Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

Ökat stöd för Israel

February 3, 2009 at 8:22 pm · Filed under Israel och Mellanöstern and tagged: , , · Edit

Trots Gaza-kriget har Israel fortfarande många vänner. Visst har Israelhatarna och antisemiterna öst ur sig sin vrede när Israel tvingats att gå till angrepp mot dem som attackerat deras civila under åtta långa år. Att människor dött på grund av detta är djupt beklagligt, men många inser att det Israel tvingades till skulle varje suverän stat också tvingas till under motsvarande omständigheter.

Intressant och glädjande är att de organiserade Israelvännerna blivit betydligt fler under Gaza-kriget. Bara i Västerås har det blivit 5-6 nya medlemmar i Samfundet Sverige-Israel, i hela landet blev det på bara några dagar närmare 200 nya medlemmar. Det är en ökning med nästan tio procent. Om det bakom varje organiserad Israelvän står minst 10 oorganiserade (vilket är sannolikt enligt olika undersökningar) handlar det om en ökning med 2000 personer. Jag tror knappast att Palestina-grupperna fått motsvarande ökning. För övrigt rekryterar Palestina-grupperna mestadels medlemmar med rötter i Mellanöstern, medan Samfundet Sverige-Israel till största delen består av infödda svenskar. Vanliga svenskar har förståelse för Israels utsatta situation. De förstår att ett litet land inte kan vara hur eftergivet som helst när terroristerna försöker förgöra det.

Ibland framställs Hamas som en liten och svag motståndsrörelse, som knappast kan hota Israel. Men det är en myt. Hamas har en större armé än hela det svenska försvaret. Dessutom har man det mäktiga Iran i ryggen som snart också är en kärnvapennation. Det är säkerligen Iran som drar i trådarna, både när det gäller raketattackerna mot Israel och när det gäller villkoren för en vapenvila. Varken Hamas eller Iran vill egentligen ha en vapenvila. – målet är att utradera Israel. Men en tidsbegränsad vapenvila då de på nytt kan bygga upp sin militära kapacitet och föra in ännu farligare vapen i Gaza kan man möjligen gå med på.

Framtiden får utvisa vad Israel gör härnäst. Det stundande israeliska valet kan medföra att en ännu hårdförare ledare kommer till makten i Israel – Benyamin Netanyahu. Han har lovat, att som han säger ”slutföra jobbet” när det gäller att knäcka Hamas, eller i varje fall dess militära gren. Ett litet råd till Israel i all välmening: Skapa en tillräckligt bred zon mellan Egypten och Gaza som omöjliggör grävandet av smuggeltunnlar. Och ett råd till de svenska israelvännerna: organisera er! Samfundet Sverige-Israel står och väntar på er. Stödet för Samfundet är en viktig signal till politiker och media att ändra sin njugga och kritiska inställning till Mellanösterns enda demokrati

No comments yet»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: