Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

Kristenheten och Israel

Nu ska jag säga något som kanske inte alla kristna gillar, men jag konstaterar också att många kristna suckar och håller med mig. Dagens kristenhet, åtminstone i Sverige, saknar urkristendomens kraft och glöd!

Det har inte varit så förr, men idag breder ljumheten och likgiltigheten ut sig. Det kan vi se på många områden.  Särskilt tydligt blir det  när det gäller kristenhetens förhållande till Israel. En stor del av kristenheten väljer att stå och se på när Guds egendomsfolk kämpar för sitt liv i landet Israel. En del har t.o.m. valt att ta parti för det antisemtitiska ytterlighetspartiet Hamas och mot Israel. De tycks inte förstå att det är Guds folk som är angripna och hotade till livet. Inte heller förstår de att i kallelsen som kristna ingår att rakryggat stå bakom det judiska folket. Det gäller alltid, men särskilt när ondskans makter försöker krossa dem.

Det är beklämmande att se hur anpassligheten och okunnigheten i Guds ord tar över mer och mer. De profeter och apostlar som Herren har rest upp hånas och förlöjligas. Många kristna ledare tycks leva i en föreställning om att Israel är som vilken stat som helst. En stat som bildades genom att fördriva ett annat folk. En stat som man kan förkasta och fördöma. Dessa ”Herrens tjänare” tycks ha missat det avgörande tidstecknet på Messias ankomst – att Israel återupprättas! Jesus förutsäger själv sin tillkommelse i Matteus 24. I vers 32 säger han: ”Ifrån fikonträdet kan ni här hämta en liknelse. När dess kvistar börjar att få sav och löven spricker ut, då vet ni att sommaren är nära. Likaså, när ni ser allt detta, då kan ni också veta att han är nära och står för dörren.”

Jesus använder själv fikonträdet, en bild av Israel, som det avgörande tidstecknet. Men också profeterna i G.T. , t.ex. Jesaja, Jeremia, Hesekiel och Sakarja, talar mycket om Israels kommande återupprättelse. Läs profeterna i GT! Bara ett litet exempel: ”Så säger Herren, Herren, han som församlar Israel: Jag skall församla ännu flera till honom, utöver dem som redan är församlade till honom.” (Jes 56:8). Både gamla och nya testamentet har mycket att säga om Israel. I själva verket handlar Bibeln i huvudsak bara om två ämnen: Israel och Messias. Båda förutsätter varandra. Och när Messias på nytt kommer i makt och härlighet, blir det till Israel han kommer. ”Och han skall den dagen stå med sina fötter på Oljeberget, gent emot Jerusalem, österut; och Oljeberget skall rämna mitt itu, mot öster och väster, till en mycket stor dal… Och Herren skall då vara konung över hela jorden…” (Sak 14).

En del präster och pastorer tycks inte läsa sin Bibel. Eller också har de avfärdat alla profetiorna om Israel som otidsenliga. Men mitt framför våra ögon återupprättas Israel. Men de som ska förvalta och försvara Guds ord är blinda och döva. Förlåt, att jag säger det, jag menar inte att såra. Det är en sorg över den del av kristenheten som inte lever i ordet, och av ordet. De förstår inte vem Jesus verkligen är – Messias, som ska komma och upprätta riket åt Israel. Men ännu är tid att vakna upp.

No comments yet»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: