommer det att fortsätta. Eller..?

Not:

UNHCR står för UN High Commissioner for Refugees

UNWRA står för UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East

No comments yet»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: