Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

Archive for February, 2012

I försoningens tjänst

Kamal Zayed från Haifa vill bygga broar mellan folken i Mellanöstern

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En intressant person kommer till Västerås den 17 februari. Han kommer från ett område ständigt präglat av krig och konflikter.  Han är arab och har vuxit upp i Haifa, som är Israels tredje stad. I Israel lever 1,5 miljoner araber och han är en av dem. Men han tillhör inte de palestinska araber som bråkar och demonstrerar, eller hatar Israel.  Nej, han är totalt annorlunda! Han har mött Issa, Yeshua, den vi i Sverige kallar Jesus. Detta möte har förvandlat honom och givit honom en stor och mäktig vision: ”Att bygga en kärlekens bro mellan olika kulturer, att använda konst och musik, media och internet för att proklamera ett rike av kärlek och skönhet, med kulturell förståelse och känslighet”. Denna vision inkluderar också förhållandet mellan araber och judar. ”Kärlekens bro” gäller inte minst dem. Kärlek driver ut all fruktan, och därmed allt hat.

Han heter Kamal Zayed. Hans sånger sjungs på många håll i den arabiska världen. Det är sånger drivna av den kärlek som brinner i honom, för sitt folk, och för folken i Mellanöstern, en kärlek som har sin källa i relationen med Jesus. Du kan själv höra något smakprov från Internet. Klicka på följande länk:

http://hymn.linga.org/tranemlist?AlbumID=403

och välj en sång.

Men framför allt kom och lyssna till denne fantastiske man. Han talar på ett arabiskt möte på fredag kväll kl 19.00 i Citykyrkan Västerås (översättning till svenska). Sedan talar och sjunger han på ett Israel och Bibel-möte i Citykyrkan på lördag 18/2 kl 18.00 (då blir det på engelska översatt till svenska). På söndag 19/2 predikar han i 11-gudstjänsten i Citykyrkan. Slutligen framträder han på ett offentligt möte på Västerås Stadsbibliotek på måndag kväll kl 19.00.  Detta försoningens och kärlekens budskap behöver vi alla höra och ta till oss. Kan en arab sträcka ut sina händer till det judiska folket, så kan vi det också. Det är dags för en ny tid, en tid då hatets skyttegravar överges och fylls med kärlekens bördiga mylla. Låt oss där plantera de träd som en dag kommer att digna av fredens, försoningens och kärlekens frukter.