Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

Judarna – den verkliga ursprungsbefolkningen

January 25, 2009 at 6:33 pm · Filed under Israel och Mellanöstern and tagged: , , , · Edit

Torbjörn Tännsjö och Ulf Bjereld på P1 förra veckan. Båda professorer. Båda mer eller mindre fientliga till Israel. Tännsjö var värst, han ville utplåna den judiska staten och ersätta den med en stat för både palestinier och judar. Han hade inga problem med att judarna skulle vara i minoritet mitt i den mest antisemitiska delen av världen, där stora grupper vill utplåna varenda jude. Tännsjö talade om ”ursprungsbefolkningen” som hade blivit undanträngda och fördrivna av den hemska apartheidstaten Israel. Detta var något av rekord i historisk okunnighet.

Vet Tännsjö vad ursprung betyder? Ursprung, det som fanns från början. Var fanns palestinaaraberna när David var kung i Israel för 3000 år sedan? Deras förfäder fanns förmodligen på den arabiska halvön, definitivt inte i Israel. När kung Kores i perserriket på 500-talet f Kr lät judarna återvända till Juda rike så var det väl för att judarna kom därifrån, och hade fördrivits därifrån? Även när judar återvänder idag så är det väl för att de har mångtusenåriga rötter i landet. Israel är landet där man knappast kan ta ett steg utan att trampa på lämningar av judisk historia. Ändå har Tännsjö mage att beskriva palestinaaraberna som ursprungsbefolkning!

Sanningen sitter trångt när Israels värsta vedersakare och lögnare ska bemötas av ännu en person (Bjereld) som ser på Israel som ockupant, och aldrig nämner något om Hamas uttalade avsikter att både utradera den judiska staten och förinta varenda jude. Är det något folk som har rätten att kalla sig ursprungsbefolkning i Israel, så är det väl judarna. Inget annat folk har haft en självständig stat på detta område förutom judarna. Däremot har babylonier, perser, greker, romare, turkar och araber erövrat området, fördrivit och mördat judarna, men ändå aldrig kunnat hindra den sanna ursprungsbefolkningen från att återvända hem igen. Att frånkänna judarna sina historiska rötter och starka band till landet Israel är den grövsta formen av historieförfalskning. Jag trodde man skulle slippa höra sådan antisemitisk rappakalja i svenska media, professorstitlar till trots.

1 Comment»

  Ulf Stenlund wrote @

Ett litet tillägg till Dina värdefulla synpunkter.

Det var ju romarna som började kalla landet Palestina. Detta för att man trodde att man skulle kunna hindra det judiska folket att bo där de ville!

Det här med Palestina slog igenom till den milda grad att kartor i moderna Bibelutgåvor rubriceras exempelvis “Palestina på Jesu tid.” Tala om ohistorisk rubrik!

Ulf Stenlund


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: