Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

Västmanlands israelvänner i stark manifestation för Israel

Västmanlands israelvänner i stark manifestation för Israel

September 29, 2009 at 7:31 am · Filed under Israel och Mellanöstern and tagged: , , · Edit

Manifestation för Israel i Pingstkyrkan Västerås Manifestation för Israel i Pingstkyrkan Västerås

 När våra motståndare utför en terroraktivitet, bygger vi ytterligare ett universitetet, sa Israels ambassadör Benny Dagan vid ett välbesökt solidaritetsmöte för Israel ordnat av Samfundet Sverige-Israel i Västerås Pingstkyrka i lördags. Ett stort antal talare, musiker, sångare och dansare belyste och beskrev Israel ur både politisk, historisk och kulturell synvinkel. Samfundet Sverige-Israel i Västmanland hade tagit initiativet och också gjort det innehållsrika programmet. Bland talarna fanns representanter för såväl socialdemokraterna som flertalet allianspartier, bl a Elisabeth Svantesson (m), Agneta Berliner (fp), Moissis Nikolaides (s). Ulf Cahn, Förenade Israelinsamlingen, pastor Daniel Alm, Pingstkyrkan, Bengt-Ove Andersson, generalsekreterare Samfundet Sverige-Israel samt Stefan Sturesson, ordförande för Samfundet Sverige-Israel i Västmanland. Mötets längsta och mest bejublade tal hölls av Israels ambassadör Benny Dagan. Han talade om de hot som Israel idag utsätts för, t ex kärnvapenhotet från Iran, och om Israels självklara rätt att försvara sig. Men också om Israels beslutsamhet att uppnå en hållbar fred. – När våra motståndare utför en terroraktivitet, bygger vi ytterligare ett universitetet, kommenterade ambassadören den israeliska hållningen till motståndarnas aktiviteter. Vi bygger för freden, den andra vägen, våldets och terrorns väg, kommer aldrig att lyckas, tillade han. SIV, socialdemokratiska israelvänner representerades av politikern Moissis Nikolaides. Han uttryckte stor glädje över att ha blivit inbjuden. – Det finns många socialdemokrater som är vänner till Israel, men som inte kommer fram i debatten. Många av mina partikamrater är glada över att vi här fick möjlighet att visa vår solidaritet med Israel, sade Moissis Nikolaides. Ulf Cahn, direktorn för Förenade Israelinsamlingen, berättade om sin judiska bakgrund, och hur stor del av hans släkt som inte fick leva på grund av Förintelsen. – Bara i min släkt var det ett 80-tal personer som hade fått leva om inte Förintelsen släckt deras liv. Om Israel hade funnits bara 10 år tidigare så hade miljoner judar kunnat räddas. Därför är det så viktigt att slå vakt om Israel, så att aldrig något sådant kan upprepas, fastslog Ulf Cahn. Föreståndaren i Pingstkyrkan Västerås, Daniel Alm, var också nöjd: – Jag är uppvuxen med en kärlek till Israel. Det kändes helt rätt att delta i en manifestation av det här slaget. Israels rätt att existera är självklar och borde inte kunna ifrågasättas. Agneta Berliner, riksdagsledamot för folkpartiet, och själv en av talarna, var lyrisk över manifestationen. – Det var ett mycket bra arrangemang, inte minst dans- och musikinslagen var fantastiska. Det är viktigt att omvärlden ser att det finns ett starkt stöd för Israel. Också Elisabeth Svantesson, som är ordförande för riksdagens israelvänliga grupp, och Bengt-Ove Andersson, generalsekreterare i Samfundet Sverige-Israel, underströk i sina tal vikten av att stödja Israel och bekämpa all form av antisemitism och antisemitism. I slutet av mötet skanderade hela publiken ”Am Israel Chaj – Länge leve Israel” och en insamling gjordes till Förenade Israelinsamlingens arbete i Israel. Ambassadören hade anlänt till mötet med sina livvakter, som hade en lugn kväll och säkert också kunde koppla av och njuta av programmet. I avslutningen uttryckte han sitt varma tack över mötet. – Den kärlek som visades här gjorde mig rörd, sade han. Se fler bilder från manifestationen på följande länk: http://family.webshots.com/album/571479703YNSzMc Comments (3)

No comments yet»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: