Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

Efraim – vår förlorade och återvunna identitet

Lägg lördagen den 14 oktober på minnet. Då kommer den förkunnande sångerskan, Åsa Eriksson, till oss och talar och sjunger om ämnet “Efraim – vår förlorade och återvunna identitet”. Efraim är, för den som inte vet, en benämning som Bibeln använder för de 10 förlorade stammarna, när Israel dukade under för Assyriens anstormning. När Guds frälsningsplan går mot sin fullbordan då kommer Efraim också att upprättas. Vi möts som vanligt kl 18, och platsen är Citykyrkan i Västerås.
 
Se också nedanstående affisch.
Isr&Bib Åsa Eriksson 171014
Advertisements

Det nya Jerusalem – från frö till fullbordan

Detta är titeln på intressant bibelkväll : “Det nya Jerusalem – från frö till fullbordan”. Vi håller till i Korskyrkan på Skallberget i Västerås, lördagen den 23 september kl 18. Det är Anders Gärdeborn, känd bl a för sina föreläsningar om Bibelns tidsangivelser, som talar den här kvällen. Missa inte detta unika föredrag!Isr&Bib Gärdeborn 170923

Föredrag om den märklige profeten Hesekiel

Israel- och Bibelmötet den 26 augusti kl 18 kommer att handla om en av gamla testamentets mest betydande profeter. Temat är: “Vad händer med Israel i ändetiden?”. Det blir Stefan Sturesson som undervisar och vi håller till i Citykyrkan på Katrinelundsvägen 1 i Västerås.

Hesekiel, prästsonen, som var i exil i Babylonien, och där kallades till profet, har i en lång rad profetior och profetiska syner, med stor skärpa beskrivit syndens och trolöshetens konsekvenser för gudsfolket Israel, men också för Guds folk idag. Hesekiel, med sina profetior om Jerusalems ödeläggelse, judafolkets förskingring och kommande återupprättelse, har mycket att säga om dagens situation och vår närmaste framtid. Varmt välkommen att ta del av detta angelägna budskap.Se även följande affisch: Isr&Bib S_Sturesson 170826

Ny bok av Stefan Sturesson med profetiskt perspektiv på världshändelserna

framsida-israel-i-den-yttersta-tiden-2nd-edition-isrbib-trIsrael i den yttersta tiden

– en studie i Bibelns budskap om den tid som snart skall komma

Vi ser idag hur Bibelns profetior om Israel steg för steg går i uppfyllelse. Jerusalem har blivit den ”lyftesten för nationerna” som Sakarja profeterar om. Den palestinska sidan har börjat att ihärdigt förneka till och med fakta på marken, såsom t ex att det funnits ett judiskt tempel på Tempelplatsen i Jerusalem. Då vet vi som har läst profetiorna att den profetiska klockan närmar sig den tidpunkt då Israels andliga återupprättelse skall nå sin fullbordan och skyn brister när Messias kommer.

Läs den här boken och upplev hur många av de svårtydda texterna i Daniels bok och Johannes uppenbarelse får en ny klarhet. Kunskapen i ändens tid ska bli stor, står det i Daniels bok. Men det förutsätter att vi ivrigt studerar profetiorna. Det är vad författaren till denna bok gjort och nu vill delge till alla som längtar efter ökad kunskap om ”den tid som snart skall komma”.

Boken rekommenderas även som studiebok när det gäller Bibelns profetiska budskap om den yttersta tiden.

Så här säger den kände förkunnaren, pastor Owe Lindeskär om boken:

”Stefan Sturesson har skrivit boken ”Israel i den yttersta tiden” och han presenterar Israel och det judiska folket utifrån bibliska profetior.

Bokens författare är kunnig och påläst i ämnet och han är evangelisten som manar Guds folk till beredskap inför Kristi återkomst. I Sturessons bok möter jag både läraren och evangelisten, som undervisar och väcker. Ständigt presenteras bibeltexter som stöder framställningen, vilket innebär att undervisningen prövas i relation till det profetiska Ordet.
Att tolka bibliska profetior om den sista tiden är svårt och därför behöver man inte hålla med om allt som förkunnas i detta ämne. Men olika tolkningar kan ge näring för reflexion och djupare förståelse av texterna. Däremot är det viktigt att vi bibehåller enhet om eskatologins stora penseldrag. Dit hör tron på att Jesus skall komma tillbaka och att Israel och det judiska folket fortfarande är Guds egendomsfolk och att Gud aldrig ångrat sin utkorelse av detta folk. Stefan Sturesson är tydlig i sin uppfattning i eskatologins grundläggande sanningar.
Med glädje rekommenderar jag denna bok.”

Boken innehåller följande kapitel:

  1. Vakna, o kristenhet

2. Två centrala teman – Israel och Messias

3. Två centrala böcker – Daniels bok 
och Johannes uppenbarelse

4. Daniels bok – ett budskap till vår tid

5. Nycklar till förståelse av Johannes
Uppenbarelse

6. Uppenbarelsebokens budskap

7. De sju sändebreven till församlingarna

8. Vad som kommer att ske, del 1? 
(behandlar Upp 4-7)

9. Vad som kommer att ske, del 2? 
(behandlar Upp 8-13)

10 Vad som kommer att ske, del 3? 
(behandlar Upp 14-18)

11. Vad som kommer att ske, del 4? 
(behandlar Upp 19-22)

12. Israels roll i den nya världen

13. Kunskapen ska växa

14. Litteraturförteckning

15. Citerade bibelställen

 

Boken kan beställas direkt från Stefan Sturesson, epost: stefan.sturesson@gmail.com. Priset är 150 kr

Reklam för kasinospel en landsplåga

Jag kan inte låta bli att reagera mot det totala förfallet i kommersiella tv-kanaler och internet. Om man som tittare vill se sin favoritsport eller en feel good-film översköljs man samtidigt var tionde minut av ohöljd propaganda för kasino-spel, där kasinoföretagen t o m kastar pengar efter en för att man ska sugas in i spelandet, något som kan leda till ett framtida beroende och ekonomisk ruin.

Vi talar om en ytterst skadlig beroendeskapande företeelse, som förstört livet för hundratusentals människor. Det kan jämföras med skadorna av alkohol och droger. I det senare fallet är samhället restriktivt, har tydliga lagar för att minimera skadorna. Droger är helt förbjudna, alkohol får inte saluföras i den allmänna handeln, reklam var helt förbjuden fram till 2003, nu är den tillåten för drycker med max 15 % alkohol, men måste vara utformad så att den inte uppmuntrar till konsumtion, och får inte riktas till ungdomar.

Reklamen för kasinospel däremot får t o m erbjuda pengar för att locka folk att börja spela. Borde inte detta vara åtalbart? Hur många ska drabbas av beroende och få sina liv tyngda av skulder innan samhället ingriper. Vi har idag en regering som står helt passiv inför utvecklingen. Det gäller för övrigt brottsutveckligen i allmänhet, där rättsväsendet snart tycks stå maktlöst. Polisen har inte resurser att bekämpa den organiserade brottsligheten, där spelindustrin är en viktig komponent. Så här skriver bloggsajten Cornucopia:

”Kasinoindustrin i Sverige tillför inte mänskligheten någonting av värde, utan tar pengar från godtrogna människor eller personer med missbrukargenen, krossar privatekonomier, ödelägger kärleksförhållanden, splittrar familjer och får små barn att bli utan sina föräldrar, drar till sig organiserad brottslighet och kriminalitet – kort sagt medför bara elände. Enda anledningen till att hasardspel kan vara tillåtet ligger i att staten alltid haft statliga lotterier för att pungslå skattebetalarna på redan skattade pengar.”

Seriösa tv-kanaler och digitala medier borde hålla sig för goda för att göra sig beroende av kasinoindustrins smutsiga pengar. Men om inte medierna tar sitt ansvar måste samhället ingripa. För att sätta fart på regering och riksdag kanske folket måsta säga ifrån. Jag har fått nog nu, har inte du det också?

Stefan Sturesson

 

Intressant föredrag om UNRWAs arbete i de palestinska områdena

Måndagen den 14 november får vi ett mycket intressant besök från Israel. Journalisten David Bedein från organisationen Israel behind the news besöker då bl.a. Västerås och kommer senare samma vecka göra ett framträdande i Riksdagen. David Bedein ägnar en stor del av sin tid åt att undersöka vad som händer bakom kulisserna i de palestinska områdena, bl a i de skolor som drivs av UNRWA, dvs FNs organisation för de palestinska flyktingarna.

David Bedein har en bakgrund som organisatör av sociala gemenskaper (Master of Social Works, MSW) och som undersökande journalist. År 1987 startade Bedein Israel Resource News Agency på Beit Agron. Främsta syftet var att följa utländska journalisters bevakning av Israel, för att balansera lobbygrupper som arbetar för PLO och deras allierade. Mr Bedein har rapporterat för nyhetskanaler som CNN, Philadelphia Inquirer, Los Angeles Times, BBC och Jerusalem Post.

Du kommer väl?

Plats och tid framgår av bifogad affisch (klicka på länken nedan)

affisch-mote-om-unrwa

Svar till Ship to Gaza

Ship to Gaza har aktivister som reser runt och propagerar för sin sak runtom i landet. Ibland får de naiva och oinsatta politiker att ställa upp vid deras framträdanden, nu senast i Västerås. Jag tillsammans med några kolleger i styrelsen för Samfundet Sverige-Israel har fått följande inlägg publicerade i VLT:

 

  1. (i VLT den 6 augusti 2016)

Ship to Gaza är ett hån mot de verkligt förtryckta i Mellanöstern

Stora delar av Mellanöstern skakas av etnisk rensning, folkmord och miljoner människor på flykt från krig. Då är det faktiskt absurt att, som man nu gjort i Västerås, propagera för Ship to Gaza, en ”frihetskonvoj” som inte riktar sin indignation mot detta utan mot Israel, det enda landet i regionen där alla invånare, araber som judar, har fulla medborgerliga fri- och rättigheter.

Att de gångna årens jippon inte varit inriktade på att hjälpa Gazaborna humanitärt utan på provocerande politisk propaganda visar det faktum att man hade ytterst lite förnödenheter och nyttigt material med sig. Man ville inte ens få materialet skickat vidare till Gaza efter att israelerna försäkrat sig om att det inte fanns vapen med i lasten. Även FN:s generalsekreterare uttryckte oro för ”potentiella nya flottiljer till Gaza som kan provocera fram onödig konfrontation” och uppmanat alla berörda regeringar att avråda från sådana.

Bland deltagarna i Ship to Gaza kan urskiljas olika kategorier. Den hårda kärnan utgörs av aktivister – inte för fred eller humanitär hjälp – utan människor med rötter i extremvänstern eller extremhögern som bär på ett starkt hat mot den judiska staten. Att de sedan agerar utifrån titlar som folkrättsexperter, journalister eller annat ändrar inte detta faktum.

Därnäst finns en grupp som villigt deltar i jippot i tro att de utför en humanitär insats, trots att de inte gärna kan vara omedvetna om att hundratals lastbilar varje dag transporterar förnödenheter från Israel till Gaza. Allt som behöver införas i Gaza går alldeles utmärkt att införa via Israel – bara inte iranska missiler i syfte att användas mot civila i Israel. Till denna kategori aningslösa eller okunniga måste tyvärr räknas de politiker, kommuner med flera som deltar i denna politiska provokation mot Mellanösterns enda demokrati och till stöd för Hamas som förtrycker religiösa, politiska och sexuella minoriteter, och som faktiskt har dödandet av judar inskrivet i sitt program (Till exempel Artikel 7: Domedagen kommer inte förrän muslimerna nedkämpar och dödar judarna …).

Jippot Ship to Gaza tar uppmärksamhet från de stora akuta konflikterna och krigshärdarna och är ett hån mot de verkligt förtryckta och hotade i Mellanöstern.

Stefan Sturesson, Örjan Kättström, Anders H Pers, Bengt-Ove Andersson

Samfundet Sverige-Israel

2. (i Vlt den 13 augusti 2016)

Grundproblemet är Hamasstyret i Gaza

Detta är vår slutreplik till de skribenter som försvarar Ship to Gaza i Vlt 10 augusti. Ni hävdar att grundorsaken till situationen i Gaza är den israeliska ockupationen. Det är ett fullständigt ohållbart argument, eftersom Israel inte längre ockuperar Gaza. Däremot upprätthåller Israel en sjöblockad så länge som den illegala Hamasregimen inte upphör med sin militära uppbyggnad i syfte att krossa Israel. Grundproblemet är i själva verket att Gaza styrs av en terroriströrelse som stöds av Iran. Därför smugglas raketer och andra vapen från Iran på olika vägar in i Gaza. Det skulle vara perfekt för de krafter som vill Israels undergång att få tillgång till Gaza sjövägen. Därför blir Ship to Gaza, hur man än försöker beskriva aktionerna som humanitärt stöd o.d., ett stöd till Hamasstyret. Det hjälper inte palestinierna som bor i Gaza. Den bästa hjälpen från omvärlden borde vara att bekämpa Gazas illegala regim. Om Gaza-borna befriades från deras tyranni skulle Israel omgående upphöra med sin sjöblockad.

Ni ägnar inte ett ord åt Hamas skoningslösa agerande i Gaza. Inte ett ord om de tiotusentals granater och raketer som avfyrats mot Israel från Gaza sedan Hamas övertog makten. Inte ett ord om att miljontals israeliska medborgare bor inom räckhåll för denna terror. Ni tycks tro att Israel avsiktligt plågar Gazas folk utan anledning, när det i själva verket handlar om att förhindra Hamas att plåga Israels befolkning.

Israel gör allt vad som står i deras makt för att hjälpa Gazas befolkning. Därför rullar dagligen fullastade lastbilar in i Gaza med alla slags förnödenheter. Hjälporganisationer som vill hjälpa befolkningen har alla möjligheter att få in sina leveranser genom att samarbeta med israelerna. Samtidigt måste Israel hela tiden vara på sin vakt mot krafter som söker dölja sina egentliga avsikter genom att förege humanitära skäl. Nyligen har hjälporganisationen World Vision avslöjats med att stödja Hamas. Uppemot 60% av World Visions pengar avsedda för humanitärt i bistånd i Gaza har skickats direkt till Hamas militära gren, som investerade pengarna i vapeninköp och grävning av attacktunnlar under gränsen mellan Gaza och Israel. Vi är rädda för att det är samma sak med Ship to Gaza, även om skribenterna kanske inte är medvetna om detta.

Stefan Sturesson

Samfundet Sverige-Israel