Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

Sant och falskt om Palestinas historia

 

Det finns framstående företrädare för palestinierna som säger att deras rötter kan härledas ända tillbaka till filistéerna, som var Israels fiender på Bibelns tid. Påståendet kan varje historiker motbevisa. Det är fullständigt påhittat och endast ägnat att misskreditera israelerna och möjligen få en okunnig omvärld att tro, att det kan ligga ett frö av sanning i påståendet.

Men palestinierna finns ju där, och de är många, invänder någon. Ja, idag är de s.k. palestinierna flera miljoner, många av dem lever i andra arabländer som Jordanien, Syrien, Egypten, Tunisien och Libanon. Men varifrån kommer de, och är de ett särskilt folk?

Till att börja med bör det fastslås vad som är sant och inte är sant. Det är inte sant att Palestina någonsin har varit en stat. Namnet Palestina uppfanns av romarna när man hade slutgiltigt krossat judarna år 135 e Kr. Sedan dess har det varit namnet på en region, en provins, där det har bott många olika folkslag, inte minst judar. Provinsen har ingått i olika imperier, från det romerska till det ottomanska, men aldrig under de gångna1900 åren utgjort någon statsbildning.

Om Palestina aldrig har varit en stat, hur kan det då vara ockuperat? Under de 19 år då Västbanken, östra Jerusalem och Gaza var ockuperade av Jordanien och Egypten, talade ingen om en ockuperad palestinsk stat, varken arabstaterna eller FN. Inte ens palestinaaraberna själva talade om en ockuperad palestinsk stat eller ett palestinskt folk. På den tiden hade ingen hört talas om ett palestinskt folk. Innan Israel bildades var det definitivt inte araberna i Palestina som kallade sig palestinier. Däremot kunde judar boende i Palestina använda sig av det epitetet. Den kända judiska dagstidningen Jerusalem Post, hette på den tiden Palestine Post.

Men vilka är då dagens palestinier? De är helt enkelt araber som råkar bo i ett område som kallas Palestina. De är definitivt inte ett separat folk. Ett separat folk har sin egen kultur, sitt eget språk, sina egen traditioner. Men palestinaaraberna talar samma språk, praktiserar samma religion, har samma kultur som alla andra araber. De små skillnader som finns kan jämföras med skillnaden mellan smålänningar och jämtar i Sverige. Det finns vissa särdrag, men de är alla svenskar. Dessa små skillnader gör dem inte till separata folk. Palestinierna kräver östra Jerusalem som sin huvudstad. Östra Jerusalem är den delen där den gamla staden innanför murarna ligger, alltså den del som rymmer en stor del av judarnas historia. Jerusalem har heller aldrig varit huvudstad i någon annan stat än Israel. Följaktligen inte heller varit huvudstad i någon stat som aldrig existerat. Varför skulle palestinierna få någon del av Jerusalem som sin huvudstad? För att de kräver de? För att slippa palestinsk terrorism?

Israel har genom sin förvaltning av Jerusalem visat att man är den enda garanten för en fri och öppen stad. När Jordanien kontrollerade staden 1948-1967 var judarna utestängda från sina heliga platser och de judiska kvarteren, inklusive synagogorna förstördes.

Under israelernas kontroll garanteras religionsfrihet för alla religioner inom Israels gränser. Israel låter till och med muslimerna bestämma över tempelberget i Jerusalem. Jämför detta med områden där palestinierna har makten. De kristna palestinierna flyr därifrån på grund av trakasserier och förföljelse från den muslimska majoriteten. Ett tydligt exempel är det tidigare kristna Betlehem, där nu muslimerna tagit över. Däremot flyr inte de kristna palestinierna från israelkontrollerat område.

Ett annat förbisett faktum är att de flesta palestinaaraberna inte är födda i Palestina. Det Palestina de invandrande judarna mötte i början av 1900-talet var öken och sumpmarker. Väldigt få araber var bofasta. Inte förrän judarna hade omvandlat öknen och sumpmarkerna till blomstrande jordbruksland startade den arabiska immigrationen. Exempelvis var den förre palestinske ledaren Arafat född och uppvuxen i Kairo. Detta gäller även de s.k. palestinska flyktingarna. För att räknas som palestinsk flykting räckte det enligt FN:s definition 1948 med två års vistelse i området.

Trots att palestinierna saknar historisk rätt till området godtar ändå Israel bildandet av en palestinsk stat. Inte för att de anser att palestinierna har rätt till det, men för att lösa en mycket komplicerad konflikt, och för att efter 61 år av fientligheter kunna börja en era av fredlig samexistens och utveckling. Det krävs några modiga palestinska ledare, som vågar bryta med vålds- och hatideologin, och som kan övertyga det egna folket om det meningslösa i att fortsätta med dödandet. Endast då kan en ny epok av fred och blomstring ta sin början i Israel och Palestina.

3 Comments»

  Ulf Stenlund wrote @

Bra synpunkter!

Hur kan omvärlden acceptera doktrinen att om ett område varit Islamskt måste det alltid förbli Islamskt. Eftersom en Islamskt troende inte heller får byta religion är det uppenbart att dessa doktriner leder till (om nu ingen motsätter sig så uppenbart orimliga regler) att alla länder blir Islamska och att Islam till sist blir världsreligion.

Tack Gud för Israel som håller emot.

Ulf Stenlund

  TwelliomowLer wrote @

If you are a real estate professional, be really careful in dealing with KoRes Corp. in Weston Florida. Tulio Rodriguez & Monica Cataluna-Shand are shysters and look for anyway to steal ones customers. They attempt to steal your client by requesting their contact information and later contact them behind your back to get them to deal with them directly.

  Elsi Rosenberg wrote @

Arabiska historia professor Philip Hitti säger, det är allmän känt, det finns inget som heter Palestina i arabiska historien. År 1977 sade Zahir Muhsein från PLO till tidning Trouw. Det Palestinska folket existera inte. Skapandet av en Palestinska stat är endast ett medel för att fortsätta vår kamp mot staten Israel. Walid Shoebat, tidigare PLO terrorist, erkände lögn han kämpade för. Varför är det så att den 4juni 1967 var jag en Jordanska, och på natten blev jag en Palestinska. Det tog stjärnan från Jordanska flagga och på en gång hade vi en Palestinska flagga. Den Syriska diktatorn Hafez Assad sade, det finns inget som heter Palestinska folket. Araberna som hävdar att de är infödda i det Heliga Landet har immigrerat till Palestina invaderat landet efter 1917, från arabiska länder främst från områden som nu kallas Egypten, Jordanien, Libanon, Kuwait, Saudiarabien och Irak. Ingen av dessa länder fanns som nationer före 1913. Problemet är istället arabiska flykting problem. Hur är det möjligt att dagens ledare godtag alla lögner och propaganda från araber, och inte har läst historia och ej heller bibeln.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: