Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

Archive for May, 2010

Nu satsar jag på riksdagen

KD-politiker utmanar toppen på riksdagslistan! Så skrev Vlt förra veckan. Det är sant, jag vill göra ett försök att ta mig in i riksdagen. Kristdemokraterna i Västmanland har inte en riksdagsplats idag. För att få det måste partiet upp i drygt 7% av rösterna i Västmanland. Det är med andra ord en rejäl utmaning. Dels måste jag hjälpa till att nästan fördubbla vårt röstetal, dels måste jag själv få i runda tal 800 personkryss, för att det ska gå vägen. Men det är ingen omöjlighet! I tidigare val har jag haft bortåt 400 kryss, utan att kampanja särskilt mycket. Och nu tror jag att mitt nätverk är betydligt större, bland annat bland kristna, företagare och israelvänner. Redan nu innan jag riktigt hunnit komma igång har säkert ett 20-tal personer kontaktat mig och sagt att “du har min röst”. Det är sådant som sporrar mig att gå vidare!

Det är många frågor som driver mig att kämpa för en riksdagsplats. Vi behöver göra mycket mer för att vända det etiska sönderfallet i vårt land. Vi hör hela tiden om människor som missbrukar sitt förtroende och utnyttjar situationen för egen vinning (Donner är bara en i högen). Människor myglar, ljuger och bedrar. Kärlek, trofasthet och empati har ersatts med sex, njutningslystnad och sveklöshet. Girigheten får hela länder att skaka av finans- och skuldkriser. Tryggheten på gator och torg måste återupprättas! Våldsutvecklingen måste vändas genom en kraftsamling från hela samhället! Familjen, som samhällets grundbult, måste stärkas. Ge makten tillbaka till familjen. Det behövs en familjepolitik som ger barnen mer tid med föräldrarna. Det behövs en familjepolitik som välkomnar varje barn till världen. Sverige måste få en integration av invandrare värd namnet. Idag tar vi in 10000-tals invandrare varje år som hamnar i utanförskap och arbetslöshet. Detta går att ändra på! Välfärden måste säkras genom att ännu fler arbetstillfällen skapas genom fler växande företag. Det behövs en ännu bättre näringslivspolitik som gynnar företagande och tillväxt.  Vill du veta mer om vad jag kommer att driva i riksdagen, besök min valblogg: sturessontillriksdagen.wordpress.com

En tid framöver kommer jag att vara mer aktiv på valbloggen, än här, där israelfrågorna har dominerat. Jag skulle vara mycket glad om mina sympatisörer är med och kommenterar inläggen och kommer med förslag och synpunkter.