Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

Archive for January, 2013

De iskalla vindarna i Mellanöstern

Jag hörde till dem som skrev kritiskt om den ”arabiska våren” redan när upproren började. Samtidigt fick de olika oppositions- eller rebellrörelserna i arabvärlden världssamfundet – i form av media, regeringsföreträdare, FN – med sig från första början. Medierna beskrev upproren som folkets resning mot tyranni och förtryck. De utsända rapportörerna rapporterade nästan uteslutande från rebellperspektiv. Det var deras syn, deras bilder, deras lidande som kablades ut till medierna. I Libyen gick det så långt att västvärlden via NATO var inne och gav flygunderstöd (läs: flygbombningar) till rebellerna. I flera länder har nu rebellerna tagit över – Egypten, Tunisien, Libyen. Fortfarande lever illusionen att demokratin är på väg, men verkligheten ser helt annorlunda ut.

För ett och ett halvt år sedan skrev jag följande:

”I såväl Egypten som Syrien lurar islamisterna i vassen. Vad de kämpar för borde vara uppenbart för pålästa människor. De vill skapa en muslimsk stat baserad på sharialagar. Det innebär förtryck av kvinnor och icke-muslimska minoriteter, dödsstraff att lämna islam, dödsstraff eller spöstraff för otrohetsbrott och mycket annat som är totalt oförenligt med mänskliga rättigheter och demokratiska principer. De har en totalt förvriden syn på demokrati, där islam står för den ”sanna” friheten.

I Tunisien, som redan hållit val, har islamisterna blivit det största partiet. De sägs vara moderata, men talar redan om att upprätta det sjätte kalifatet, något som även Al Qaida enligt egna uppgifter har som ett av sina viktigaste mål. I själva verket är det vad alla islamister drömmer om. Nu anser de att de har en historisk chans att förverkliga drömmen.”

Vi har redan fått islamistiskt styre i Egypten, Tunisien och Libyen. Man behöver inte vara utrustad med profetisk gåva för att inse vart det är på väg. Jag frågar mig bara, var har alla klarsynta tagit vägen? Jag hatar att säga ”vad var det jag sa?”, men denna gången har jag lust att fråga alla revolutionsromantiker just detta. Ni trodde på de unga besvikna revolutionärerna med sina mobiler och Facebook som ville ha förändring. Ni förstod inte att dessa bara utnyttjades som ”nyttiga idioter” för att bana väg för den islamistiska revolutionen. Kanske en del minns februarirevolutionen 1917 i Ryssland som hade demokratiska ambitioner och leddes av liberaler och socialister. Åtta månader senare tog kommunisterna makten och inledde ett skräckvälde som varade i över 70 år. De som längtade efter frihet och demokrati utnyttjades av mörkare krafter.

Jag undrar hur många som vet vad sharialagar innebär? Att det är en odemokratisk, kvinnodiskriminerande muslimsk lagstiftning som syftar till att bana väg för etablerandet av islam som styrelseskick i hela världen. Låt mig bara nämna några konsekvenser av sharia:

1) Jihad är en viktig del av sharia och definieras som “krig för att etablera Islam”. Detta är en skyldighet för alla muslimer för alla tider tills hela världen är underställd islamisk lag (Umdat al-Salik, avsnitt 9.0).

2) Alla muslimer har en religiös skyldighet att sträva mot att sharia införs över hela världen.

3) “Creeping Sharia” är den term som används för långsam, metodisk, avsiktlig frammarsch av islamisk lag i icke-muslimska länder. (eng. ‘Creep’ = smyga, krypa)

4) Officiella sharia-domstolar är redan verksamma i västländer ( t ex Storbritannien) med handläggning av ärenden som handlar om skilsmässa, våld i hemmet och finansiella tvister. Försök att införa sharia i domstolar runt om i Europa pågår. Studier visar att sharia också har tillämpats eller formellt erkänts i ett antal amerikanska domstolsbeslut.

5) Sharia befaller att drinkare och spelare ska piskas.

6) Sharia befaller män att slå sina fruar (t ex Koranen 4:38).

7) Sharia tillåter bokstavligen “öga för öga” och befaller att en tjuv måste få sin hand avhuggen.

8) All islamkritik av både muslimer och icke-muslimer, kritik av Koranen, sharia, Allah eller Muhammed anses vara “förtal” enligt islamisk lag och kan bestraffas med döden. Detta är en viktig orsak till varför moderata muslimer inte vågar tala ut om radikal Islam.

9) Islamisk lag föreskriver dödsstraff för en muslim som lämnar islam (dvs. apostasins “brott”).

10) Enligt islamisk lag kan muslimer ljuga för och bedra icke-muslimer om det gynnar Islam. Koranen instruerar muslimer att ljuga för icke-muslimer om sin tro och politiska syften för att skydda och sprida Islam. (Det finns många exempel på att dagens islamiska ledare säger en sak till västerländska medier och en annan till sina egna anhängare.)

Arabiska ledare som Mubarak (Egypten) och Assad (Syrien) har försökt hålla emot denna utveckling. De har försökt skapa ett styre där även minoriteter kunnat samexistera med majoriteten. Både i Egypten och Syrien har de kristna skyddats av regimen. Detta sagt, utan att försvara våld och övergrepp, som dessa ledare kan ha begått. Men med deras fall försvinner skyddet för minoriteterna och vägen öppnas istället för islamistiska regimer med införande av sharialagar som första steg till en islamistisk diktatur.

Den enda demokratiska staten i Mellanöstern är fortfarande Israel. Ändå är det just den som saknar stöd från världssamfundet. Minsta s.k. befrielserörelse (läs: terrorrörelse) får omvärldens stöd. Men en av världens mindre demokratiska stater som befinner sig i en ytterst fientlig omgivning får ta emot kritik, beskyllningar och grova skällsord av världens länder när det försvarar sig. Konflikten med Gaza är ett talande exempel. Egentligen borde det vara lätt och självklart att ta ställning för Israel när Hamas i Gaza sänder sina raketer mot civila mål i Israel. Israel överlämnade hela området till den Palestinska myndigheten 2005. Hela området blev palestinskt. Inte en enda israelisk bosättare eller soldat fanns kvar. Det fanns ingen blockad mot Gaza då. Israels förhoppning var att Gaza-borna skulle ta chansen och bygga upp ett fredligt och blomstrande Gaza. Men Hamas utnyttjade istället situationen och tog makten från sina palestinska bröder i en blodig kupp 2007. Nu skulle befrielsen av hela Palestina inledas. Raketattackerna från Gazaremsan mot civila i Israel blev därefter allt fler. Israel tvingades kontrollera införseln av varor till området för att förhindra vapensmuggling. Men genom ett nät av tunnlar mellan Egypten och Gaza fortsätter ändå smugglingen. Sedan Hamas maktövertagande har omkring 9000 avfyrningar gjorts mot israelisk civilbefolkning! Och raketerna skjuter längre och längre och har större och större sprängkraft.

När Israel försöker stoppa beskjutningen är det deras rätt och skyldighet att göra så. Även de som håller med om detta har beskyllt Israel för att ta till oproportionerligt våld! Detta är ett mycket märkligt och illa genomtänkt påstående. Skulle Israel skicka in proportionellt antal raketer i Israel skulle det Gaza vi ser idag inte existera! Verkligheten är ju att Israel agerar med största återhållsamhet för att minimera dödsoffren. De har inget intresse av att döda civila. Deras enda mål är att stoppa raketbeskjutningen. Det är hög tid att omvärlden lägger ansvaret där det hör hemma – hos Hamas och andra fiender till Israel.

Det finns ingen vår i Mellanöstern. Den kom av sig innan den börjat. Nu är det iskalla vindar som blåser. Resultatet ser vi i allt större flyktingströmmar till Sverige och andra västländer. Men det finns en längtan efter frihet i varje människas bröst. Måtte den längtan kunna bryta isen, så att vi någon gång i framtiden får se en riktig vår bryta fram.