Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

Archive for September, 2012

Muslimernas Messias i antågande

Måndagen den 3 september 2012 hade jag en föreläsning om muslimernas Messias, ofta kallad Mahdi. Föreläsningen tilldrog sig stort intresse, och några tyckte att jag borde lägga ut texten på min blogg. Tyvärr hade jag inget manus, enbart stolpar på powerpointbilder. Men här kommer några punkter som sammanfattar föredragets innehåll.

Idén om en snart annalkande Messias i den muslimska världen frodas starkt i Iran, men också andra muslimländer. I Iran tror hela 88 % att Mahdi skall komma de närmaste åren. I många andra muslimländer är det över 50% som tror detta.

 Messianismen i Iran har pågått sedan revolutionen. Presidenten Ahmadinejad hävdar att Mahdi redan är verksam i det fördolda. Shiamuslimerna tror att Mahdi kommer att ena alla muslimer.

De tror också att Mahdi ska leda muslimerna i ett stort krig mot judarna och icke-muslimerna.

Efter detta skall Mahdi regera världen. Även profeten Muhammed förutsåg att det före tidsålderns slut skulle komma en gudasänd ledare som skulle ha samma namn som han själv. Det kanske är orsaken till att så många muslimer heter Muhammed.

På 800-talet försvann en liten pojke i Irak. Hans namn var Muhammad Al-Mahdi Al-Muntazar. Hans var son till den elfte imamen (den elfte efterträdaren till Muhammed). Han skulle i sinom tid bli den tolfte imamen. Men istället försvann han spårlöst. Men shiamuslimerna tror att han alltsedan dess (879) lever i det fördolda och när tiden är inne ska han träda fram som den gudasände muslimske ledaren.

 Det är viktigt att notera att tron på Mahdi förenar de flesta muslimer, både sunni och shia.

 Presidenten i Iran, Ahmadinejad, ser sig som en förelöpare till Mahdi. När Ahmadinejad höll sitt första tal till FN:s generalförsamling 2008 bad han en bön, i vilken han önskade att Mahdi, den tolvte imamen, snart skulle komma tillbaka. Ayatollorna bakom presidenten anser att han är sänd av Allah.

 Ahmadinejad gör ofta hätska utfall mot Israel. Israel har enligt honom inget existensberättigande. Dessa utfall hänger troligen också samman med hans tro på den kommande Messias. Iran tycks vara berett att offra många människor för den goda sakens skull – att utplåna Israel och bereda vägen för Mahdi. Ahmadinejad är kompromisslös därför att han tror att han står på den segrande sidan och mullorna i Iran står bakom den här inställningen.

 Muslimerna har stora förväntningar på Mahdi, sin kommande Messias. Det visar jag bl.a. i följande framställning i  punktform  baserad på vad muslimerna själva tror om den kommande profeten:

• Han blir den mest hängivne muslimen

• Han blir en andlig, politisk och militär världsledare

• Han träder fram efter en period av stort kaos och lidande på jorden

• Han kommer att skapa rättvisa och rättfärdighet på jorden

• Han leder en världsrevolution och etablerar en ny världsordning

• Han kommer att förhindra att någon annan religion än islam praktiseras på jorden

• Han kommer att framträda ridande på en vit häst

• Allah kommer att ge honom övernaturliga krafter och han kommer att göra många under

• Han slår ner alla med militärmakt som opponerar sig mot honom

• Han kommer att erövra många länder

• Han kommer att ingå ett fredsavtal med en framträdande jude av prästsläkt (Jesus?)

• Han kommer att leda muslimernas erövring av landet Israel och kommer tillsammans med rättrogna muslimer genomföra en massaker på judar

• Han kommer att regera från Jerusalem

• Han kommer att finna och återföra förbundsarken till Jerusalem