Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

Partiernas inställning till Israel

Läs min uppmärksammade artikel som publicerades i VLT den 4 augusti:
https://www.vlt.se/artikel/opinion/debatt/partiernas-installning-till-israel

Advertisements

Tre Israeldagar på Löttorp

Jag har förmånen att hålla i tre mötesdagar på Löttorps Camping den 30/7-1/8. Dessa dagar står Israel i fokus. Vi hoppas och tror att många ska komma. Det är så viktigt att du som kristen förstår vad Gud vill med Israel. Utan den kunskapen kan vi inte förstå Guds frälsningsplan. Med mig finns två fantastiska förkunnare, Birger Skoglund och Owe Lindeskär. Jag välkomnar alla vänner att komma till Öland dessa dagar. Se annonsen nedan!

Världsläget och Israel

Världsläget idag är mycket oroande. Även i fredliga Sverige börjar hoten komma närmare. Vi ser ett allt aggressivare Ryssland, som skickar sina egna kritiker i fängelse, ockuperar grannstater och testar andra grannstaters försvarsberedskap med gränskränkningar genom ubåtar och flygplan. Vi ser den fruktade jihadiströrelsen Islamiska Staten (IS) som erövrar bit för bit av Mellanöstern och skickar stora flyktingströmmar till oss uppe i Norden. De kristna minoriteter som funnits i bl.a. Irak och Syrien är snart utplånade. Svenska Dagbladets ledarskribent Per Gudmundsson säger att ”islamismen är den dödligaste av alla ideologier” och att vi har den starkt representerad i Sverige. Svenska medborgare strider öppet för IS och intar även ledande positioner. Länge hoppades vi i Sverige att slippa sådana terrordåd som vi sett nere på kontinenten. Svenskmarockanen Mohammed Moumou stupade 2008 och var då IS andreman och känd som ”emir över norra Irak”. Det finns många fler exempel på svenska medborgare som haft eller har framträdande positioner i den islamistiska rörelsen. Även självmordsbombaren Taimour Abdulwahab som sprängde sig själv i Stockholm 2010 agerade på uppdrag av IS. När detta skrivs pågår rättegången mot IS-terroristen Rakhmat Akilov, som med en lastbil mejade ner oskyldiga människor på Drottninggatan i Stockholm. I Afrika finns motsvarigheter till IS, t ex Boko Haram i Nigeria, som systematiskt angriper kristna byar, mördar, våldtar och kidnappar unga flickor.

Israel har länge fört en hård kamp mot olika islamistiska rörelser som helt vill utplåna den judiska staten och över huvud taget den judiska närvaron i Mellanöstern. För denna kamp har man mest fått världens fördömanden. Den palestinske presidenten Mahmoud Abbas har kunnat behålla makten tack vare Israels kamp mot Hamas, ändå gör nu Abbas allt för att komma åt Israel. Det svenska erkännandet av Palestina har stärkt den palestinska ledningen i kampen mot Israel. De gör allt för att vända världens nationer mot Israel. De försöker t ex ställa Israel inför rätta i ICC, den internationella brottmålstribunalen i Haag. De vill åtala tusentals israeliska företag, officerare och ämbetsmän som agerat på de ”ockuperade områdena” för brott mot Haag- och Genévekonventionerna. Palestinska ledare vägrar konsekvent att slå in på försoningens väg. De vill ha sitt Palestina utan att sluta fred, utan att avväpna sina terroriströrelser, utan att avsluta kampen mot Israel. Fred i Mellanöstern verkar mer avlägsen än någonsin.

Har Bibeln något att säga om det som sker i världen just nu? Faktum är att mycket av Bibelns profetior handlar om den s. k. ändens tid, vilken sannolikt redan har börjat. Bibeln talar om födslovåndor, om krig och lidande, om svält och naturkatastrofer när den beskriver tiden före Messias ankomst. Det har vi inte minst Jesu egna ord på i Matteus 24. Många invänder att sådant har skett tidigare, inte minst under första och andra världskriget, utan att det lett till Messias ankomst. Men det finns en avgörande skillnad, idag håller Israel på att återupprättas, fysiskt och andligt. Jesaja, Jeremia, Hesekiel m fl profeter talar om ett folk om återvänder från den världsvida förskingringen, och på nytt upprättas i sina fäders land. De ”torra benen” håller på att få kött och blod igen. Världens motstånd förmår inte stoppa detta skeende. Guds hand är för stark. ”Hednafolken larmar, riken vacklar, han låter sin röst höras – då smälter jorden” (Ps. 47:7).

Det är viktigt var världens nationer står i förhållande till det som sker. Israel är inte hotet mot världsfreden. Det krävs ett uppvaknande inför de alltmer uppenbara hoten innanför och utanför våra gränser. De är dags att lämna åskådarläktaren och ge sig in i kampen mot de onda krafterna, vars syfte är att förgöra Israel och förhindra Messias ankomst. Frågan är om vi bara ska sitta som åskådare eller om det går att göra någonting? En sak kan vi alla göra, att frimodigt stå upp för Israels rätt som nation. Visst kommer vi att möta motstånd och hat. Men sanningen kommer att segra. Mörkret kan aldrig vinna över ljuset.

Stefan Sturesson

Efraim – vår förlorade och återvunna identitet

Lägg lördagen den 14 oktober på minnet. Då kommer den förkunnande sångerskan, Åsa Eriksson, till oss och talar och sjunger om ämnet “Efraim – vår förlorade och återvunna identitet”. Efraim är, för den som inte vet, en benämning som Bibeln använder för de 10 förlorade stammarna, när Israel dukade under för Assyriens anstormning. När Guds frälsningsplan går mot sin fullbordan då kommer Efraim också att upprättas. Vi möts som vanligt kl 18, och platsen är Citykyrkan i Västerås.
 
Se också nedanstående affisch.
Isr&Bib Åsa Eriksson 171014

Det nya Jerusalem – från frö till fullbordan

Detta är titeln på intressant bibelkväll : “Det nya Jerusalem – från frö till fullbordan”. Vi håller till i Korskyrkan på Skallberget i Västerås, lördagen den 23 september kl 18. Det är Anders Gärdeborn, känd bl a för sina föreläsningar om Bibelns tidsangivelser, som talar den här kvällen. Missa inte detta unika föredrag!Isr&Bib Gärdeborn 170923

Föredrag om den märklige profeten Hesekiel

Israel- och Bibelmötet den 26 augusti kl 18 kommer att handla om en av gamla testamentets mest betydande profeter. Temat är: “Vad händer med Israel i ändetiden?”. Det blir Stefan Sturesson som undervisar och vi håller till i Citykyrkan på Katrinelundsvägen 1 i Västerås.

Hesekiel, prästsonen, som var i exil i Babylonien, och där kallades till profet, har i en lång rad profetior och profetiska syner, med stor skärpa beskrivit syndens och trolöshetens konsekvenser för gudsfolket Israel, men också för Guds folk idag. Hesekiel, med sina profetior om Jerusalems ödeläggelse, judafolkets förskingring och kommande återupprättelse, har mycket att säga om dagens situation och vår närmaste framtid. Varmt välkommen att ta del av detta angelägna budskap.Se även följande affisch: Isr&Bib S_Sturesson 170826

Ny bok av Stefan Sturesson med profetiskt perspektiv på världshändelserna

framsida-israel-i-den-yttersta-tiden-2nd-edition-isrbib-trIsrael i den yttersta tiden

– en studie i Bibelns budskap om den tid som snart skall komma

Vi ser idag hur Bibelns profetior om Israel steg för steg går i uppfyllelse. Jerusalem har blivit den ”lyftesten för nationerna” som Sakarja profeterar om. Den palestinska sidan har börjat att ihärdigt förneka till och med fakta på marken, såsom t ex att det funnits ett judiskt tempel på Tempelplatsen i Jerusalem. Då vet vi som har läst profetiorna att den profetiska klockan närmar sig den tidpunkt då Israels andliga återupprättelse skall nå sin fullbordan och skyn brister när Messias kommer.

Läs den här boken och upplev hur många av de svårtydda texterna i Daniels bok och Johannes uppenbarelse får en ny klarhet. Kunskapen i ändens tid ska bli stor, står det i Daniels bok. Men det förutsätter att vi ivrigt studerar profetiorna. Det är vad författaren till denna bok gjort och nu vill delge till alla som längtar efter ökad kunskap om ”den tid som snart skall komma”.

Boken rekommenderas även som studiebok när det gäller Bibelns profetiska budskap om den yttersta tiden.

Så här säger den kände förkunnaren, pastor Owe Lindeskär om boken:

”Stefan Sturesson har skrivit boken ”Israel i den yttersta tiden” och han presenterar Israel och det judiska folket utifrån bibliska profetior.

Bokens författare är kunnig och påläst i ämnet och han är evangelisten som manar Guds folk till beredskap inför Kristi återkomst. I Sturessons bok möter jag både läraren och evangelisten, som undervisar och väcker. Ständigt presenteras bibeltexter som stöder framställningen, vilket innebär att undervisningen prövas i relation till det profetiska Ordet.
Att tolka bibliska profetior om den sista tiden är svårt och därför behöver man inte hålla med om allt som förkunnas i detta ämne. Men olika tolkningar kan ge näring för reflexion och djupare förståelse av texterna. Däremot är det viktigt att vi bibehåller enhet om eskatologins stora penseldrag. Dit hör tron på att Jesus skall komma tillbaka och att Israel och det judiska folket fortfarande är Guds egendomsfolk och att Gud aldrig ångrat sin utkorelse av detta folk. Stefan Sturesson är tydlig i sin uppfattning i eskatologins grundläggande sanningar.
Med glädje rekommenderar jag denna bok.”

Boken innehåller följande kapitel:

  1. Vakna, o kristenhet

2. Två centrala teman – Israel och Messias

3. Två centrala böcker – Daniels bok 
och Johannes uppenbarelse

4. Daniels bok – ett budskap till vår tid

5. Nycklar till förståelse av Johannes
Uppenbarelse

6. Uppenbarelsebokens budskap

7. De sju sändebreven till församlingarna

8. Vad som kommer att ske, del 1? 
(behandlar Upp 4-7)

9. Vad som kommer att ske, del 2? 
(behandlar Upp 8-13)

10 Vad som kommer att ske, del 3? 
(behandlar Upp 14-18)

11. Vad som kommer att ske, del 4? 
(behandlar Upp 19-22)

12. Israels roll i den nya världen

13. Kunskapen ska växa

14. Litteraturförteckning

15. Citerade bibelställen

 

Boken kan beställas direkt från Stefan Sturesson, epost: stefan.sturesson@gmail.com. Priset är 150 kr