Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

Sven Busch: Hurvasynagogan hotar inte Klippmoskén

March 17, 2010 at 8:27 pm · Filed under 1, Israel och Mellanöstern and tagged: Hurvasynagogan, Klippmoskén, upplopp · Edit

Hurvasynagogan började uppföras av en karismatisk rabbin, immigrant från Polen, Rabbi Yehuda Hassid. Detta skedde i början av 1700-talet. Under arbetets gång dog rabbinen och hans följeslagare kunde ej ekonomiskt fullfölja bygget. De muslimska långivarna brände då helt sonika ner synagogan. Den återuppfördes 1864, blev en magnifik byggnad, det största askenasiska bönehuset. 1949 förstördes det liksom alla synagogor i det av Jordanien under 19 år ockuperade östra Jerusalem. Araberna använde byggstenarna liksom även gravstenar till att bygga bostäder och annat med. Efter 6-dagarskriget har Israel låtit renovera alla gamla synagogor i den judiska delen av Old City. Platsen för Hurvasynagogan som nu är återuppförd ligger så långt man kan komma i den judiska delen från klippmoskén och utgör således lika lite som de andra renoveringarna ett hot mot den muslimska delen av Gamla Jerusalem. Det är heller ingen “ny synagoga” som den benämnts i nyheterna i SvR. Sven Busch, Leg tandläkare Comments (3)

No comments yet»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: