Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

Hur tar vi vara på arvet efter Trons Värld?

Trons Värld var från början till slut ett trosprojekt. I förlitan på Guds ledning startade Krister Holmström tidningen som skulle bli väckelsens röst i två decennier. Hur kunde egentligen en liten tidning utan presstöd klara sig själv så länge som 20 år? Det är något av ett mirakel! Övrig kristen press, som Dagen, Världen Idag, Hemmets Vän m fl åtnjuter presstöd. Dagen hade t.ex. hela 15,2 miljoner kronor 2008. Visst fördes diskussionen också på Trons Värld om vi skulle söka presstöd under åren 2005-2006, men vi kom fram till att det skulle tvinga oss att ändra på tidningens innehåll och profil. Jakten på pengar borde inte få styra vad vi skulle skriva i tidningen, var vår klara hållning. Det var alltså en tidning som levde på egna meriter, skriven av människor som drevs av en brinnande iver att berätta om Guds verk i världen, och att sprida evangelium i Sverige. Trons Världs evangelisationsnummer gick ut i stora upplagor varje år. Varje morgon på redaktionen bad vi för tidningen, att den skulle få vara ett redskap för de goda nyheterna och Guds rikes utbredande. Själv träffade jag många människor på mina resor som kunde berätta vad tidningen betytt i deras liv. Nu är den här epoken, sorgligt nog, över. Frågan är vad som händer nu? Kommer nya pionjärer besjälade med gudomlig inspiration och vision att kliva fram? Eller kommer de kristna medier som redan finns att ta vara på arvet från Trons Värld och öppna sina sidor för material som varit Trons Världs kännemärke? Min bön är att det även i framtiden ska finnas medier som starkt och kompromisslöst står för sanningen.

Stefan  Sturesson

© 2009 Stefan Sturesson

No comments yet»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: