Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

Om mig

Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande. Syftet med den här bloggen är att delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till: Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor. Dessa fyra områden är de som kommer att dominera på den här bloggen.

Vem är då Stefan Sturesson? Jag är bland annat företagare, frilansjournalist och har en del styrelseuppdrag samt politiska uppdrag för kristdemokraterna. Jag är gift och har fyra barn som alla utom ett är utflugna. Om Israel har jag bland annat skrivit boken “Israel och dess hjältar” (2008). Jag har också publicerat böcker inom ämnen som företagsekonomi och företagande.

ISRAEL OCH DESS HJÄLTAR   DEL  I   och DEL   II

 

Israel och dess hjältar del 2 omfattar tiden efter templets förstörelse år 70 e Kr fram till våra dagar.

Boken, som består av 2 delar, tar sin utgångspunkt i de profeter, kungar, statsmän och andliga ledare som varit nyckelpersoner i det historiska skeendet. Den första delen är en rik källa till kunskap om de första 2000 åren. Den andra delen, som kom ut i september 2008, omfattar tiden från templets undergång år 70 E Kr till det moderna Israels grundare.    De två delarna kan beställas från:SIR Publishing, Trefasgatan 4, 721 30 Västerås

E-post: sir.ss@quicknet.se

     Pris: 150 kr + porto

No comments yet»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: