Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

Archive for August, 2010

FNs klimatpanel har förlorat sin trovärdighet

Nu utsätts FNs klimatpanel IPCC för stark kritik även från en granskning beställd av FNs generalsekreterare.

Enligt Svenska Dagbladet 100830 utsätts  IPCC för en svidande kritik: ”Ordföranden för granskningsgruppen, den amerikanske ekonomen Harold Shapiro, sade när resultatet presenterades i New York på måndagen att IPCC också måste förändra sina arbetsprocedurer.
-Det finns ett antal fel i IPCC:s senaste rapporter. Vi drar slutsatsen att det är nödvändigt med noggrannare granskning av alla rapporter och fakta som bildar underlag för rapporterna, sade Shapiro. Han tog också upp problemet med att en del av innehållet i IPCC:s rapporter bygger på så kallade “grå litteratur”, snarare än vetenskapligt granskat material.
-“Grå litteratur” kan också vara relevant. Men riktlinjerna för hur den ska hanteras är för vaga. Det behövs hårdare kontroll, sade han”. Så långt artikeln i SvD.

En annan granskning som gjorts av den svenske socialdemokratiske politikern och bloggaren Stefan A Johansson går ännu längre. Han smular fullständigt sönder IPCCs sätt att arbeta. Det påstås att 2500 forskare står bakom IPCCs rapporter. I själva verket är det redaktörer som i slutänden bestämmer vad som ska stå i rapporterna. De går självsvåldigt in och redigerar bort fakta som talar emot panelens klimatteori, dvs att det är en klimatförändring som orsakats av människan.

Läs gärna och bedöm själv Stefan Johanssons artikel. Den är väl värd att begrunda, eftersom den redovisar en hel del intressanta fakta. Klicka på eller klistra in följande länk: http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1465&blogg=38134

FNs klimatpanel och dess sätt att arbeta måste kraftigt reformeras om den ska återfå sin trovärdighet.

Intressant Israelhöst

Det blir en intressant Israelhöst för västeråsarna! Höjdpunkten är Israelkonferensen den 22-24 oktober som tar upp temat “Israel – lyftesten eller Guds ögonsten?”. En rad talare belyser olika aspekter av ämnet – Stanley Sjöberg, Daniel Viklund, Håkan Sunnliden, Bengt Berggren, Stefan Sturesson.

Men redan den 28 augusti startar bibelstudierna med  ämnet “Israel och Antikrist”. Stefan Sturesson kommer att leda oss genom såväl gamla som nya testamentets budskap om denne skrämmande gestalt som i den yttersta tiden försöker vilseleda gudsfolket att ta emot honom som sin Messias.

Det är viktigt att förstå Bibelns eskatologiska budskap. Utan dessa insikter kan vi lätt gå vilse i denna tid av förföriska men lögnaktiga budskap. Israel och Bibeln-samlingarna tilldrar sig allt större intresse. Nu kommer deltagare även från platser långt bort från Västerås. Kom också du och var med i samlingarna som pågår hela hösten. Under Kalendarium hittar du information om alla kommande samlingar.