Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

Kunskap driver ut hatet

July 3, 2009 at 8:35 pm · Filed under Israel och Mellanöstern and tagged: , , ,

Varför tycks alla ha en mening om Israel? Från amatörtyckare till journalister, politiker och allmänhet finns det klara och ofta låsta uppfattningar om ett land som man egentligen vet väldigt lite om. Okunskapen är uppenbar i många kommentarer i pressen. Man har på förhand köpt idén att judarna är kolonister och ockupanter som trängt undan ursprungsbefolkningen. Denna fundamentala felsyn styr sedan synen på allt vad Israel gör.

Antisemitism och antijudiskhet har sin rot i okunskap. Vet man inte vad Israel står för och saknar kunskap om Israels 4000-åriga historia, då är man mer mottaglig för den flod av negativ information som media är fylld av.

När man ser all kritik, allt hat och all enögdhet när det gäller Israel kan man bli en aning konfunderad. Ser inte människor hur mycket gott Israel står för? Trots att landet ständigt är utsatt för palestinska terrorattacker sitter landets ledning ändå och förhandlar med palestiniernas president om att ge bort ännu mer land för att få fred. I vilket annat land i Mellanöstern åtnjuter muslimska kvinnor samma fri- och rättigheter som i Israel, den enda riktiga demokratin i Mellanöstern? Sidorna skulle kunna fyllas med allt gott Israel gör.

 Antisemitismen är inte bara ett hat mot judarna som folk, utan också mot judarnas historiska hemland – ett hat som särskilt riktar sig mot att Jerusalem är i judarnas händer. Ändå var Jerusalem huvudstad för Israel redan för 3000 år sedan och har aldrig varit huvudstad i något annat rike.

Det hat som vi idag ser mot Israel är omvittnat redan i de gammaltestmentliga skrifterna. Profeten Sakarja utropar: ”Se jag skall göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runtomkring”. (Sak 12:2) Alltid när Bibeln talar om detta hat mot Israel, i både gamla och nya testamentet, är det kopplat till den yttersta tiden, tiden innan Messias kommer.

Bibeln anger flera orsaker till hatet mot det judiska folket och mot Israel. Åtminstone tre olika huvudförklaringar framgår av texterna:

– Avundsjukan. (Ända från begynnelsen)

– Att Israel är annorlunda (jfr Esters bok)

– Att Israel är ett gudsfolk, ett utvalt folk (Utkorelsen)

Antisemitismen ger aldrig upp. Som en envis brottare försöker den koppla nya grepp på den som inte är beredd. Många goda kristna har fallit för dess grepp. Från Johannes Chrysostomus till Martin Luther.

Men en viss bok som judar och kristna håller helig säger att hatarna skall komma på skam. De hatade (judarna) skall upprättas, medan de hatande skall tvingas böja sig. Jesaja säger: ”Bugande skall dina förtryckares söner komma till dig, de som föraktade dig skall alla falla ner för dina fötter. Och de skall kalla dig HERRENS stad, Israels Heliges Sion”.(Jes 60:14)

Det kommer en dag när alla de folk och stater som hatade Israel och ville utplåna det, själva blir krossade. Redan idag finns det araber/muslimer som ifrågasätter Islam på grund av det lilla Israels segrar över sina mäktiga fiender. Hur är det möjligt att detta obetydliga lilleputtland kan segra över de mäktiga muslimska staterna? Att Israel har överhögheten över Jerusalem strider mot allt som muslimerna fått lära sig. Kan då Islam vara en sann religion? En del muslimer har börjat ifrågasätta det. Därför har muslimer också börjat ifrågasätta den egna religionens trovärdighet. Om kartan och verkligheten inte stämmer överens är det dags att byta ut kartan mot en som stämmer bättre. Kanske den gamla boken har rätt när den säger att alla som söker Israels utplåning kommer att stå där med skammen och krossas av Israels helige. Det den säger om Israel är desto mer hoppfullt: Israel ”skall jag plantera i deras eget land och de skall inte mer ryckas upp ur det land som jag har givit dem” (Amos 9:15).

2 Comments»

  Yasin wrote @

En förklaring till att det lilla Israel är så stark är väl ändå att de har starkt stöd av den ända, nu existerande stormakten USA? Har man den ända existerande stormakten på sin sida så blir man ju väldigt stark. Detta är inget egotrippat tyckande eller ngn privat fundering. detta är fakta som jag tror du kan hålla med om? Innan så hade man Storbrittanien på sin sida. Det var ju dem som uppkom med Balfour deklarationen 1917 och därmed godkände bildandet av en judisk stat i regionen som då var arabiskt/muslimskt dominerat med endast en minoritet judar. Och då var ju Storbrittanien en stormakt.

  Yasin wrote @

man blir stark om man har starka vänner antar jag?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: