Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

Medlidande med krigets offer

 January 18, 2009 at 9:15 pm · Filed under Israel och Mellanöstern and tagged: , , , , · Edit

Det är onekligen sorgligt när människor inte förstår att man kan känna medlidande med dem som drabbas av kriget även om man står upp för Israels rätt att försvara sig. Krig är fasaväckande, avskyvärt och fullständigt ovärdigt ett civiliserat samhälle. Detta påstår jag, samtidigt som jag hävdar att ett land som angrips har rätt och skyldighet att försvara sig. Rätt enligt både folkrätten och internationella lagar. Skyldighet mot den befolkning som ett lands regering är satt att skydda. Därför är det så märkligt att de som upprörs över barn som dödas inte vänder vreden mot dem som är ansvariga, utan istället mot den som angripits och tvingats till våld för att försvara sig.

Det är lätt att ge Israel skulden, när civila drabbas av deras attacker. Även om de gör allt för att enbart träffa militära mål, och har avancerad teknik för att göra detta, drabbas ibland oskyldiga i det kaotiska Gaza, där Hamaskrigare blandar sig med civila och använder dem som sköldar (se bild nedan). En djupare analys kan inte komma fram till något annat än att Hamas bär skulden. Åtta års terrorkrig med raketbeskjutning och självmordssprängningar talar sitt tydliga språk: Inte ens fredliga Sverige hade kunnat vända andra kinden till i en motsvarande situation.


Hamaskrigare tvekar inte att använda civila inklusive barn som levande sköldar.

Hamaskrigare tvekar inte att använda civila inklusive barn som levande sköldar.

Frågan är om det finns något krig i världen där ett land gjort så stora ansträngningar att undvika civila offer, som Israel i kriget mot Hamas i Gaza. I god tid före varje bombanfall har Israel ringt tiotusentals civila för att varna dem och be dem sätta sig i säkerhet. Likaså har närmare en miljon flygblad släppts ner från luften för att varna Gazaborna. Dessutom har man använt en teknik med små harmlösa sprängladdningar vars enda syfte varit att skrämma bort eventuella civila som uppehåller sig vid militära mål.


Det råder ingen tvekan om att den största skulden för dödsoffren vilar på Hamas. Enligt internationell rätt har Israel rätt att attackera civila mål om dessa används för att skydda  fiendesidans stridande. ”Skulle civila offer uppstå på grund av att civila skyddar stridande eller militära mål faller det yttersta ansvaret på dem som utsätter civila för denna risk” säger internationell rätt bland annat. Hamas måste med andra ord på det kraftigaste fördömas. Människors vrede mot kriget och dess ohyggliga konsekvenser måste riktas mot dem som bär det verkliga ansvaret.

January 18, 2009 at 9:15 pm · Filed under Israel och Mellanöstern and tagged: , , , , · Edit

2 Comments»

  Ulf Stenlund wrote @

Häromdagen lyssnade jag till några uppfattningar som libaneser med svensk anknytning uttryckte i samband med det libanesiska valet.

En yngre karriärkvinna skilde ut sig från de andra tyckarna genom att konstatera att Israel aldrig skulle anfalla Libanon om inte Libanon anföll först.

Även Gazakriget föregicks av ett otroligt tålamod från Israels sida. Vilken annan militärt överlägsen stat skulle tolerera beskjutning från ett grannområde.

Det bästa för andra omgivande arabstater är att göra som Egypten och Jordanien. Slut fred med Israel.

Ulf Stenlund

[…] ämnen:IsraelMatzav, FiM, FiM2, Boccara, Erixon, Israelnyheter, Gilboa, Gilboa2, Sturesson, Sturesson2, MXp, MXp2, […]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: