Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

Archive for January, 2009

Judarna – den verkliga ursprungsbefolkningen

Torbjörn Tännsjö och Ulf Bjereld på P1 förra veckan. Båda professorer. Båda mer eller mindre fientliga till Israel. Tännsjö var värst, han ville utplåna den judiska staten och ersätta den med en stat för både palestinier och judar. Han hade inga problem med att judarna skulle vara i minoritet mitt i den mest antisemitiska delen av världen, där stora grupper vill utplåna varenda jude. Tännsjö talade om ”ursprungsbefolkningen” som hade blivit undanträngda och fördrivna av den hemska apartheidstaten Israel. Detta var något av rekord i historisk okunnighet.

Vet Tännsjö vad ursprung betyder? Ursprung, det som fanns från början. Var fanns palestinaaraberna när David var kung i Israel för 3000 år sedan? Deras förfäder fanns förmodligen på den arabiska halvön, definitivt inte i Israel. När kung Kores i perserriket på 500-talet f Kr lät judarna återvända till Juda rike så var det väl för att judarna kom därifrån, och hade fördrivits därifrån? Även när judar återvänder idag så är det väl för att de har mångtusenåriga rötter i landet. Israel är landet där man knappast kan ta ett steg utan att trampa på lämningar av judisk historia. Ändå har Tännsjö mage att beskriva palestinaaraberna som ursprungsbefolkning!

Sanningen sitter trångt när Israels värsta vedersakare och lögnare ska bemötas av ännu en person (Bjereld) som ser på Israel som ockupant, och aldrig nämner något om Hamas uttalade avsikter att både utradera den judiska staten och förinta varenda jude. Är det något folk som har rätten att kalla sig ursprungsbefolkning i Israel, så är det väl judarna. Inget annat folk har haft en självständig stat på detta område förutom judarna. Däremot har babylonier, perser, greker, romare, turkar och araber erövrat området, fördrivit och mördat judarna, men ändå aldrig kunnat hindra den sanna ursprungsbefolkningen från att återvända hem igen. Att frånkänna judarna sina historiska rötter och starka band till landet Israel är den grövsta formen av historieförfalskning. Jag trodde man skulle slippa höra sådan antisemitisk rappakalja i svenska media, professorstitlar till trots.

Medlidande med krigets offer

Det är onekligen sorgligt när människor inte förstår att man kan känna medlidande med dem som drabbas av kriget även om man står upp för Israels rätt att försvara sig. Krig är fasaväckande, avskyvärt och fullständigt ovärdigt ett civiliserat samhälle. Detta påstår jag, samtidigt som jag hävdar att ett land som angrips har rätt och skyldighet att försvara sig. Rätt enligt både folkrätten och internationella lagar. Skyldighet mot den befolkning som ett lands regering är satt att skydda. Därför är det så märkligt att de som upprörs över barn som dödas inte vänder vreden mot dem som är ansvariga, utan istället mot den som angripits och tvingats till våld för att försvara sig.

Det är lätt att ge Israel skulden, när civila drabbas av deras attacker. Även om de gör allt för att enbart träffa militära mål, och har avancerad teknik för att göra detta, drabbas ibland oskyldiga i det kaotiska Gaza, där Hamaskrigare blandar sig med civila och använder dem som sköldar (se bild nedan). En djupare analys kan inte komma fram till något annat än att Hamas bär skulden. Åtta års terrorkrig med raketbeskjutning och självmordssprängningar talar sitt tydliga språk: Inte ens fredliga Sverige hade kunnat vända andra kinden till i en motsvarande situation.


Hamaskrigare tvekar inte att använda civila inklusive barn som levande sköldar.

Hamaskrigare tvekar inte att använda civila inklusive barn som levande sköldar.

Frågan är om det finns något krig i världen där ett land gjort så stora ansträngningar att undvika civila offer, som Israel i kriget mot Hamas i Gaza. I god tid före varje bombanfall har Israel ringt tiotusentals civila för att varna dem och be dem sätta sig i säkerhet. Likaså har närmare en miljon flygblad släppts ner från luften för att varna Gazaborna. Dessutom har man använt en teknik med små harmlösa sprängladdningar vars enda syfte varit att skrämma bort eventuella civila som uppehåller sig vid militära mål.


Det råder ingen tvekan om att den största skulden för dödsoffren vilar på Hamas. Enligt internationell rätt har Israel rätt att attackera civila mål om dessa används för att skydda  fiendesidans stridande. ”Skulle civila offer uppstå på grund av att civila skyddar stridande eller militära mål faller det yttersta ansvaret på dem som utsätter civila för denna risk” säger internationell rätt bland annat. Hamas måste med andra ord på det kraftigaste fördömas. Människors vrede mot kriget och dess ohyggliga konsekvenser måste riktas mot dem som bär det verkliga ansvaret.

Kristenheten och Israel

Nu ska jag säga något som kanske inte alla kristna gillar, men jag konstaterar också att många kristna suckar och håller med mig. Dagens kristenhet, åtminstone i Sverige, saknar urkristendomens kraft och glöd!

Det har inte varit så förr, men idag breder ljumheten och likgiltigheten ut sig. Det kan vi se på många områden.  Särskilt tydligt blir det  när det gäller kristenhetens förhållande till Israel. En stor del av kristenheten väljer att stå och se på när Guds egendomsfolk kämpar för sitt liv i landet Israel. En del har t.o.m. valt att ta parti för det antisemtitiska ytterlighetspartiet Hamas och mot Israel. De tycks inte förstå att det är Guds folk som är angripna och hotade till livet. Inte heller förstår de att i kallelsen som kristna ingår att rakryggat stå bakom det judiska folket. Det gäller alltid, men särskilt när ondskans makter försöker krossa dem.

Det är beklämmande att se hur anpassligheten och okunnigheten i Guds ord tar över mer och mer. De profeter och apostlar som Herren har rest upp hånas och förlöjligas. Många kristna ledare tycks leva i en föreställning om att Israel är som vilken stat som helst. En stat som bildades genom att fördriva ett annat folk. En stat som man kan förkasta och fördöma. Dessa ”Herrens tjänare” tycks ha missat det avgörande tidstecknet på Messias ankomst – att Israel återupprättas! Jesus förutsäger själv sin tillkommelse i Matteus 24. I vers 32 säger han: ”Ifrån fikonträdet kan ni här hämta en liknelse. När dess kvistar börjar att få sav och löven spricker ut, då vet ni att sommaren är nära. Likaså, när ni ser allt detta, då kan ni också veta att han är nära och står för dörren.”

Jesus använder själv fikonträdet, en bild av Israel, som det avgörande tidstecknet. Men också profeterna i G.T. , t.ex. Jesaja, Jeremia, Hesekiel och Sakarja, talar mycket om Israels kommande återupprättelse. Läs profeterna i GT! Bara ett litet exempel: ”Så säger Herren, Herren, han som församlar Israel: Jag skall församla ännu flera till honom, utöver dem som redan är församlade till honom.” (Jes 56:8). Både gamla och nya testamentet har mycket att säga om Israel. I själva verket handlar Bibeln i huvudsak bara om två ämnen: Israel och Messias. Båda förutsätter varandra. Och när Messias på nytt kommer i makt och härlighet, blir det till Israel han kommer. ”Och han skall den dagen stå med sina fötter på Oljeberget, gent emot Jerusalem, österut; och Oljeberget skall rämna mitt itu, mot öster och väster, till en mycket stor dal… Och Herren skall då vara konung över hela jorden…” (Sak 14).

En del präster och pastorer tycks inte läsa sin Bibel. Eller också har de avfärdat alla profetiorna om Israel som otidsenliga. Men mitt framför våra ögon återupprättas Israel. Men de som ska förvalta och försvara Guds ord är blinda och döva. Förlåt, att jag säger det, jag menar inte att såra. Det är en sorg över den del av kristenheten som inte lever i ordet, och av ordet. De förstår inte vem Jesus verkligen är – Messias, som ska komma och upprätta riket åt Israel. Men ännu är tid att vakna upp.

Inse sanningen om Hamas

Det flyter in mer och mer information om Hamas. Det är en skrämmande bild som växer fram: religiös dogmatisk fanatism, ursinnigt hat mot judar, maktbegär, kontrollbegär, total avsaknad av empati, dödskult. I mina ögon handlar det om ren ondska.

I går fick jag se en videofilm som en palestinier filmat på ett bröllop på Gazaremsan. Det unga brudparet har just blivit vigda, människor sjunger, dansar och är glada. Detta med sång och dans är strängeligen förbjudet av Hamas. Plötsligt kommer en militärjeep med svartklädda Hamaskrigare farande. De kliver av utanför huset där det är bröllopsfest. Bröllopsgästerna blir vettskrämda. Vad Hamas har på bröllopet att göra ska strax visa sig.

De har kommit för att stoppa sången och dansen. Men de nöjer sig inte med det. De misshandlar också bröllopsgäster och brudgummen. Skott avlossas. Det slutar med svårt skadade människor och några döda, inklusive brudgummen. Hamas ondska demonstreras av att man kan utföra dessa illgärningar på ett brudpars bröllopsdag. Tro inte att Hamas har majoriteten av palestinierna bakom sig. Men under den terrorregim som Hamas upprättat i Gaza är det få som vågar säga sin uppriktiga mening. Det skulle kanske varken du eller jag göra, om vi ville fortsätta att leva? Det är oerhört beklagligt med alla dödsoffer i Gaza, men glöm inte att det är Hamas som bär ansvar för att allt detta sker. Israels enda mål är att få stopp på Hamas terrorkrig mot Israels civilbefolkning.

Länk till videofilmen: http://au.youtube.com/watch?v=JgfHbwEhjdg&feature=related

Palestinier – demonstrera mot Hamas!

Nu har de palestinska grupperna i Sverige fått ösa ur sig sitt hat mot Israel. I demonstrationer runt om i landet i går skreks ”Israel mördare!”. I ett demonstrationstal i Västerås talades det om det palestinska motståndet som skulle leda till seger. Det är verkligen synd om dessa människor som lever i en stor lögn. Som kallar Israels försvarsaktioner för mord och Hamas urskiljningslösa mördande för frihetskamp. Skulle mördarorganisationen Hamas som gömmer sig bakom kvinnor och barn, vara deras frihetskämpar? Menar ni verkligen att ni har överlåtit till Hamas att kämpa för det palestinska folkets frihet? Vet ni inte att de verkliga mördarna är Hamas? De har som  uttalat mål att förinta Israel, och inte bara det, även det judiska folket. De israeliska soldaterna däremot gör allt de kan för att undvika att döda oskyldiga, deras enda uppdrag är att slå till mot dem som skickar de dödsbringande raketerna in mot israeliska samhällen. Men även i det uppdraget ställs de inför svåra val. Till exempel när de jagade en Hamasmedlem som plockade upp en 5-årig liten kille för att använda honom som mänsklig sköld. De valde att låta honom löpa för att inte döda barnet. Det är sådana situationer som de israeliska soldaterna ställs inför hela tiden.

Ansvaret för dödandet av civila ligger helt på Hamas. Redan när de bröt vapenvilan för att fortsätta raketkriget mot Israel gjorde de ett val. Hur kan ni som kämpar för de palestinska folket, försvara dessa samvetslösa fanatiker. Ni borde istället demonstrera mot Hamas och stödja de palestinier som förhandlar med Israel om en tvåstatslösning. ”Vad våldet må skapa är vanskligt och kort. Det dör som en stormvind i öknen bort”, skrev Esaias Tegnér. Det gäller än.

Israelvän mot Palestinavän

Nu har jag och min motståndare Fayad El Natour fått komma till tals i Vlt (lördag 10/1). Själv tycker jag att mina svar återges korrekt, men avkortade, vilket gör att mina nyanseringar och utveckling av svaren kommit bort, men det kanske man måste acceptera i dessa snuttifieringens tider i media.

Min motståndare ger ganska märkliga svar. Han erkänner att ett land inte kan acceptera att bli beskjutet år efter år utan att göra något, men tillägger ”att israel är ett speciellt land. Det är en ockupationsmakt”. Alltså kan Hamas skicka bomber mot civilbefolkningen i Israel, tycks vara herr Natours mening. Han glömmer bort att Israel lämnade Gaza 2005 och som belöning av Hamas fick fortsatt raketkrig.

När intervjuaren frågar Natour om Hamas utfästelse att döda judar över hela världen, svarar han bara att ”Israelerna inte ska förvänta sig att palestinierna ska kasta rosor tillbaka”. Onekligen ett lättvindigt sätt att glida undan kärnfrågan – Hamas judehat och målsättning att förinta den judiska staten.

Natour tycks också anse att Hamas maktposition är legitim, trots att man kastade ut sin palestinska partner Fatah med våld, mördade hundratals Fatah-anhängare och upprättade en Hamas-diktatur på Gazaremsan. Onekligen en märklig syn på demokratiska spelregler.

Det enda som Natour och jag tycks vara överens om är att det palestinska styret är korrupt. Tyvärr leder det till att Natour med flera palestinier föredrar det mindre korrupta Hamas före det genomkorrumperade Fatah. Gud hjälpe det palestinska folket att få bättre ledare!

Hamas djävulska strategi

Hamas strategi i det krig som nu rasar är fullständigt djävulsk. De tar skydd i skolor, moskéer och andra publika byggnader och använder dessa för att avfyra raketer mot civila och för att beskjuta de israeliska soldaterna. De bryr sig inte om att civila dödas. Det ger bara mer bränsle åt propagandan mot Israel som den massakrerande ockupanten. På tisdagkvällen rapporterades i media om att Israel dödade 30 i en FN-skola i Gaza. I själva verket utsattes den israeliska styrkan för eldgivning från skolan med granater och automatgevär. I självförsvar svarade den israeliska styrkan med granateld. Kropparna efter Hamassoldater återfanns senare i skolan. Tyvärr kommer inte sanningen fram i de svenska medierna.

Det är anmärkningsvärt att världsopinionen alltmer vänder sig emot Israel, trots att Israel bara gör det varje annan stat skulle göra under motsvarande omständigheter. Hamas är samma terrorganisation nu som när kriget började. De skjuter fortfarande raketer urskillningslöst mot israeliska samhällen, och deras ledare fortsätter att tala om att de vill skapa en värld utan judar, där Israel inte finns.

 Under de veckor då kriget pågått stärks bilden av en grym organisation som inte har någon respekt för människoliv eller de lagar som gäller krigförande parter. När de använder civila som mänskliga sköldar visar de att de även saknar medkänsla för sin egen befolkning. De tillämpar någon form av pervers dödskult där både fiendens död och de egnas död betraktas som en seger. För normala människor verkar de helt sakna moral och samvete.