Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

Historielösa politiker säljer ut Jerusalem

När jag hör vår svenska utrikesminister och andra politiker tala om östra Jerusalem som ockuperad stad, när jag hör dem tala om judar som återvänt till sin 3000-åriga huvudstad som bosättare, blir jag upprörd i mitt innersta. Jerusalem var ockuperat 1948-1967 av Jordanien, den judiska befolkningen tvingades fly, deras hem beslagtogs, deras synagogor förstördes, deras liv lades i ruiner. När sedan den arabiska ockupationen var över genom sexdagarskriget -67 och det öppnade sig en möjlighet för de fördrivnas efterlevande att återvända, då står  Europas politiker där och pekar finger åt dem, och fördömer dem som bosättare och ockupanter. Det är skamligt att höra detta från ett Europa som bara för ett drygt halvsekel sedan mördade en stor del av det judiska folket. De gavs rätten att återvända till sitt historiska hemland, men det dyrbaraste av allt, den 3000-åriga huvudstaden, där Guds närvaro genom det heliga templet var så påtaglig, den platsen vill man nu ge bort till judarnas fiender, som ingenting annat vill än att utplåna allt judiskt från Jerusalem och Israel.  Skäms! Vet hut! Ni historielösa politiker, som utan eftertanke eller samvetsförebråelser är beredda att offra det judiska folket på nytt. Läs Jerusalems historia och ni ska förstå att staden tillhör judarna. Här kommer några fakta om de senaste 200 åren.

Under det ottomanska väldet 1517-1917 tilläts judarna utöva sin religion utan större restriktioner. Den judiska folkgruppen i Jerusalem växte och på 1800-talet dominerade den judiska folkgruppen staden.

 Under 1800-talet började också den judiska invandringen från Europa att komma igång. Den första kibbutzen grundades 1909 när fortfarande det ottomanska väldet bestod. På 1870-talet var judarna i majoritet i Jerusalem.

Att Palestina på nytt bytte makthavare 1917 berodde uteslutande på att Turkiet ställde sig på Tysklands sida i 1:a världskriget. Därmed blev det strid även om det turkiska Palestina. Britterna hade den strategin att en överlägsen seger i Mellanöstern skulle bryta dödläget i skyttegravskriget i Frankrike. När Jerusalem kapitulerade med vit flagg gick general Allenby in i staden till fots. På trappan till citadellet talade han till folket och försäkrade att den brittiska regeringen skulle beskydda de heliga platserna och bevara religionsfriheten i Jerusalem. Efter krigets slut fick Storbritannien Palestina som protektorat av Nationernas Förbund. En ny era hade börjat, en era som öppnade nya möjligheter för judarna.

1900-talet är judarnas värsta och bästa århundrade. 6 miljoner judar förintades, men en självständig judisk stat bildades efter en historisk omröstning i FN 1947. Men Jerusalem genomgick ytterligare en mardröm 1948-49, då den arabiska världen försökte kasta ut judarna från sitt land. Redan före 1948 gjordes upprepade attacker av arabiska folkmassor mot judiska butiker och judiska hus i Gamla staden. Striden om Jerusalem var benhård under kriget och den kvarvarande judiska gruppen i östra Jerusalem utsattes för utsvältning och fördrivning. När Jordanien ockuperat den östra delen gjorde man allt för att utplåna stadens judiska prägel och synagogorna förstördes. Inte ens tillträde till judarnas heligaste plats, Västra muren, var tillåten. 

Namnet Jerusalem betyder fridens boningar. Hur kan denna stad vara en så stor stötesten för araber och övriga världen? Där finns inga värdefulla naturtillgångar. Den ligger inte vid de stora allfarlederna och saknar militärt sett strategisk betydelse. Den har aldrig varit huvudstad för något annat folk än judarna. Ibland framställs den östra, äldre delen av staden som arabisk, men det är fullständigt fel. Jerusalem är inte bara historiskt en judisk stad, judarna har de senaste 150 åren varit den dominerande folkgruppen i Jerusalem. Under Israels överhöghet har alla de tre monoteistiska religionerna fått tillgång till sina heliga platser. Så var inte fallet under arabisk överhöghet.

Den glödheta striden om Jerusalem är svår att förstå utan den bibliska referensramen. Som kristen eller jude skulle man kunna förklara kampen om Jerusalem med profeten Sakarjas ord: ”Det skall ske på den dagen att jag skall göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den skall göra sig illa på den. Och alla jordens folk skall församla sig mot henne.” (Sak. 12:3) Men till slut, efter svåra strider, profeterar Sakarja skall folket ”bo där i ro och aldrig mer lämnas till undergång. Jerusalem skall bo i trygghet”  (Sak 14:11. Oavsett trosuppfattning kan vi konstatera en sak, det finns ett folk, som vägrat att låta sig förvisas och utrotas, och som nu vänt åter till landet där Jerusalem är huvudstaden – och alltid har varit. För dem är Jerusalem mer än en symbolfråga. Det är själva hjärtat, själen, identiteten. Hur tänker vår utrikesminister, vår regering? Hur ska Israel med bibehållen trovärdighet kunna ge upp Jerusalem på nytt?

Comments (11) 

2 Comments»

  Israel planerar bygga ut sin huvudstad | osvuret wrote @

[…] Stefan Sturesson, frikyrkoengagerad riksdagsman, skriver på en blogg, där han går in på aktuella ämnen. Särskilt intressant är hans engagemang för Israels huvudstad Jerusalem, aktuell just nu efter beslutet att bygga bostäder i närheten av staden för den växande befolkningen, något som på oklara grunder stött på patrull från diverse politiker, inte minst EU. Så här skriver Sturesson på sin blogg: […]

  Arne Strand. wrote @

En Profetia om Jerusalem.
Jag citerar –

ISRAEL
Jerusalem The Hinge Pin
Rev Heather Butler Revivalist/Psalmist
Hidden Treasures Ministries Intl

Jerusalem is the Hinge Pin, and belongs to the Lord, Israel does not belong to another!

woe to those who divide Jerusalem , who cry out for division. Their own governments will be filled with unrest and heads will fall.

Go back, go back to the book of Psalms look again, remind yourselves of my covenants. Psalm 111 and Deut 10:12 Psalm 96 :9

He has given food and provision to those who reverently and worshipfully fear Him, He will remember His covenant forever and imprint it on His mind.

He has declared and shown to His people the power of His works in giving them the heritage of the nations of Canaan.
The works of His hands are absolute truth and justice faithful and right, and all His decrees and precepts are sure, fixed and established and trustworthy.

They stand fast and are established for ever and ever and are done in absolute faith and uprightness.

The reverent fear and worship of the Lord is the beginning of wisdom and skill.

These are not just words written in a book, these are commands and promises that will not be broken. They are active words that have brought life and fruitfulness to those who lived them out, but destruction to those who defied them reducing the fruitful place once again to a barren wasteland.

A prophet of truth is being prepared for Israel who will speak with a voice unshaken and unmoved by leaders of nations, a prophet who will dare to speak as Elijah did, who leads Israel into repentance and out of bondage away from ways that were not Godly.

Israel the lord calls you back and draws you to himself once again. The Messiah will come as a warrior king, fierce in His love of you.

You have gone your own way and left the pathway of truth, turn back to the ancient foundations that were laid before the beginning and established and rooted for all time.

Turn to the Lord in this hour and He will turn to you.
You Rabbis and Teachers of the law prepare yourselves for the drawing back of the veil.

Israel is not shamed, rather Israel has learned much about the enemy that terrorizes and intimidates.
The one true G-d calls you, those already chosen by Him for victory.
This is not a time of defeat, but a time to recognise what it will take to defeat the enemies of Israel In the future
Call upon the Lord whilst He will be found.

This is key to you, call upon His name, call out to the one bruised for your transgressions the Messiah the One true G-d.
He will thunder from the heavens and come to your aid.
Your stones are ever before Him, crying at the wall, He will deliver you.

Arne Strand.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: