Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

Judarna i Amerika

May 25, 2009 at 4:26 pm · Filed under Israel och Mellanöstern and tagged: , , · Edit

De senaste veckorna har jag specialstuderat judarnas historia i Amerika – en mycket spännande läsning. USA idag har 45 procent av världens 14 miljoner judar, mer än Israel som har 40 procent. De första judarna kom till kontinenten för nästan 500 år sedan. Det var förföljelse och folkfördrivning som drev dem över havet då, och så har det varit gång på gång under alla dessa femhundra år. Amerika var frihetens kontinent, och faktum är att det finns knappast något land där judarna i exil har behandlats så bra som på den Nordamerikanska kontinenten.

Under de första århundradena, speciellt 1600-talet, var det South Carolina som drog. Där hade nämligen utfärdats en grundlag 1669 (Charta) som garanterade religions- och samvetsfrihet. En hel judisk koloni växte fram i Charleston och andra städer. Dessa den första generationens amerikanska judar var alla sefarder, dvs de hade sitt ursprung i Spanien, varifrån de fördrevs 1492. I Amerika kunde de bygga en ny framtid.

Judarna i Amerika blev en integrerad del av det framväxande amerikanska samhället. De var flitiga hantverkare, köpmän och politiker. De var med och byggde det tidiga amerikanska samhället. Redan på 1800-talet nådde de topposter inom politiken, de deltog lojalt i Amerikas krig, både självständighetskriget, inbördeskriget och senare världskrigen. De var judar, men också lojala amerikaner.

Ändå var inte Amerika fritt från antisemitism. Många europeiska invandrare tog med sig den judefientlighet som de hade vuxit upp med i Europa. Ibland såg man ned på judarna, som en lägre stående ras. Ibland såg man den judiska religionen som ett hot och införde restriktioner. På 1900-talet begränsade man den judiska invandringen, och när Hitler tagit makten blev det svårare för judar att komma till USA.

Men trots allt var Amerika frihetens land för judarna. Om den spanska perioden var en guldålder på Medeltiden, blev den amerikanska, ännu fortgående, perioden en guldålder för judarna århundradena därefter. Även i modern tid har många flyende judar sökt sig till USA istället för till Israel. De askenasiska judarna från Östeuropa dominerar idag bilden.

Judarna i Amerika är så väletablerade och har det generellt så bra, att mycket få väljer att emigrera till Israel. Men visst, en hel del gör det. Många av dem som var pionjärer för det moderna Israel, kom från USA. Vi behöver bara nämna David Ben Gurion och Golda Meir. Men det stora flertalet har inga planer på att emigrera. Det finns också många ortodoxa och ultraortodoxa judar i USA som bidrar till att öka populationen genom sina höga födelsetal. En del av dessa ortodoxa erkänner inte ens staten Israel, eftersom de menar att när Israel återupprättas så blir det genom Messias. Spännvidden är som alltid när det gäller judar stor vad gäller åsikter och trosuppfattningar. Det är också det som gör deras kultur så rik, så intressant, så levande.

Comments (6)

2 Comments»

  carinonnestam wrote @

Jag uppskattade bloggen när ja gläste den, bra information

  Yasin wrote @

Det var intressant info! Tack för det.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: