Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

När Messias kommer

October 17, 2009 at 4:43 pm · Filed under Israel och Mellanöstern and tagged: , , · Edit

Nästa lördag, den 24 oktober, skulle jag önska att du kunde komma till Vallbykyrkan i Västerås och lyssna till vad jag har att säga. Temat för föreläsningen är ”När Messias kommer”. Det är ett oerhört spännande och dramatiskt ämne som berör hela världsläget, Israel och judafolket, den kristna församlingen och hedningarna (dvs alla som inte är judar och kristna). Det berör också dig och mig personligen. Det är ett angeläget budskap som lagts på mitt hjärta, och jag känner att det är extra viktigt att få ut det till så många som möjligt. Jag skulle önska, att alla, också de pastorer och präster som får den här inbjudan, hörsammar kallelsen.

 

Det handlar inte om några spekulationer om vad som ska hända när Messias kommer. Vår kristna historia är full av sådana spekulationer. Det enda jag har för avsikt att göra är att belysa situationen i världen, i synnerhet Israels omvärld, och jämföra med Bibelns texter i samma ämne. Av ett sådant studium blir en slutsats väldigt levande, att vi nu står i början av dramats slutakt. Vi vet inte tider och stunder, nej det är sant, men precis som vi vet om våren att sommaren är nära, så vet vi att de händelser som föregår Messias ankomst, nu håller på att ske. Det är stort, det är ödesmättat, det är välsignat!  Bibelns löften stå evigt kvar. Messias kommer!

 

PS. Mötet börjar 18.00

 

 

Comments (5)

1 Comment»

  Arne Strand. wrote @

Messias kommer till Jerusalem i begynnelsen av HERRENS stora och Fruktansvärda Dag / Tredje Världskriget / Hesekiel kap. 38-39.

Sakarja, 14 Kapitlet

Herrens dag. Jerusalems tillkommande
härlighet och helighet.

1. Se, en dag skall komma, en HERRENS dag, då man i dig skall
utskifta byte.
2. Ty jag skall församla alla folk till strid mot Jerusalem; och
staden skall intagas, och husen skola plundras och kvinnorna
skändas. Och hälften av folket i staden skall föras bort i
fångenskap. Men återstoden därav skall icke bliva utrotad ur
staden;
>Jes. 13,16.
3. ty HERREN skall draga ut och strida mot de folken, såsom han
stridde förr på drabbningens dag.
>Jes. 42,13

4. Och han skall den dagen stå med sina fötter på Oljeberget, gent
emot Jerusalem, österut;

Då har enligt Profeten Malaki,
Profeten Elia fullbordat sitt uppdrag.

Arne Strand.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: