Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

Archive for December, 2013

Svar till gymnasieelever om Gaza

Några elever från Blackebergs gymnasium ville ha svar på hur vi i Samfundet Sverige-Israel ser på konflikten vid Gazaremsan, på “muren” runt remsan och om det palestinier och israeler gör mot varandra är att beteckna som terrorism.

Det kan vara intressant för fler att ta del av mitt svar:

Jag vill börja med att säga att Samfundet Sverige-Israel har som mål att se objektivt på Israel och förhållandena i Mellanöstern. Vi är inte en propagandaorganisation för Israel och har en balanserad syn på konflikten. Men utifrån objektiva fakta är vi för en självständig israelisk stat med alla självständiga staters fri- och rättigheter. Vi är självklart inte för ett förtryck av de palestinska araberna. Problemet är att de palestinska arabernas organisationer valt en väg som gjort krig och konflikter oundvikliga. Man har vägrat att erkänna en judisk stat och med våld bekämpat denna långt innan Gazaremsan och Västbanken ockuperades. Från början valde man terrorn som metod att bekämpa Israel. Detta är speciellt tydligt när det gäller Gazaremsan. Här härskar idag en terroriststämplad rörelse, nämligen Hamas, som är en gren av det Muslimska brödraskapet. De bekämpar Israels existens och har som mål att helt utplåna Israel från Mellanöstern. I inledningen av Hamas stadgar står det följande: ”Israel kommer att existera och kommer att fortsätta att existera tills islam kommer att förinta det, precis som det tidigare förintade andra.” Hamas predikar också för alla Gazabor att ”befriandet av Palestina är en individuell plikt för varje muslim var han än befinner sig”.

En framstående företrädare för Hamas, Mahmoud Zahar, sade 2011 enligt tidningen Arutz Sheva:

”Ett fredsavtal skulle bara fungera som ett förspel till Israels förstörelse”. Han menade också att ”Hamas skall inte erkänna Israel, eftersom det skulle upphäva rätten för nästa generation att befria landet.” Målsättningen för Hamas är alltså helt klar – Israels utplånande.

Länge påstods att ockupationen var orsak till den palestinska terrorismen. Detta trodde inte Israel på av den enkla anledningen att det väpnade motståndet fanns även före 1967, då ockupationen började. Men för att ändå testa teorin, att om ockupationen upphör kommer vägen till fred att öppnas, inledde Israel 2005 en utrymning av Gazaremsan. Alla israeliska medborgare, cirka 8000, tvingades lämna Gazaremsan. Hela Gazaremsan överlämnades till palestinsk administration. Nu fick Gazas folk chansen att visa att man ville leva i fred med Israel. Utvecklingen blev tyvärr det motsatta. Hamas såg Israels utrymning som en seger för deras kamp och lovade nu att intensifiera kampen mot Israel tills Israel inte längre existerar. Palestina skulle bli ett land mellan floden och havet, dvs ett land där det inte finns något utrymme för Israel. Nu satsade man stenhårt på att föra in vapen och sprängämnen för att kunna fortsätta kampen mot Israel. Mycket av vapenleveranserna skedde genom smugglingstunnlar från Sinai in i Gaza. Genom dessa leveranser har Hamas kunnat föra ett raketkrig mot Israels civilbefolkning. Tusentals raketer har landat i israeliska städer och värst utsatt har den till Gaza närbelägna staden Sderot varit. Här tvingas människor ständigt ner i skyddsrummen p.g.a. raketanfall, och många har flytt staden. Trots den goda tillgången på skyddsrum har människor dödats och skadats.

Det är mot denna bakgrund som Israel byggt en säkerhetsbarriär (Obs ingen mur, se bild nedan) mot Gaza med strikt kontroll av alla som passerar gränsen. Det handlar också om att försvåra vapensmuggling. Israels blockad mot Gaza handlar uteslutande om att förhindra Hamas och de andra terroristorganisationerna i Gaza att skaffa sig fler raketer och andra vapen. Mat och förnödenheter strömmar in i Gaza från den israeliska sidan. Affärernas hyllor i Gaza är välfyllda.

Även Egypten har problem med det Hamasstyrda Gaza. Också Egypten har byggt en säkerhetsbarriär gentemot Gaza. Hade det varit problemfritt att ha Hamas som granne, hade inga barriärer eller murar behövts. Israel har sagt att den dagen man får fred med grannarna kommer alla barriärer att rivas. Som läget är idag hindrar säkerhetsbarriärerna att terrorister kan tränga in i Israel och detta räddar många människoliv. Innan barriärerna uppfördes dödades många israeliska civila i terrordåd.

Till sist frågar ni om det finns israelisk terrorism. Nej, egentligen inte. Den israeliska staten sanktionerar inte terrorism. Det fåtal enskilda israeler som begått terrordåd riktade mot palestinier har gripits och straffats hårt. Däremot så dör tyvärr människor när Israel med militära medel måste försvara sig. Att det finns palestinsk terrorism är uppenbart. Hamas är en terrorstämplad organisation både av USA och EU. Den främsta förklaringen till att Hamas väljer terror mot Israel är religiös. Man ser det som en religiös plikt att med våld bekämpa den judiska staten. Artikel 13 i Hamas stadgar säger: ”Det finns ingen lösning på den palestinska frågan utom genom jihad (heligt krig enligt islam). Initiativ, förslag och internationella konferenser är bara ett slöseri med tiden och fåfänga strävanden”.

Jag skulle vilja berätta mycket mer, men jag gissar att det då blir för omfattande för ert arbete. Jag har även skrivit en bok om Israels historia som går att skicka elektroniskt. Kom gärna igen med fler frågor. Jag besvarar dem gärna.