Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

Archive for April, 2010

Vilken sida står Obama på egentligen?

Den amerikanske presidenten tycks ha lyckats få palestinier (Läs PLO) och israeler att inleda fredssamtal igen. Det ryktas om att han fått den israeliska premiärministern att frysa bostadsbyggandet i vissa delar av Jerusalem (där det bor en majoritet av araber). Mycket tyder på att detta stämmer.  Netanjahu är med andra ord inte så hårdför som många vlll göra honom till. Obama pressar hela tiden Israel till eftergifter, men vad får Israel i gengäld? Det tycks som om Barack Obama har köpt palestiniernas agenda och i första hand förhandlar åt palestinierna. Jag kan inte längre dölja min misstänksamhet mot USAs nuvarande ledning. Skall Israel till slut stå ensam mot hela världen? Vår svenske kommentator i Israel Dick Haas skräder inte orden i sitt senaste nyhetsbrev:

“Det framstår som tämligen klart vid det här laget att Obama inte vill stödja Israel eller ens låtsas vara en neutral mellanhand under förhandlingarna. Hans hjärta står till PLO, den palestinska maffian eller gangsterkotteriet som mjölkar hela världen på miljarder, så att den komfortabelt kan sitta kvar vid makten och styra invånarna på Västbanken. Till vardags går maffian under namnet PLO. Den är inte demokratisk och sitter inte vid makten som en följd av ett demokratiskt val. PLO är en toppstyrd väpnad rörelse som satt sig på det palestinska folket med vapenmakt och som lovar slutgiltig seger över det israeliska statsbygget precis som rivalen Hamas i Gaza. Den enda verkliga skillnaden mellan de bägge terrorgrupperna är att PLO har en mera nationalistisk inställning, medan Hamas har en mera islamistisk hållning. Ingendera godtar Israels existens.”

Gång på gång behöver världen påminnas om att det är Israel som behöver stöd i sin strävan att nå en rättvis och hållbar lösning på konflikten. Ända från statens bildande 1948 har Israels regeringar strävat efter fred och att dela landet med sina arabiska grannar. Man gick med på FNs delningsplan från 1947. Man har därefter, gång på gång, erkänt palestinaarabernas rätt till en egen stat, man har suttit i detaljerade förhandlingar om hur fredsavtalet skulle se ut, man har gått med på till och med att dela Jerusalem (år 2000 i Camp David). men alla Israels tillmötesgåenden har bemötts med väpnat våld, krig och terror. Det borde stå klart för världen att de som företräder palestinierna inte vill ha fred med Israel, deras strategi är Israels utplåning, vare sig vi talar om PLO eller Hamas. Sedan är det en annan sak, att man inte kan sätta likhetstecken mellan PLO och Hamas och den vanliga palestiniern. Men palestinierna har nu, och har länge haft, ett ledarskap som leder dem i fördärvet, orsakar människorna ett ofattbart lidande, och tvingar dem att foga sig under ett hänsynslöst förtryck. Detta borde Obama inse, och göra någonting åt. Israel kan inte, och får inte, göra överenskommelser med opålitliga diktatorer vars övergripande mål är att eliminera Israel från kartan.

Open letter to the world

Klicka på länken till nedanstående ljudfil – Open letter to the world. Den ger en liten inblick i hur många israeler känner sig – dvs övergivna av omvärlden.

Men givetvis är vi många runtom i världen som känner sympati för Israel. Men låt dem veta det. Vi är många, många bara i Sverige som stöder Israels sak. Klicka på länken:

http://www.youtube.com/watch?v=QVT7sHoz9pA

Israels gränser

Pastor Stanley Sjöberg talar om "Israels gränser" när han kommer till Västerås den 17 april

Den 17 april kommer Stanley Sjöberg till Västerås för att tala om Israels gränser efter upprättelsen. Mötet äger rum i Citykyrkan på Kristiansborg och tiden är kl 18.00. Det är modigt av Sjöberg att föreläsa om ett så kontroversiellt ämne. Hur kan man över huvud taget hävda Bibelns syn på Israels gränser? Bibeln är väl helt förlegad som källa till kunskap om världen idag? Nu lever vi i nya tider och Israels gränser bestäms av världssamfundet. Och får man tro världssamfundet finns det snart inget Israel kvar. Definitivt inte om arab- och muslimländerna får bestämma. Och Israels närmaste “vänner”, som USA och EU, pressar Israel att göra eftergift efter eftergift för att överhuvudtaget få igång förhandlingar med den palestinska motparten. Västbanken och östra Jerusalem ska ges upp innan ens förhandlingarna startat. President Obama lägger mycket prestige i att få till ett fredsavtal under sin presidentperiod. Om han sedan utsätter Israel för fara, tycks ha mindre betydelse. För denna ensidiga press på Israel uppmuntrar palestina-araberna i deras hårdnackade kamp mot den israeliska staten. Varför sitta och förhandla om Östra Jerusalem när de kan få staden ändå, innan de ens behövt sitta öga mot öga med den israeliska regeringen?

Många Israeler känner sig idag övergivna av hela världen. När jag nyligen besökte Israel talade jag med en kvinna, en ledande inom organisationen WIZO, som brast i gråt när hon förstod att jag och några kolleger från Sverige är Israels vänner. För henne var Sverige ett land som svikit Israel och börjat ta parti för den palestinska sidan. En annan kvinnlig vän i Israel skickade nyligen en ljudinspelning till mig (“An open letter to the world”) som hon tycker världen borde lyssna till. Tyvärr tillåter inte min bloggoperatör att den läggs ut på bloggen, men jag bifogar den i ett mejl till alla som vill ha den. Om du inte är med på min mejllista, så skicka ett mejl till stefan.sturesson@tele2.se så skickar jag audiofilen till alla som vill ha den.

Jag tror personligen inte att världssamfundet har sista ordet när det gäller Israels gränser. Jag tror Israels Gud vill ha ett ord med i laget också. Det ska bli spännade att lyssna till Stanley Sjöberg.