Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

Krister Holmströms röst har tystnat

Krister Holmström är inte längre ibland oss. Har just fått besked om att han gått hem till Herren den 30 december. Jag kan knappast fatta det. Jag hade förmånen att vara hans närmaste medarbetare, som nyhetsredaktör, på Trons Värld åren 2005-2006, innan redaktionen flyttades till Stockholm. Det var ett tungt arbete men oerhört stimulerande att på 2 journalister, plus lite frilansmaterial, producera en tidning som spände över Guds verk i hela världen samt med en specialsektion om Israel. Det var inga 40-timmarsveckor och dagarna innan pressläggning arbetade vi ofta till mitt i natten. Krister hade då varit huvudansvarig för tidningen i 18 år. Ändå gjorde han varje ledare med samma engagemang, djupa insikt och andliga skärpa. Tidningen var hans livsverk, han levde med den med ande, kropp och själ. Varje nummer var som en födelseprocess, ett resultat av bön och hårt arbete. Därför berörde och utmanade hans artiklar läsarna. Dessa intensiva, fruktbärande år, på Trons Värld, är för mig oförglömliga.

Det är en händelse som ser ut som en tanke, att när Krister lägger ner vandringsstaven, då läggs också tidningen ned. Väckelsens röst, tidningen med de goda nyheterna, har tystnat. Det är en stor förlust för kristenheten att Kristers kompromisslösa och vägledande undervisning och skärpta, djuplodande kommentarer inte längre når ut i kristenheten. Visst kommer kanske andra att göra något liknande, men varje människa är unik, med ett unikt uppdrag från Gud. Krister hörde och lydde kallelsen och fick vara ett av Guds trofasta vittnen i vår tid. Vi saknar dig Krister men glädjer oss över att du är hemma hos Gud. Nu ser du inte längre ”på ett dunkelt sätt”. Nu skådar du ”ansikte mot ansikte”.

Stefan Sturesson

No comments yet»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: