Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

Archive for February, 2011

Varför finns Israel?

Jag hade glädjen att undervisa om “Bibelns budskap om Israel” i lördags.  Många av mina läsare vet att det ämnet ligger mig extra varmt om hjärtat. Många som kom blev intresserade av min utläggning av Sets släkttavla i femte kapitlet av 1 Moseboken.

Det är nämligen så att Sets släkttavla från Adam till Noa samtidigt är en profetia om Messias. Här kommer på begäran ett utdrag av denna del av min föreläsning (hela föreläsningen kan beställas på ljudinspelning (2 CD á 25 kr st):

“Vi vet inte varför synden kom in i Guds skapade värld. Vi vet bara att det finns en kraft i universum som vill omintetgöra Guds gärningar. Gud skapade människan till att vara lik honom själv. ”Nästan till ett gudaväsen skapade han henne”. Därför har människan fått en fri vilja och ett samvete (inre röst) så att hon kan skilja mellan ont och gott. Hon kan hela tiden välja vad hon ska göra, och hennes samvete vägleder henne så att hon ska kunna undvika det onda. Till slut tog ändå synden överhanden i världen. Den onda kraften, frestaren, förföraren var mycket listig. Det otillåtna utövade en stark lockelse på människorna. ”Människornas ondska  blev stor på jorden”. Då valde Gud att göra slut på människorna genom den stora översvämningen. Det vill säga, han erbjöd en räddning genom Noas ark, men människorna hånskrattade åt Noa. Därför kom straffdomen.

Efter den stora floden fanns alltså bara Noa och hans familj kvar på jorden. Gud fick börja om med sin mänsklighet, han slöt ett förbund med Noa, att aldrig mer utplåna mänskligheten eller förbanna marken för människans skull (1 Mos 8:21).

Guds plan för att frälsa människosläktet uppenbaras väldigt tidigt i GT. Redan i Första Moseboks femte kapitel, Sets släkttavla i 1Mos 5:1-29, ligger ett klart profetiskt budskap dolt. Kapitlet anger följande tio släktled mellan Adam och Noa:

Adam – Set – Enos – Kenan – Mahalalel – Jered – Hanok – Metusela – Lemek – Noa

När man översätter namnen till svenska framträder budskapet: ”Människan är bestämd till dödlig sorg. En som välsignar Herren ska komma ned och undervisa om att hans död kommer att sända Kungen som är dold”. Sedan det sista namnet Noa betyder vila, vilket är det som Messias ska upprätta, tusenårsvilan, fridsriket.

Den stora floden hade inte utplånat synden, den makt som driver människan att göra ont. Gud måste finna ett sätt att bryta syndens makt över människan. Efter några generationer var jorden åter folkrik. Noas ättlingar bredde ut sig och så gjorde också synden. Människan dyrkade hellre avgudar av trä och sten än den levande guden.

Gud valde att utföra sin frälsningsplan genom att skapa ett förbundsfolk, ett folk berett att leva efter Guds stadgar. För att skapa sitt eget utvalda folk utsåg han Abram att bli stamfader, och gav honom ett nytt namn – Abraham. Abraham betyder ”fader till många folk”. Abrahams efterkommande skulle bli Guds egendomsfolk. Han kallade också Abraham ut ur landet, där han föddes, till ett annat land, till Kanaans land, där Herren uppenbarade sig för honom och sade: ”Åt din säd skall jag giva detta land” (1 Mos 12:7). Genom att välsigna och rena sitt folk Israel, förberedde han dem på den centrala historiska händelsen – nämligen frälsarens ankomst,  Messias, den gudasände konungen.”

Bibelns budskap om Israel

AnnnonsIsrBib24_Sturesson_web

Stefan Sturesson undervisar lördagen den 26 februari i Citykyrkan på temat "Bibelns budskap om Israel"

Nu börjar Israel och Bibeln-mötena igen. Den 26 februari är det dags! Förra året hade vi åtta välbesökta möten plus en konferens med ett par hundra deltagare. Det första mötet den 26 februari kl 18.00 i Citykyrkan Västerås är det jag själv som under under temat “Bibelns budskap om Israel”. Bibeln, Guds ord, har mycket att säga om Israel. Då är det viktigt att vi lyssnar. Kunskapen om Israel har sjunkit tillbaka i församlingarna. Yngre pastorer och medlemmar vet idag väldigt lite. Men Bibelns budskap har inte ändrats. Frågorna kring Israel, som också hör ihop med Messias ankomst, är brännande aktuella. I år kommer en lång rad talare att besöka Västerås för att ge oss alla mer kunskap. Hans Weichbrodt, Daniel Viklund, Bengt Berggren, Victor Kalisher från Israel m fl är redan inbokade. Om detta återkommer vi längre fram. Men nu gäller det lördagen den 26 februari kl 18.00. Du kommer väl? Det blir en intressant kväll om ett av Bibelns viktigaste budskap.