Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

En obekväm sanning om vår jord

  

 

Är miljökatastrofen i våra hav bortglömd p g a klimatkrisen?

Är miljökatastrofen i våra hav bortglömd p g a klimatkrisen?

Jag är djupt oroad över vår jords framtid. Miljön försämras mycket mer och mycket snabbare än vad de flesta är medvetna om. Det är inte bara växthusgaserna (koldioxid) som många tycks tro. Just nu är det den frågan som är på allas läppar, eftersom vi bara orkar med en fråga i taget. Kommer ni ihåg försurningslarmen och ozonhålen som det pratades mycket om för några år sedan? Ingen talar om dem längre, trots att de fortfarande utgör stora miljöhot. Men det finns ännu värre saker. Oljeutsläppen, dumpningen av plast och miljöfarligt avfall i världshaven, utfiskningen. Experter säger att 90 % av matfisken redan är försvunnen ur världens fiskevatten. Än värre, den fisk som är kvar används till stor del för att göra fiskmjöl av. Och vad används detta fiskmjöl till? För att producera odlad fisk, exempelvis lax. Detta är horribelt, eftersom 80% av näringen går förlorad när man odlar upp fisk genom att mata den med annan fisk. Denna totala skövling av världshaven pågår medan vi är invaggade i tron att lax från fiskodlingar är någonting som är bra för både hälsan och miljön. Det är nu bara en tidsfråga innan världshaven är utfiskade och fiskets roll som tungt bidrag till livsmedelsförsörjningen är ett minne blott och, med andra ord, världssvälten står för dörren. I vårt eget innanhav, Östersjön, har fisket närmast kollapsat och stora delar av Östersjöns botten är redan död på grund av oljeutsläpp, övergödning och andra föroreningar. Haven, ansåg förr även experter, var en närmast oändlig livsmedelsresurs. Mitt i denna globala fiskekris avser vissa länder att återuppta valjakten.

 Det har länge stått klart att västvärldens människor helt måste ändra livsstil. Vi måste minska energiförbrukningen och bilåkandet, minska konsumtionen av kött och fisk, sluta med slit-och-släng-kulturen, sluta att skaffa jättebostäder som måste värmas upp. Personligen har jag gjort det valet att bli vegetarian, både för miljöns och hälsans skull. Jag har också bestämt att jag transporterar mig gående om tiden tillåter det, annars cyklar jag, annars åker jag buss eller tåg, först i fjärde hand tar jag bilen. Tänk er om vi blev många som gjorde detta. Både miljöproblemen och världssvälten skulle kunna lösas.

 

Plötsligt vaknar insikten att vår jord är liten, alltför liten för en växande mänsklighet. Vi har inte råd att förstöra världshaven som nu har skett de senaste 50 åren. Stilla havet, detta väldiga hav som är större än jordens alla landytor tillsammans, täcks till stora delar av ett lager av plast och andra skräppartiklar. Detta gigantiska ”sopberg” har en yta stor som två hela USA och en tjocklek på 10 meter. I vikt är det fråga om hundratals miljoner ton av miljöfarligt skräp som dödar miljontals fiskar, däggdjur och fåglar. Även människan är hotad via PCB och dioxiner som hamnar i havslevande djur. Mätningar i svenska vatten visar att det är nästan lika illa här. På till exempel Bohuslänskusten har man uppmätt upp till 100 000 plastbitar per kubikmeter vatten.

 

Ovanpå alla dessa gigantiska miljöhot finns kärnvapenhotet. På 80-talet fick presidenterna Reagan (USA) och Gorbatjov (Sovjetunionen) till stånd överenskommelser som innebar början till nedrustning på kärnvapenområdet. Man fick också till stånd ickespridningsavtal. I slutet av 80-talet och början av 90-talet kunde världen känna sig lugnare. Järnridån rasade. Länder i öst började vandringen mot demokrati. Hotet om ett 3:e världskrig tycktes undanröjt. Idag är situationen helt annorlunda. Länder som leds av nyckfulla diktatoriska regimer sitter nu med kärnvapen eller är på väg att få. Vi behöver bara nämna länder som Nordkorea, Iran och Pakistan. Iran har redan förklarat sig berett att förinta Israel. Det är lätt att föreställa sig att världen på nytt balanserar på gränsen till ett tredje världskrig.

 Det är inte växthusgaserna som oroar mig mest. Det kan vi relativt enkelt komma till rätta med. Det är den samlade bilden av alla de miljöhot som jag antytt i denna artikel, som gör mig djupt oroad. För när debatten blir så enkelspårigt fokuserad på växthusgaser, riskerar det att leda till försummelser att ta itu med alla de andra miljöhoten, hot som är minst lika alermerande som koldioxiden. Vi tycks inte ha blivit ett dugg mer miljömedvetna i Sverige. När ungdomar samlas till något större utomhusparty, kan man vada i deras skräp efteråt. Förresten de äldre och förståndigare är inte mycket bättre. Det är dags att vakna nu!

4 Comments»

  Ulf Stenlund wrote @

Bäste Stefan

Visst är debatten enkelspårig. Klimathotet är dock väldigt överhängande. För en tid sen tittade jag på ett program om avsmältningen av glaciärerna vid de ”tre polerna”. Jag minns inte vilken kanal det gick på men programmet verkade mycket trovärdigt.

Sydpolen: Varma havsströmmar som cirklar runt Antarktis fräter isarna underifrån. Problemet är att is som står på bergrund och som smälter ger havsnivåhöjning. Det är jättestora kvantiteter vatten som är bundet ovan havsnivå vid sydpolen. Skulle allt smälta skulle, enligt en uppskattning på Wikipedia, havsnivån stiga hela 61 meter. Nu tror jag inte att all is kommer att smälta av men redan 1/10 del skulle vara en jättestor världskatastrof.

Nordpolen: Norra Ishavet verkar närma sig isfrihet under höstarna. Detta ställer till problem för faunan (e.g. isbörnarna) men gör också att delar av Golfströmmen tar annan väg. I programmet redovisades problem med krympande is på västsidan av Grönland eftersom en del av Golfströmmen börjat ta den vägen. Återigen kan vi förvänta oss havsnivåhöjning. Dessutom kommer stora mängder metan komma upp i atmosfären när tundran tinar. Metan räknas som en 20 gånger värre växthusgas än koldioxid.

Himalaja: Himalajas glaciärer räknas som den tredje polen. Dessvärre smälter dessa isar i en oroväckande takt. Problemet blir vattenbrist i stora områden, som fått sin försörjning från smältvatten, när glaciärerna försvunnit.

Ulf Stenlund

  stefansturesson wrote @

Ulf, jag vill inte förringa klimathotet, men jag vill ändå få människor att vakna upp inför det samlade hotet från olika, av människan skapade, hot mot vår jord. Vi måste börja med oss själva. När jag ser rökande ungdomar som kastar cigarretter, tomburkar och annat skräp omkring sig, blir jag bedrövad över att vi inte har kommit längre. När varje människa på vår jord förstår att leva i samklang med och omsorg om skapelsen, då finns heller ingenting som kan hota vår existens.

  Eric Söderberg wrote @

Bra Stefan! Vi måste satsa på helheten och förstå att alla miljöproblem hänger ihop. Ja håller ej med om allt du säger och skriver om klimathotet, men att vi ska minska på energianvändning, det håller jag med om./ Eric Söderberg

  stefansturesson wrote @

Tack Eric för ditt inlägg. Vi är helt överens om helhetssynen. Jag tror det absolut viktigaste nu är att fokusera på individens ansvar, det är individer som hela tiden begår miljöbrott, medvetet eller omedvetet. Klimatfrågan har blivit den politiskt korrekta frågan, som alla kan tala om utan att avkrävas ansvar. Samtidigt kan materialismen, konsumismen, slit-släng-mentaliteten fortsätta som om ingenting hänt.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: