Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

Archive for March, 2018

Världsläget och Israel

Världsläget idag är mycket oroande. Även i fredliga Sverige börjar hoten komma närmare. Vi ser ett allt aggressivare Ryssland, som skickar sina egna kritiker i fängelse, ockuperar grannstater och testar andra grannstaters försvarsberedskap med gränskränkningar genom ubåtar och flygplan. Vi ser den fruktade jihadiströrelsen Islamiska Staten (IS) som erövrar bit för bit av Mellanöstern och skickar stora flyktingströmmar till oss uppe i Norden. De kristna minoriteter som funnits i bl.a. Irak och Syrien är snart utplånade. Svenska Dagbladets ledarskribent Per Gudmundsson säger att ”islamismen är den dödligaste av alla ideologier” och att vi har den starkt representerad i Sverige. Svenska medborgare strider öppet för IS och intar även ledande positioner. Länge hoppades vi i Sverige att slippa sådana terrordåd som vi sett nere på kontinenten. Svenskmarockanen Mohammed Moumou stupade 2008 och var då IS andreman och känd som ”emir över norra Irak”. Det finns många fler exempel på svenska medborgare som haft eller har framträdande positioner i den islamistiska rörelsen. Även självmordsbombaren Taimour Abdulwahab som sprängde sig själv i Stockholm 2010 agerade på uppdrag av IS. När detta skrivs pågår rättegången mot IS-terroristen Rakhmat Akilov, som med en lastbil mejade ner oskyldiga människor på Drottninggatan i Stockholm. I Afrika finns motsvarigheter till IS, t ex Boko Haram i Nigeria, som systematiskt angriper kristna byar, mördar, våldtar och kidnappar unga flickor.

Israel har länge fört en hård kamp mot olika islamistiska rörelser som helt vill utplåna den judiska staten och över huvud taget den judiska närvaron i Mellanöstern. För denna kamp har man mest fått världens fördömanden. Den palestinske presidenten Mahmoud Abbas har kunnat behålla makten tack vare Israels kamp mot Hamas, ändå gör nu Abbas allt för att komma åt Israel. Det svenska erkännandet av Palestina har stärkt den palestinska ledningen i kampen mot Israel. De gör allt för att vända världens nationer mot Israel. De försöker t ex ställa Israel inför rätta i ICC, den internationella brottmålstribunalen i Haag. De vill åtala tusentals israeliska företag, officerare och ämbetsmän som agerat på de ”ockuperade områdena” för brott mot Haag- och Genévekonventionerna. Palestinska ledare vägrar konsekvent att slå in på försoningens väg. De vill ha sitt Palestina utan att sluta fred, utan att avväpna sina terroriströrelser, utan att avsluta kampen mot Israel. Fred i Mellanöstern verkar mer avlägsen än någonsin.

Har Bibeln något att säga om det som sker i världen just nu? Faktum är att mycket av Bibelns profetior handlar om den s. k. ändens tid, vilken sannolikt redan har börjat. Bibeln talar om födslovåndor, om krig och lidande, om svält och naturkatastrofer när den beskriver tiden före Messias ankomst. Det har vi inte minst Jesu egna ord på i Matteus 24. Många invänder att sådant har skett tidigare, inte minst under första och andra världskriget, utan att det lett till Messias ankomst. Men det finns en avgörande skillnad, idag håller Israel på att återupprättas, fysiskt och andligt. Jesaja, Jeremia, Hesekiel m fl profeter talar om ett folk om återvänder från den världsvida förskingringen, och på nytt upprättas i sina fäders land. De ”torra benen” håller på att få kött och blod igen. Världens motstånd förmår inte stoppa detta skeende. Guds hand är för stark. ”Hednafolken larmar, riken vacklar, han låter sin röst höras – då smälter jorden” (Ps. 47:7).

Det är viktigt var världens nationer står i förhållande till det som sker. Israel är inte hotet mot världsfreden. Det krävs ett uppvaknande inför de alltmer uppenbara hoten innanför och utanför våra gränser. De är dags att lämna åskådarläktaren och ge sig in i kampen mot de onda krafterna, vars syfte är att förgöra Israel och förhindra Messias ankomst. Frågan är om vi bara ska sitta som åskådare eller om det går att göra någonting? En sak kan vi alla göra, att frimodigt stå upp för Israels rätt som nation. Visst kommer vi att möta motstånd och hat. Men sanningen kommer att segra. Mörkret kan aldrig vinna över ljuset.

Stefan Sturesson