Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

Kristdemokraternas kräftgång

Som gammal kristdemokrat och politiskt aktiv upplever jag en nedstämdhet över partiets svaga opinionsstöd. Vi har några av den politiska sfärens bästa kompetenser – Göran Hägglund, Maria Larsson, Mats Odell, Anders Wijkman – som alla gör ett utmärkt  arbete i sina viktiga politiska uppdrag, för att inte nämna alla utmärkta kommun- och landstingspolitiker. Trots detta går det inte att utläsa väljarnas gillande för deras insatser i de siffror som opinionsinstituten visar upp. Det är förbryllande.

 

Men man måste kanske för ett ögonblick sätta sig in i våra väljares och sympatisörers sätt att tänka. Kristdemokraterna uträttar bra saker när det gäller exempelvis skola, vård, omsorg, miljö, näringsliv. Problemet är att på alla dessa områden finns det också andra partier som profilerar sig mycket väl, vilket gör konkurrensen extra hård. Den kristdemokratiske väljaren valde kanske inte partiet primärt för att få en bättre skola, då hade han eller hon lika gärna kunnat rösta på ett annat parti. Men det finns områden där kristdemokraterna är unika: I kampen för de svaga och för det svagaste av allt – det ofödda livet, i kampen för människovärdet, i kampen för äktenskapet och familjen, ja i grunden kampen för den kristna värdegrunden och människosynen. Den här kampen behövs i ett samhälle där självmorden ökar, där aborternas antal är skyhögt, där gamla människors rätt till adekvat sjukvård blir en prioriteringsfråga och synen på äktenskapet som ett fundament för ett sunt och tryggt samhälle ständigt urholkas. Det är på områden som dessa kristdemokraterna legat alltför lågt, antagligen för att inte stöta sig med sina samarbetspartier. Men denna allianslojalitet är förödande för partiet. Tvärtom borde partiet utnyttja det faktum att man behövs i alliansen för att skapa erforderlig majoritet. Det är svårt att tänka sig att miljöpartiet skulle sätta sig i en allians utan att få genomslag för sina hjärtefrågor.

 

Även på invandringens område har partiet möjlighet att attrahera väljare. Inte genom att motarbeta flyktinginvandring, utan genom att vara bäst på integration. Sverige är ett av världens mest attraktiva länder att utvandra till. Då bör vi också kunna ställa motkrav på dem som kommer hit. Ställ upp på svenska lagar och demokratiska fri- och rättigheter! Lär dig svenska! Förbered dig på att arbeta och göra rätt för dig! Språk och arbete är nyckelområden för integration. Självklart ska de som kommer hit ha allt stöd i världen för att nå dessa mål, men vi kan också vara tydliga på att är man emot demokratisk frihet, jämlikhet och respekt för oliktänkande passar man inte in i det svenska samhället. Det svenska välfärdssystemet slår väldigt konstigt i många fall. Det sticker i ögonen på vanligt folk när en invandrare utan jobb kan ha 50000 i månaden, stor villa och fin bil, bara därför att han har många barn. Med sådana regler är det inte konstigt att systemet missbrukas. Inlemmandet i det svenska samhället går dåligt. Vi ser idag alltför många subkulturer med värderingar som går på tvärs med det som det demokratiska Sverige kämpat i årtionden för att uppnå. Man ska inte kunna slå sin fru, låsa in sina döttrar eller ännu värre saker genom att hänvisa till sin kultur eller religion. En kvinna som kommer från ett land med sådan kultur måste i Sverige få uppleva den kvinnliga frigörelse som alla andra svenska kvinnor uppnått.

 

Det krävs ett ordentligt uppvaknande i partiet så att inte kristdemokraterna blir utraderade i nästa val. Ett parti som slår vakt om den kristna värdegrunden behövs i Sverige!

 

Stefan Sturesson

2 Comments»

  Ulf Stenlund wrote @

Käre Stefan

För min del är utebliven support för KD ett aktivt val. Efter att aldrig ha röstat på något annat parti än KD(S) har jag bestämt mig att inte längre ge min röst till KD på riksnivå. Anledningen är att jag är en bestämd motståndare till fri abort. När Göran Hägglund helt sonika inbjöd kvinnor från andra EU-länder till att döda sina foster i Sverige fick jag nog. Det hjälps inte att både Mats Odell och Maria Larsson gör bra jobb. ”När saltet mist sin sälta…!”

Min tanke var att rösta på KD i EU-valet. Jag tänkte kryssa för Sacredeus. När KD visade ytterligare en ful sida genom att inte ta med min kandidat trots massivt medlemsstöd måste jag markera genom att om möjligt leta rätt på något annat parti.

Till saken hör att jag röstade på KDS långt innan de hade chans att nå riksdagsspärren. Jag röstar i första hand på vad jag tror på inte p.g.a. någon taktik.

Ulf Stenlund

  stefansturesson wrote @

Tack Ulf för din kommentar till mina tankar om partiet. Jag tror att vi i grunden delar samma oro över partiets svek i kristdemokratiska hjärtefrågor. Men det finns fortfarande kristdemokrater med inflytande som stöder vår linje. Exempelvis Lennart Sacredeus, Mikael Oscarsson och Tuve Skånberg. Jag har själv inte bestämt mig än om jag ska kandidera till nästa val, men om jag gör det så blir det för att ta strid för just den fråga som du tar upp plus de andra som jag nämner i mitt första inlägg. Om jag gör det så vet jag att jag har ett brett stöd bland ute bland gräsrötterna, det har jag fått många bevis på.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: