Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

Hotas det judiska folket på nytt av utplåning

October 31, 2009 at 10:10 pm · Filed under Israel och Mellanöstern and tagged: , , , , , · Edit

Följande artikel utgör inledningen av det föredrag jag höll på Västerås Stadsbibliotek den 29  oktober:

Situationen när det gäller staten Israels framtid är oroande. Men inte bara för staten. Även för det judiska folket i andra länder tätnar orosmolnen. Aldrig har Israel varit i så starkt behov av internationellt stöd som nu. Samtidigt har stödet aldrig varit svagare. Till och med den starkaste förbundspartnern, USA, vacklar och väljer att öka pressen på Israel i stället för på Israels fiender. Det israeliska folket är ett luttrat folk, som mitt under all press och utsatthet, ändå fortsätter att leva ett normalt vardagsliv. Glädjen står högt i tak när ett barn föds eller ett ungt par gifter sig. Sorgen är djup när en anhörig dör, i sjukdom eller av en terrorattack. De, liksom vi, får möta den växling av bekymmer och livsgläjde som hör det mänskliga livet till. Men det är något av ett mirakel att de kan leva så normalt som de gör, under så pressade förhållanden.

Judarnas liv som minoritetsfolk i diasporan är en historia fylld av diskriminering, förföljelse och förintelse. Att gå tillbaka till ett sådant liv är inte ett alternativ för de israeliska judarna efter det som skedde under andra världskriget. Landet Israel gavs dem åter när utplåningen grinade dem i ögat. De strömmade tillbaka till det historiska hemlandet och klamrade sig fast vid det som om det var det mest dyrbara de ägde. De visste att utan landet fanns ingen framtid. Det var där de hade sina rötter, där de kunde leva som fria människor, där deras tro och särart respekterades, där de åtnjöt beskydd och, åtminstone i någon mån, kunde ta ansvar för sitt eget öde.

Men trots allt blev många judar kvar i diasporan. En del blev fångade av totalitära system som inte släppte iväg dem. Andra fick det så pass bra, att de inte såg sig ha skäl nog att emigrera. Till Sverige kom många överlevande efter andra världskriget och valde att stanna kvar. Antisemitismen var i avklingande och många svenskar hyste stor medkänsla med judarna.

Annat är det idag.

De hot som Israel står inför idag är inga hjärnspöken, de är ytterst konkreta och överhängande. I öster lurar stormakten Iran, som ständigt upprepar sitt hot om att utplåna Israel. Det är inte bara hot med ord. Landet har idag enligt israeliska bedömare allt som behövs för att kunna sätta ihop en kärnstridsspets samt missiler som kan nå Israel. En enda av Irans kärnvapenförsedda missiler som når Israel  skulle räcka för att utplåna största delen av Israel från kartan. Så litet och tätbefolkat är Israel. I norr finns grannen och ärkefienden Syrien som har Mellanösterns största arsenal av kemiska och biologiska vapen, i en framtid kanske också kärnvapen. För två år sedan tvingades Israel gå till attack mot en hemlig kärnreaktor i Syrien. I norr finns också iranstödda Hizbollah, som i Allahs namn svurit att förgöra Israel. Öster om Iran ligger det oroliga kärnvapenförsedda Pakistan, hårt pressat av talibaner. Skulle den pakistanska regimen falla för talibanerna, skulle med all sannolikhet upp till 100 atombomber falla i muslimska terroristers händer. Det skulle inte bara hota Israel, utan hela världen. I det Hamas-styrda Gaza väller det vapen in från bl.a. Iran och Kina. I dessa vapenleveranser ingår missiler som kan nå Israels städer.

Israels vänner måste se sanningen i vitögat. Ingen nation är så hotad som Israel, ingen är så missförstådd. Israels kamp för sin överlevnad beskrivs som anfallskrig och övervåld. Största delen av medievärlden upprepar med en dåres envishet sin ensidiga kritik av Israel.  Nationerna står på rad för att kritisera och fördöma Israel. Ändå skulle ingen av dem vilja byta med Israel. Om Sverige vore hotat på samma sätt skulle vi för länge sen krävt ett ingripande från världssamfundet. Omvärlden (närmast EU och USA) skulle med säkerhet fördömt den hotande parten och lovat att försvara Sverige. Men i Mellanöstern gäller det omvända. Där skall den kämpande demokratin Israel kritiseras, bojkottas och fördömas, medan de hotande diktaturländerna och terrorgrupperna hanteras med samtal och försiktig diplomati. Än värre är att hatet mot Israel också blivit till ett hat mot det judiska folket, var de än befinner sig.

Det är med andra ord mörka olycksbådande ovädersmoln som sänker sig över världens judar i dessa dagar. Det är vår plikt i den fria världen, att stå upp för dem som hotas av förföljelse och utplåning. Vi i Sverige borde gå före och visa vägen när det gällre det judiska folket, vars lidande aldrig tycks ta slut.

Bilder från föredraget: http://family.webshots.com/album/571479703YNSzMc?start=0

Comments (1)

No comments yet»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: