Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

Archive for January, 2017

Ny bok av Stefan Sturesson med profetiskt perspektiv på världshändelserna

framsida-israel-i-den-yttersta-tiden-2nd-edition-isrbib-trIsrael i den yttersta tiden

– en studie i Bibelns budskap om den tid som snart skall komma

Vi ser idag hur Bibelns profetior om Israel steg för steg går i uppfyllelse. Jerusalem har blivit den ”lyftesten för nationerna” som Sakarja profeterar om. Den palestinska sidan har börjat att ihärdigt förneka till och med fakta på marken, såsom t ex att det funnits ett judiskt tempel på Tempelplatsen i Jerusalem. Då vet vi som har läst profetiorna att den profetiska klockan närmar sig den tidpunkt då Israels andliga återupprättelse skall nå sin fullbordan och skyn brister när Messias kommer.

Läs den här boken och upplev hur många av de svårtydda texterna i Daniels bok och Johannes uppenbarelse får en ny klarhet. Kunskapen i ändens tid ska bli stor, står det i Daniels bok. Men det förutsätter att vi ivrigt studerar profetiorna. Det är vad författaren till denna bok gjort och nu vill delge till alla som längtar efter ökad kunskap om ”den tid som snart skall komma”.

Boken rekommenderas även som studiebok när det gäller Bibelns profetiska budskap om den yttersta tiden.

Så här säger den kände förkunnaren, pastor Owe Lindeskär om boken:

”Stefan Sturesson har skrivit boken ”Israel i den yttersta tiden” och han presenterar Israel och det judiska folket utifrån bibliska profetior.

Bokens författare är kunnig och påläst i ämnet och han är evangelisten som manar Guds folk till beredskap inför Kristi återkomst. I Sturessons bok möter jag både läraren och evangelisten, som undervisar och väcker. Ständigt presenteras bibeltexter som stöder framställningen, vilket innebär att undervisningen prövas i relation till det profetiska Ordet.
Att tolka bibliska profetior om den sista tiden är svårt och därför behöver man inte hålla med om allt som förkunnas i detta ämne. Men olika tolkningar kan ge näring för reflexion och djupare förståelse av texterna. Däremot är det viktigt att vi bibehåller enhet om eskatologins stora penseldrag. Dit hör tron på att Jesus skall komma tillbaka och att Israel och det judiska folket fortfarande är Guds egendomsfolk och att Gud aldrig ångrat sin utkorelse av detta folk. Stefan Sturesson är tydlig i sin uppfattning i eskatologins grundläggande sanningar.
Med glädje rekommenderar jag denna bok.”

Boken innehåller följande kapitel:

  1. Vakna, o kristenhet

2. Två centrala teman – Israel och Messias

3. Två centrala böcker – Daniels bok 
och Johannes uppenbarelse

4. Daniels bok – ett budskap till vår tid

5. Nycklar till förståelse av Johannes
Uppenbarelse

6. Uppenbarelsebokens budskap

7. De sju sändebreven till församlingarna

8. Vad som kommer att ske, del 1? 
(behandlar Upp 4-7)

9. Vad som kommer att ske, del 2? 
(behandlar Upp 8-13)

10 Vad som kommer att ske, del 3? 
(behandlar Upp 14-18)

11. Vad som kommer att ske, del 4? 
(behandlar Upp 19-22)

12. Israels roll i den nya världen

13. Kunskapen ska växa

14. Litteraturförteckning

15. Citerade bibelställen

 

Boken kan beställas direkt från Stefan Sturesson, epost: stefan.sturesson@gmail.com. Priset är 150 kr

Reklam för kasinospel en landsplåga

Jag kan inte låta bli att reagera mot det totala förfallet i kommersiella tv-kanaler och internet. Om man som tittare vill se sin favoritsport eller en feel good-film översköljs man samtidigt var tionde minut av ohöljd propaganda för kasino-spel, där kasinoföretagen t o m kastar pengar efter en för att man ska sugas in i spelandet, något som kan leda till ett framtida beroende och ekonomisk ruin.

Vi talar om en ytterst skadlig beroendeskapande företeelse, som förstört livet för hundratusentals människor. Det kan jämföras med skadorna av alkohol och droger. I det senare fallet är samhället restriktivt, har tydliga lagar för att minimera skadorna. Droger är helt förbjudna, alkohol får inte saluföras i den allmänna handeln, reklam var helt förbjuden fram till 2003, nu är den tillåten för drycker med max 15 % alkohol, men måste vara utformad så att den inte uppmuntrar till konsumtion, och får inte riktas till ungdomar.

Reklamen för kasinospel däremot får t o m erbjuda pengar för att locka folk att börja spela. Borde inte detta vara åtalbart? Hur många ska drabbas av beroende och få sina liv tyngda av skulder innan samhället ingriper. Vi har idag en regering som står helt passiv inför utvecklingen. Det gäller för övrigt brottsutveckligen i allmänhet, där rättsväsendet snart tycks stå maktlöst. Polisen har inte resurser att bekämpa den organiserade brottsligheten, där spelindustrin är en viktig komponent. Så här skriver bloggsajten Cornucopia:

”Kasinoindustrin i Sverige tillför inte mänskligheten någonting av värde, utan tar pengar från godtrogna människor eller personer med missbrukargenen, krossar privatekonomier, ödelägger kärleksförhållanden, splittrar familjer och får små barn att bli utan sina föräldrar, drar till sig organiserad brottslighet och kriminalitet – kort sagt medför bara elände. Enda anledningen till att hasardspel kan vara tillåtet ligger i att staten alltid haft statliga lotterier för att pungslå skattebetalarna på redan skattade pengar.”

Seriösa tv-kanaler och digitala medier borde hålla sig för goda för att göra sig beroende av kasinoindustrins smutsiga pengar. Men om inte medierna tar sitt ansvar måste samhället ingripa. För att sätta fart på regering och riksdag kanske folket måsta säga ifrån. Jag har fått nog nu, har inte du det också?

Stefan Sturesson