Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

Archive for Heaven and earth

Tre Israeldagar på Löttorp

Jag har förmånen att hålla i tre mötesdagar på Löttorps Camping den 30/7-1/8. Dessa dagar står Israel i fokus. Vi hoppas och tror att många ska komma. Det är så viktigt att du som kristen förstår vad Gud vill med Israel. Utan den kunskapen kan vi inte förstå Guds frälsningsplan. Med mig finns två fantastiska förkunnare, Birger Skoglund och Owe Lindeskär. Jag välkomnar alla vänner att komma till Öland dessa dagar. Se annonsen nedan!

Föredrag om den märklige profeten Hesekiel

Israel- och Bibelmötet den 26 augusti kl 18 kommer att handla om en av gamla testamentets mest betydande profeter. Temat är: “Vad händer med Israel i ändetiden?”. Det blir Stefan Sturesson som undervisar och vi håller till i Citykyrkan på Katrinelundsvägen 1 i Västerås.

Hesekiel, prästsonen, som var i exil i Babylonien, och där kallades till profet, har i en lång rad profetior och profetiska syner, med stor skärpa beskrivit syndens och trolöshetens konsekvenser för gudsfolket Israel, men också för Guds folk idag. Hesekiel, med sina profetior om Jerusalems ödeläggelse, judafolkets förskingring och kommande återupprättelse, har mycket att säga om dagens situation och vår närmaste framtid. Varmt välkommen att ta del av detta angelägna budskap.Se även följande affisch: Isr&Bib S_Sturesson 170826

Intressant Israelmöte den 2 april

Vi har en intressant vår framför oss av Israel och Bibel-möten. Denna vår kommer vi att vara, förutom i Citykyrkan, också i Korskyrkan och Pingstkyrkan.
Citykyrkan, Västerås, den 2 april kl 18:
Stefan Sturesson talar över ämnet: “Vilddjuren och skökan – studium av Uppenbarelseboken 13-17”
Vet du vad vilddjuren och skökan syftar på? Att förstå symboliken i Bibeln, i t ex Uppenbarelseboken, öppnar en ny spännande värld för bibelläsaren. Det här budskapet är avgörande för vår tro.
Vår vision är att nå alla i våra kyrkor och församlingar med Bibelns budskap om Israel. Vi slutar inte med dessa möten förrän allt Guds folk välsignar Israel, ber för Israel och förstår Guds plan med Israel.

Jude upptäckte Jesus i GT

Victor Kalisher, föreståndare för Israels Bibelsällskap, är juden som upptäckte Jesus i GT.

Lördagen den 26 november får Västerås besök av den judiske direktorn för Israels Bibelsällskap, Victor Kalisher. Han är juden som upptäckte Jesus i Gamla Testamentet. Nu brinner han för att hans folk ska göra samma upptäckt. Om man söker finner man Messias – Jesus överallt i Gamla Testamentets böcker.

Det här mötet, som äger rum i Citykyrkan kl 18.00, blir en högtidsstund för oss alla som följer med på Kalishers upptäcktsfärd i Gamla Testamentet. Jag hoppas att vi blir många som tar tillfället i akt och tar del av den här spännande undervisningen. Hans föredrag kommer att tolkas av Bengt-Ove Andersson.

Israel och världshändelserna i profetiskt ljus

Förra lördagen (2/4) blev en speciell och härlig kväll kring alla de händelser som nu oroar stora delar av världen. Trots de fruktansvärda katastroferna som nyligen ägt rum kom kvällen ändå mer att handla om det hopp som är knutet till den yttersta tidens händelser. Hoppet om den kommande härligheten, det rättfärdighetens rike som Messias skall upprätta. Frågan är, är vi inne i den tid som Jesus kallar ”början på födslovåndorna”? Här följer ett kort sammandrag av några huvuddrag i mitt bibelstudium. Vill du ta del av hela Bibelstudiet går det att beställa på CD. Utgångsordet för studiet var Matt 24:7,8.

Den amerikanske pastorn David Wilkerson hade på 70-talet en syn som visade skrämmande framtida världshändelser. Han såg katastrofer som var fullt jämförbara med Bibelns profetior om ändens tid:”I min syn såg jag mycket lite av övernaturliga inslag i de drastiska förändringar som vi sett hitintills. Men jag såg också mycket tydligt ett gudomligt ingripande äga rum över hela världen. Det är bäst att världen förbereder sig för väderförändringar som inte kan förklaras med andra termer än ”övernaturliga”. Världen skall snart se begynnelsen till födslovåndorna genom historiens mest dramatiska väderförändringar, jordbävningar, fruktansvärda naturkatastrofer, som vida överträffar allt annat skådat.”

Han såg t o m en fruktansvärd jordbävning som skulle drabba Japan: ”Ett annat jordskalv, möjligen i Japan, kommer att föregå det jag ser drabba oss. Jag hyser inte det minsta tvivel på denna kommande massiva jordbävning på vår kontinent. Jag tror att det kommer att bli många gånger starkare än jordskalvet i San Francisco.”

Den syn Wilkerson hade för mer än 30 år sedan uppfylls nu inför våra ögon. Jordbävningar  skakar land efter land. Japan, Haiti, Kina, Indonesien, Chile… Vilket land kommer att drabbas härnäst? Hundratusentals människor har redan omkommit. Miljontals blivit hemlösa. Till dessa svårartade katastrofer kommer oro, svält, krig, radioaktiv strålning, folkfördrivning, djup ekonomisk kris, uppror och inbördeskrig.  I arabvärlden har det varit som en kedjereaktion av uppror i land efter land, uppror som i några fall slagits ner med brutalt våld. I Libyen sker i skrivande stund anfall av västmakterna med massiva bombräder. Ingen kan idag säga vart denna utveckling tar vägen. Står världen inför ett totalt sammanbrott eller ett tredje världskrig? Ja, allt är möjligt i en tid som denna.

Vad säger Bibeln i den här frågan? Ja, egentligen väldigt mycket. Grundläggande är Bibelns undervisning om Guds rike. Den gamla jorden med sina krig, konflikter och lidanden skall bytas ut mot en jord ”där rättfärdighet bor”. ”Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte”, skriver aposteln Petrus (2 Petr 3:13) som i sin tur tar stöd i profeten Jesaja. Att ondskan och nöden ska kunna fortgå i oändlighet existerar inte i Bibelns föreställningsvärld. Tvärtom förkunnar Bibeln att det kommer en slutlig uppgörelse med fördärvsmakterna, och att något nytt och underbart kommer efter det.

När Jesus får frågan av sina lärjungar vad som blir tecknet på Hans tillkommelse, svarar Han bl a: ”Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början till födslovåndorna” (Matt 24:7,8).  Här talar Jesus om exakt sådana händelser som vi har framför våra ögon idag. Folkresningarna, massvälten, jordbävningarna är precis de världshändelser som upptar löpsedlar och nyhetssändningar idag. Visserligen har sådana händelser förekommit under jordens hela historia, men det är frekvensen och styrkan i dessa händelser som nu överträffar allt som skett tidigare. Därför är det ingen vild gissning att tro att det nu handlar om ”början till födslovåndorna”. Eller som Bibel 2000 säger: ”födslovärkarna”.  Det handlar om den smärta som en kvinna upplever innan barnet är fött, en smärta som snabbt glöms bort efter förlossningen, när undret med den nyfödda lilla människan är ett faktum. Smärta övergår i översvallande glädje och moderlig kärlek.

Så blir det också med jordens födslovärkar. När Messias kommer tillbaka, besegrar fördärvsmakterna, och upprättar det rättfärdiga riket, då byts lidande mot lovsång, tårar mot jubel, tunga steg mot glädjebudbärarens lätta steg. Det är hoppet om att få hålla det nyfödda barnet i sin famn som får mödrar att underkasta sig förlossningens smärta. På samma sätt är det hoppet om den kommande härligheten, fridskonungens rike, som bär den troende genom alla svårigheter.

När allt detta börjar ske, då vänds den troendes blickar mot Israel, landet där judarna återsamlas enligt Guds löften i både gamla och nya testamentet. Till detta folk säger Herren: ”Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och Herrens härlighet går upp över dig. Se, mörker skall övertäcka jorden och töcken folken, men över dig skall Herren gå upp, hans härlighet skall uppenbaras över dig” (Jes. 60:1,2). Det är Israel som står i centrum för hela skeendet och det är Israel som har fått alla underbara löften om upprättelse och frälsning. Att sedan alla frälsta hedningar får del av detta underbara, det är nåd utöver nåd. Så trots rådande mörker och dimma är Bibelns budskap glädjefyllt och ljust. Frukta inte du Guds församling, verkar vara Herrens uppmuntrande tillrop i denna dystra tid. Det som har börjat ske är ”födslovärkar”. Det är mörkret före gryningen. Det förebådar tidernas största under, då Messias kommer tillbaka, ondskans cancersvulst rycks bort från den döende mänskligheten,  och fridens rike upprättas. ”Aldrig någonsin skall något orent komma in i den, och inte heller någon som handlar skändligt och lögnaktigt, utan endast de som är skrivna i livets bok som tillhör Lammet” (Upp 21:27). Likt kvinnan som bär på ett oförlöst barn uppfylls våra tankar av hur det ska bli när Messias Jesus är tillbaka på vår jord, när födslovåndorna är över och det nya rättfärdiga riket fötts fram. Må vi alla bli inskrivna i den boken där Lammets utvalda är upptecknade.

Världshändelserna i Bibelns ljus

Stefan Sturesson talar 2/4 om världshändelserna i Bibelns ljus

Du hänger väl med i vad som händer i världen just nu? Jordbävningar, förödande flodvågor, uppror i land efter land… Varför händer allt detta just nu? Har Bibeln något att säga om detta? Jesus talade om händelser som skulle vara början till ”födslovåndorna” och således vara ett tecken på hans tillkommelse. Är det dessa händelser vi ser nu? Vad betyder “början på födslovåndorna”? Hur ska judar och kristna förhålla sig till det som sker? Och vad händer med dem som förnekar Bibelns budskap? En sak är säker, “Gud älskar världen så mycket att han gav den sin ende Son för att alla som tror på honom inte ska gå under, utan få evigt liv”

Kom till ett spännande Bibelstudium på lördag den 2 april kl 18.00 i Citykyrkan, Västerås.

 

Besök av Döden

Mina föräldrar har redan gått bort, det är många år sedan, men än idag finns de i mina tankar. Ofta! Men annars har inte Döden kommit nära för mig. Det närmaste var en arbetskamrat för många år sedan som dog i hjärntumör efter ett halvårskamp mot sjukdomen. Han var bara 25 år. Det gick inte att fatta vad som hände, en ung levnadsglad familjefar, som bara rycktes bort. Det fick mig att tänka på min egen bortgång, som alltså kan inträffa när som helst. Det är en smärtsam insikt att vi inte har några garanterade dagar. Livet ges, och livet tas, utan att vi kan göra någonting åt det. Utom möjligen en sak – att göra oss beredda!

Nu har jag redan levt ett långt fantastiskt liv. Fortfarande älskar jag livet, sätter värde på varje ny dag. Njuter av umgänget med nära och kära, njuter av skapelsens uppvaknande på våren, av naturens pulserande liv, av att ha alla sinnen i behåll, av att kunna gå, cykla, köra bil, resa, av att bo i ett underbart vackert land med fred, välstånd och frihet. Livet är en fantastisk gåva, som man kan förslösa eller ta vara på.

Sedan plötsligt gör sig Döden påmind igen. Inom loppet av några veckor har flera i min omgivning drabbats av en av de mest fruktansvärda sjukdomarna – cancertumör i hjärnan! En av dem avled förra veckan. Två av dem är opererade, genomgår strålning och kemoterapi, kämpar för sina liv. Sedan är det andra som gått bort hastigt. En avled i hjärtinfarkt efter att just börjat njuta av pensionärs-tillvaron och en nyinköpt husbil. En annan fick brott på kroppspulsådern och avled någon dag senare på sjukhuset. Ingen av dem var äldre än 63 år, några av dem yngre. Döden har verkligen gått hårt fram bland dem jag känner.

Dessa underbara, ännu verksamma, människor som rycktes bort för tidigt, var de beredda att dö? Jag vet inte. Det är lätt att skjuta de eviga frågorna framför sig.  Vi tror att vi äger livet, men i verkligheten gör vi inte det. Vi lånar det bara för en tid, sedan måste vi lämna kroppen att dö. Jag sa kroppen! Det är bara en del av oss som måste dö. Kroppen är inte hela människan. Var inte alltför fäst vid detta bräckliga tält som vi vandrar i här på jorden. Anden lever vidare! Vart går den när döden inträder? ”Eld vill till evighet, och eld begär av jorden det som inte jordens är”, skrev Sven Lidman i en dikt. Elden är en symbol för anden, som efter livet här på jorden släpps fri och som en frisläppt burfågel flyger iväg mot evigheten. Hela meningen med detta jordeliv är att göra oss beredda för detta ögonblick, då anden blir fri och går in i det nya livet.   Det är bara ett problem, det finns två möjligheter på andra sidan. Det är Bibeln mycket tydlig på.  Det finns ett innanför i gemenskap med en Gud som älskar oss, och det finns ett utanför, om vi under ett helt jordeliv vägrat att acceptera Gud i våra liv.  Detta utanförskap måste kännas bittert, när vi väl går in i evigheten och finner att vi ingenting kan göra för att komma in i den himmelska härligheten.

För egen del har jag bestämt, att släppa in Gud i mitt liv här på jorden. Det har inte gjort mig till en perfekt människa, men det har gjort mig till en trygg och lycklig människa, som lever i försoning och förlåtelse med hela min omvärld. Gud har gång på gång gjort sig känd i mitt liv, när jag har varit i nöd och svårigheter. Jag har lärt mig att gå till Gud med allt, och Han har fört mig igenom varje svårighet och satt mig på fast mark igen. Min tro har bara stärkts med åren. Om jag lever eller dör så är jag i Honom som har frälst mig och gett mig del av det eviga livet.

Skalden Dan Andersson blev bara 32 år gammal. Han dog på ett märkligt sätt. Han tog in på ett enkelt hotellrum i Stockholm den 15 september 1920. Dagen efter fann man honom livlös i sängen. Det fanns cyanväte kvar i madrassen efter behandling mot vägglöss. Han var ung, nygift, och mitt i en starkt skapande period.  Inte kunde han veta att Döden skulle komma på besök just då. Ändå kunde han skriva strax före sin död:

Jag skall gå genom tysta skyar,

genom hav av stjärnors ljus,

och vandra i vita nätter

tills jag funnit min faders hus.

Dan Andersson hade brottats med de eviga frågorna, och strax före sin död verkade han beredd. Det visar i alla fall hans dikt. Vid 32 års ålder kunde han se fram emot att en dag gå in i den eviga världen:

Jag skall klappa så sakta på porten,

där ingen mer går ut,

och jag skall sjunga av glädje

som jag aldrig sjöng förut.

Där i sömnen på hotellrummet kunde han tryggt överlämna sin kropp åt Döden, och hans ande svinga sig fritt mot högre rymder.

Någonstädes bortom himlen är mitt hem, har jag min moder,

Mitt i guldomstänkta dimmor i en rosenmantel klädd.

Till alla jag känner vill jag rikta uppmaningen – att likt Dan inte sluta brottas med de eviga frågorna! Mästaren säger: ” den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas”.