Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

Ljuset i Mellanösterns mörker

November 22, 2009 at 10:15 am · Filed under Israel och Mellanöstern and tagged: , , , · Edit

När människor hör namnet Israel poppar ofta negativa bilder upp som betingade reflexer. Krig, terror, hat, fiendskap, övervåld, dödande, lidande, lemlästning. I media är det oftast Israel som är aktören i dessa motbjudande händelser. Genom decennier av våldsorienterad sensationsjournalistik har media lyckats skapa olust och avsky kring allt vad Israel står för. Om bilden hade varit sann hade jag inte haft mycket att invända. Men den är våldsamt förvrängd, ja osann. Det Israel jag känner genom egna besök i landet är ett helt annat Israel än det jag möter i media.

Mot den demoniserade bilden vill jag ställa den bild som är mest sann för mig. En bild där Israel står för humanitet, människovärde, frihet, demokrati, framgångsrikt nationsbygge, enastående forskning och utveckling. Det Israel som den moderne resenären möter idag är ett underverk. Det en gång så förödda och vanvårdade landet blomstrar, växer och sjuder av liv. Israeliska företag står bakom IT-innovationer som USB-minne, Pentium chip, röstbrevlåda, snabbmeddelanden och brandvägg. Den vetenskapliga aktivititeten i Israel är bland de högsta i världen. Israel har det högsta antalet doktorer, ingenjörer och vetenskapsmän per invånare i hela världen. Israels roll i global vetenskaplig aktivitet är nära nog tio gånger större än dess procentsats av världens befolkning, visar en rapport i Jerusalem Post. Finland, Nederländerna och Kanada kommer efter Israel, medan USA placerar sig på tolfte och Tyskland på femtonde plats. Japan, Storbritannien och Ryssland hamnade också efter Israel.

 Trots hat och fiendskap från omgivande länder har Israel kunnat slå vakt om demokrati och frihet för sitt eget folk, som inkluderar stora grupper araber och andra folkgrupper. Det finns många gripande exempel på hur Israels humanitet också omfattar fienderna. En palestinsk student från Västbanken fick nyligen sin vänstra hand avsliten av en sågklinga på en byggarbetsplats. Han fördes snabbt till ett sjukhus på israeliskt område där ett team av hand- och kärlkirurger  under flera timmars operation lyckades återansluta blodkärl, nerver, muskler, ligament, ben och hud. Efter några månader kommer hans hand att vara återställd tack vare det israeliska läkarteamet.

En åttaårig irakisk flicka med svårt hjärtfel kom med sin familj till Israel för att söka hjälp. Detta efter att familjen försökt få hjälp på flera sjukhus i Irak och andra länder. Läkarna i Irak bedömde att hon bara hade ett år kvar att leva. I ”fiendelandet” Israel fick flickan genomgå två komplicerade hjärtoperationer och tillfrisknar nu med stormsteg. Flickans mamma berömmer de israeliska läkarna för deras kärleksfulla bemötande av barnen oavsett varifrån de kommer.

Detta är det verkliga Israel, som har högtstående moraliska principer och älskar att hjälpa människor oavsett etnicitet. Ett land som har medkänsla med människor även om de kallas ”fiender”. Ett land där även djuren har ett värde. Efter Gazakriget vintern 2009 genomförde en israelisk djurrättsorganisation en räddningsaktion för ett zoo i Gaza. 30 lastbilar med mat och mediciner skickades för att rädda djuren i ett fiendeområde varifrån raketer skickas dagligen för att döda israeler. Detta är min bild av Israel, ett land jag beundrar.

Comments (2)

No comments yet»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: