Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

Förtroende och meriter borde väga tungt i EU-valet!

June 8, 2009 at 5:43 pm · Filed under Politik och samhällsfrågor and tagged: , , , , · Edit

EU-valet var spännande, inte minst för en kristdemokrat. Det är roligt att partiet kom in i EU-parlamentet, men ganska förödmjukande för ettan, Ella Bohlin, att bli omsprungen av nian, Alf Svensson. Åtminstone ser det så ut när cirka 18 % av personrösterna är räknade och Alf Svensson har drygt 37% av samtliga avgivna röster.

 Ella har fått all tänkbar reklam, stora annonser och affischer, tv-trailers, deltagit i tv-utfrågningarna och den stora slutdebatten med alla partier, massivt stöd av partiledaren, ändå går hon miste om Kds enda plats i parlamentet.

 Det här visar att vad det till slut handlar om är förtroende. Ella må ha ett skarpt intellekt och stort engagemang, men med sin ungdom och oerfarenhet, är hon chanslös mot en person, som under årtionden byggt upp ett stort förtroende och ett kontaktnät med politiska ledare över hela världen.

 Det är inte Ellas fel, men man frågar sig om nomineringskommittén saknar omdöme? Man petar gräsrotsfavoriten Lennart Sacredeus och sätter den unga, oprövade kandidaten på översta platsen på listan. Gräsrotsfavoriten får inte ens vara med. Att sitta i Europaparlamentet borde vara något av det mest kvalificerade för en politiker. Tänk om man skulle tillsätta de högsta tjänsterna i näringslivet på samma sätt – strunta i tunga meriter, kontaktnät, förtroende, erfarenheter och satsa på det unga och oprövade! I ett annat EU-land valde man att sätta premiärministern på översta platsen. I Sverige experimenterar vi med lättviktiga nykomlingar. ”Föryngring” kallas det. Förstår vi inte att vi därmed nedvärderar EU.

 Men som tur är går det inte att köra över väljarna. Det fanns ett namn på listan med tyngd, förtroende och alla de meriter man kan kräva av en EU-parlamentariker. Honom valde man, och gav nomineringskommittén en knäpp på näsan. Men det mest allvarliga är det sviktande förtroendet för partiet. 4,7 % är ingenting att yvas över. Fortsätter man att inte lyssna på rörelsen, då kan partiet snart vara utanför både riksdag och EU-parlament i framtiden.

Comments (2)

No comments yet»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: