Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

Archive for October, 2010

Konferens: Israel – ögonsten eller lyftesten

Helgen 22-24 oktober ägde en mycket välbesökt konferens rum i Citykyrkan Västerås. Det var Västerås-föreningen Israel och Bibeln, riksorganisationen Shalom över Israel, i samarbete med Citykyrkan som arrangerade konferensen kring temat ”Israel – ögonsten eller lyftesten”.

En lång rad talare, bl a Stanley Sjöberg, Daniel Viklund, Bengt Berggren, Håkan Sunnliden och Stefan Sturesson medverkade, samt artister som pianisten Daniel Klanger, gruppen Trio Shalom och kyrkans egna musiker. Konferensen inleddes på fredagkvällen med sabbatsfirande på First Hotel Plaza där Bengt Berggren och hans fru Kerstin ledde ceremonin och berättade om sabbatsfirandets innebörd. Lördagens föreläsningar och bibelstudier kom att kretsa mycket kring Israels återupprättelse, hatet mot Israel och judafolket, och vad Bibeln har att säga kring dessa frågor. Mycket av det som händer med Israel är förutsagt av GT:s profeter och sätts i samband med den messianska tiden. Konferensen avslutades på söndagen med en konsert med gruppen Trio Shalom som framförde judiska och israeliska folksånger till deltagarnas stora förtjusning.

Håkan Sunnliden, Daniel Viklund, Bengt Berggren, Stanley Sjöberg och Stefan Sturesson talade om Israel utifrån bibelns texter om återupprättelsen och Messias ankomst.

Välbesökt Israelkonferens i Citykyrkan Västerås

Nedan följer ett utdrag ur Stefan Sturesson föredrag. Den som vill ta del av hela föredraget kan beställa en inspelning genom att skicka ett mejl till: stefan.sturesson@tele2.se. Kostnad 25 kr + porto.

Utdrag ur föredrag: “Israel i väntan på Messias”:

Innan Jesus hade framträtt som Messias var det en stor förväntan i det judiska folket. När skulle Messias komma och befria dem? De var ockuperade. Rom höll Juda land i ett järngrepp. Judarna hade genomlidit svårt förtryck, svåra förföljelser. Frihetsivrare straffades med döden. Människorna längtade efter den utlovade frälsarkonungen, han som skulle ”bryta deras bördors ok, deras skuldrors gissel och deras plågares stav” som Jesaja hade profeterat. De väntade på en Messias som skulle befria dem, en som skulle bli en ny kung David.

Johannes, enligt Jesus den störste av profeterna, banade väg för den kommande frälsaren. Han var en mäktig profetgestalt som fick igång en massväckelse. ”Gör bättring för himmelriket är nära”, predikade Johannes. Många följde Johannes och lät döpa sig. De var fyllda av förväntan på Han som skulle komma efter Johannes. Han som skulle vara starkare och döpa i Helig Ande.

Min vän fruktar du eller ser du fram emot Messias ankomst? De onda människorna på Jesu tid fruktade hans ankomst. Kung Herodes var dödsrädd för Messias ankomst. När han hörde att en konung skulle födas i Betlehem anställde han ett massmord på spädbarn upp till två års ålder i Betlehem med omnejd. Det gällde att inte ta några risker. Han trodde han kunde förhindra den sanne konungens ankomst. Men, mina vänner, det är omöjligt. Inga jordiska kungar kan ändra Guds rådslut. Guds frälsningsplan fullbordas, hur än det ondas furste rasar.

Och det klart när Uppenbarelseboken beskriver den kommande Messias, så är det onekligen en gestalt som inger respekt.

Upp.1: 12-17:

”Jag vände mig om för att se rösten som talade med mig. Och när jag vände mig om, såg jag sju ljusstakar av guld och mitt ibland ljusstakarna en som liknade Människosonen, klädd i en fotsid klädnad och omgjordad med ett bälte av guld om bröstet. Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö, och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade skinande malm som glöder i smältugnen, och hans röst lät som dånet av väldiga vatten. I sin högra hand höll han sju stjärnor, och ur hans mun gick ett tveeggat, skarpt svärd, och hans ansikte lyste som solen, när den skiner i all sin kraft.

När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter…”

När Jesus föddes som ett barn i en relativt fattig familj, och när han som vuxen predikade om ett invärtes rike och fullständigt struntade i Roms ockupation, var det svårt för de judiska lärde att känna igen Messias från skrifterna. Det krävdes ett dramatiskt möte med den uppståndne för att få den spränglärde juden Paulus på andra tankar.

Jesus, Guds son, frälsaren, kom till denna världen, han fullföljde sitt uppdrag att bereda frälsning för alla människor, genom att besegra mörkrets makter genom sin offerdöd på Golgata. Ingen kunde hindra det. När Judas Iskariot försökte stoppa Jesus så medverkade han i själva verket till att Jesu uppdrag fullbordades. Därför kunde Jesus utropa på korset: ”Det är fullbordat!” Frälsningsverket, Guds viktigaste uppdrag, var fullbordat. Gamla testamentets profetior om Messias första ankomst hade alla gått i fullbordan.

Men Jesus hade varit tydlig med att Han skulle komma tillbaka. Därför frågade lärjungarna:

”Vad blir tecknet på din tillkommelse?” och Jesus svarar enligt Matt 24:4-8:

”Se till att ingen bedrar er. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit. Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. 8 Men allt detta är bara början på ‘födslovåndorna’.”

Sånger i Rosa – Konsert med Jeanette Meyer

Jeanette Meyer återkommer till Västerås med en konsert som kretsar kring nobelpristagaren Nelly Sachs liv och diktning.

Nu är det dags att beställa biljetter till den judiska konserten med operasångerskan Jeanette Meyer den 31 oktober! Biljetterna beställs direkt från ordföranden (Stefan Sturesson) på tel 021-120440 el 0734-369450. Du kan också förbeställa på epost: stefan.sturesson@tele2.se. Priset är endast 80 kr per biljett. Beställs snarast då antalet platser är begränsat!

Sånger i Rosa

En berättelse om Nobelpristagaren Nelly Sachs med sång, musik, poesi och berättande

Konsert med Jeanette Meyer i Ansgarskyrkan, Pettersberg

Tid : Söndag 31 oktober kl 17.00

Biljettpris: 80 kr

Så här säger Jeanette Meyer själv om programmet den 31/10:

En soare som bygger på dikter som sammanfogas med sång och musik på piano och dragspel.

Det är en berättelse om en stor diktarpersonlighet och hennes värld av mod, längtan förtvivlan och hopp i skuggan av ett krig. När Nelly Sachs var 15 år fick hon i present Gösta Berlings saga. Hon skrev då till Selma Lagerlöf och skickade sina egna sagor till henne. Med Selmas kontakt räddades också Nelly i sista stund och kom till Sverige 1940.

I berättelsen omtalas även författare och konstnärer som berikade hennes diktning.

Jeanette Meyer är utbildad vid operahögskolan. Hon har bl. a. fått Jussi Björlings stipendium samt medverkat i Radio och Tv.

Har frilansat som Opera & Romanssångerska mm. Sjunger bl. a. Puccini, Verdi, De Falla, Granados, Rachmaninoff, Gershwin, Bizet, Rosenberg, Sibelius, Sånger på Hebreiska, Ladino, och Jiddisch,musical, Argentinsk tango, samt folkvisor. Läs mer på hennes hemsida:

http://www.jeanettemeyer.se

” Aftonen kom mjukt klädd i avskedsrosa

ur släktschatull av ek ett eko ljöd

och det förflutna firade ett möte “

Som sagt: Skynda och beställ biljetter!

Tel 021-120440, mobil 0734-369450

 

Program för Israelkonferensen 22-24 oktober

Program Israelkonferens i Citykyrkan Västerås 22-24 oktober

Fredagen den 22 oktober

19.00 Sabbatshögtid på First hotel Plaza. 3-rätters middag. Musikaliska inslag. Bengt Berggren berättar om varför och hur sabbaten firas.

Lördagen den 23 oktober

Plats: Citykyrkan

Kl 09.00 -10.00 Registrering och fika

Kl. 10.00           KONFERENSENS OFFICIELLA ÖPPNANDE

Pastor Mats Nordén i Citykyrkan, Stefan Sturesson, Shalom över Israel

Musik med församlingens musiker. Anettes dansgrupp.

Information om Shalom över Israels arbete i Sverige och Israel. Bildspel.

Kl. 11.00       ”Israel på plats för finalen” del 1 Daniel Viklund

Kl. 12.00 – 13.00 LUNCH i rest Rosenhill, Högskolan

Kl. 13.15                        ”Israel på plats för finalen” del 2 Daniel Viklund

Kl. 14.00                        ”Israel i väntan på Messias”  Stefan Sturesson

Musik Citykyrkans lovsångsteaam

Kl 15.00                       Kaffepaus

Kl. 16.00                      ” Blås i horn på Sion”. Bengt Berggren

Kl 18.00                      ”Samhörigheten mellan judarnas tro och de kristnas tro”. Kvällsmöte i Citykyrkan med undervisning av Stanley Sjöberg. Sång Daniel Viklund och Citykyrkans musiker. Anettes dansgrupp.

Kl.  20.00   Middag på First Hotell Plaza. Musikinslag m bl.a. pianisten Daniel Klanger

Söndagen den 24 oktober

Kl. 09.00   Bön för Israel. Citykyrkans lovsångsteam inleder.

Kl. 09.30   ”Israels hopp”. Håkan Sunnliden

Kl. 10.30   Kaffepaus

Kl. 11.00   Gudstjänst med predikan av Håkan Sunnliden. Citykyrkans lovsångsteam. Anettes dansgrupp.

Kl. 13.00   LUNCH i restaurang Rosenhill.

Kl  14.00  Konsert Israelisk folkmusik med Trio Shalom. Anettes dansgrupp.

Kl 14.30  Avslutning

Anmälan: Du som vill anmäla dig till konferensen, kontakta Stefan Sturesson, antingen via mejl stefan.sturesson@tele2.se eller via telefon 021-120440 el. 0734-369450. Konferensavgiften är 150 kr.