Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

Archive for July, 2014

Debatt med Göran Rosenberg

Har just avslutat en direktsändning i radions P1 Morgon där jag var inbjuden som motdebattör till författaren Göran Rosenberg. Orsaken till inslaget var Göran Rosenbergs artikel i Expressen, där han kallar Israel för en apartheidstat (www.expressen.se/kultur/goran-rosenberg/en-apartheidstat/). Hela inslaget var 12 minuter, där Rosenberg fick 75% av tiden. Jag fick bara sagt en bråkdel av det jag ville säga om hans svartmålning av Mellanösterns enda demokrati.

 Att beskriva Israel som apartheidstat är djupt orättvist. Israel är idag en levande mångkulturell demokrati med många olika etniska minoritetsgrupper, araber, både kristna och muslimer, druser, beduiner och andra mindre folkgrupper. Dessa uppgår till 25% av befolkningen. Tittar man däremot på de palestinska områdena, så verkar det verkligen vara något apartheidliknande där. Den palestinska myndigheten tillåter inte judar att bo där, och de s.k. bosättarna ska köras bort om Västbanken blir en palestinsk stat. Det kommande Palestina ska bli helt judefritt är det tänkt. Det är väl apartheid om något?

 Göran Rosenberg bortser helt från att Israel idag är under attack från rörelser som vill utplåna Israel. Det gäller i högsta grad Hamas, som har det i sina stadgar. Men det finns också flera andra rörelser som är än mer extrema, t ex Islamiska Jihad och ISIS. Det är inte lätt att vända andra kinden till när fienden gång på försöker döda ens medborgare.

 Israel befinner sig just nu under en enorm press. Det regnar raketer över Israel från Gaza. En miljon israeler är hänvisade till skyddsrum. Samtidigt pågår våldsamma arabiska upplopp efter mordet på den palestinske pojken, något som Israel fördömt och premiärministern i Israel har t o m ringt upp föräldrarna och uttryckt sin och Israels avsky för dådet. Förövarna kommer att ställas inför domstol och dömas för mord.

 Göran Rosenberg underlåter helt att nämna allt det positiva som Israel står för. Israels internationella räddningsteam räddar människor i nöd oavsett om man är jude, arab eller av någon annan härkomst. Israels sjukhus gör allt för att rädda liv, även om det skulle vara en terrorist som är sårad. Israeliska företag ger hundratusentals jobb åt palestinier. Arabiska partier sitter i Knesset. På israeliska skolor och universitet studerar israels alla folkgrupper tillsammans, även där ser man den mångkulturella bredden. Och Israel fortsätter att vara tillflyktsorten för alla judar som lider förföljelse runtom i världen. Man kan också nämna den höga toleransnivån för HBTQ-personer, där Tel Aviv har blivit en uppskattad stad för regnbågsfolket.

 Israel kan ibland begå fel i sin iver att försvara sitt land och sina invånare, men någon apartheidstat är det sannerligen inte. Göran Rosenbergs gamla PLO-sympatier skiner igenom när han urskillningslöst svartmålar Israel utan att hålla sig till fakta.

Den oberoende organisationen Freedom House som betygsätter alla världens länder när det gäller demokrati och mänskliga rättigheter ger Israel högsta betyg, dvs i nivå med de skandinaviska länderna. Hur kan en bildad människa beskriva ett sådant land som en apartheid-stat? Är det personliga oförrätter som fått Göran Rosenberg att nära ett hat mot Israel? Jag vet inte, men det är svårt att förstå hans agerande.

Stefan Sturesson