Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

Archive for November, 2011

Arabisk vår eller muslimskt kalifat?

En vecka före valet i Egypten är protesterna igång igen. Massiva demonstrationer på Tahirtorget, flertalet är islamister från Muslimska brödraskapet. Företrädare för demonstranterna säger att de är trötta på övergångsregeringen, de vill ha makten! Så säger de sanna demokraterna, de som inte kan vänta en vecka på att rösta. De nya protesterna kan provocera regimen till tuffa motåtgärder, och sätta stopp för det kommande valet.

I Syrien går nu protesterna mer och mer över i väpnat uppror. Att regimen då använder våld blir mer och mer begripligt. Finns det någon regim i världen som inte skulle möta våldsamma demonstrationer med våld? Missförstå mig inte. Det här är inget försvar för odemokratiska regimer. De har säkert blod på händerna. Men det märkliga är att olika upprorsgrupper vinner världens sympatier, utan att de avkrävs någon som helst deklaration vad de kämpar för.

 I såväl Egypten som Syrien lurar islamisterna i vassen. Vad de kämpar för borde vara uppenbart för pålästa människor. De vill skapa en muslimsk stat baserad på sharialagar. Det innebär förtryck av kvinnor och icke-muslimska minoriteter, dödsstraff att lämna islam, dödsstraff eller spöstraff för otrohetsbrott och mycket annat som är totalt oförenligt med mänskliga rättigheter och demokratiska principer. De har en totalt förvriden syn på demokrati, där islam står för den ”sanna” friheten.

I Tunisien, som redan hållit val, har islamisterna blivit det största partiet. De sägs vara moderata, men talar redan om att upprätta det sjätte kalifatet, något som även Al Qaida enligt egna uppgifter har som ett av sina viktigaste mål. I själva verket är det vad alla islamister drömmer om. Nu anser de att de har en historisk chans att förverkliga drömmen.

 När talibanerna tog makten i Afghanistan såg islamisterna detta som ett uttryck för att Jihad (”Det heliga kriget”) hade gått in i en ny fas. Kärnan till ett kalifat hade bildats där och bin Laden gick så långt att han betecknade talibanledaren Mullah Omar som ”Amir al-Mu’minin” (De trognas befälhavare) och jämförde direkt Afghanistan med Medina.

Det finns ett utkast till en konstitution för det moderna kalifatet. Idealstaten skall vara en totalitär diktatur utan lagstiftande församling och domstolsväsende. Medborgarnas privata levnadsförhållanden skall regleras av staten och sharialagarna.

När skall medierna och politikerna vakna upp och kritiskt granska dessa militanta religiösa rörelser och deras politiska mål?

Jude upptäckte Jesus i GT

Victor Kalisher, föreståndare för Israels Bibelsällskap, är juden som upptäckte Jesus i GT.

Lördagen den 26 november får Västerås besök av den judiske direktorn för Israels Bibelsällskap, Victor Kalisher. Han är juden som upptäckte Jesus i Gamla Testamentet. Nu brinner han för att hans folk ska göra samma upptäckt. Om man söker finner man Messias – Jesus överallt i Gamla Testamentets böcker.

Det här mötet, som äger rum i Citykyrkan kl 18.00, blir en högtidsstund för oss alla som följer med på Kalishers upptäcktsfärd i Gamla Testamentet. Jag hoppas att vi blir många som tar tillfället i akt och tar del av den här spännande undervisningen. Hans föredrag kommer att tolkas av Bengt-Ove Andersson.