Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

Archive for November, 2010

Väktare på muren

NU är det dags för ett nytt Israel och Bibeln-möte (Lördag 27/11 kl 18.00 i Citykyrkan på Kristiansborg). Då är det Lars och Viveca Grip som under rubriken “Väktare på muren”talar om sin förebedjartjänst i Jerusalem. Israel är idag det mest utsatta landet i världen. Grannländer och militanta rörelser söker dess utplåning. Gud kallar sitt folk att ropa till honom, att inte ge honom någon ro förrän Jerusalem åter är uppbyggt. Lars och Viveca Grip har tagit Jesajas profetord “På dina murar, Jerusalem, har jag ställt väktare. Varken dag eller natt får de någonsin tystna. Ni som ropar till HERREN, unna er ingen ro” på fullaste allvar. De är med och uppfyller profetian om Jerusalems och Israels fräslning i den yttersta tiden.
Vi ser med spänning fram mot att höra vad Lars och Viveca Grip har att säga om sitt arbete i Israel och vad som händer med Israel just nu.
Sprid gärna information om mötet till vänner och bekanta. Vår förhoppning med dessa Israelmöten är att så många som möjligt ska väckas till insikt om vad Bibeln lär om Israel. Israel är Guds ögonsten enl Sak 2:8. Det finns en välsignelse med att välsigna Israel (1 Mos 12:2). Så kom och lyssna, och tag gärna Bibeln med dig!