Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

Varför förlorar Israel alltid propagandakriget?

Varför förlorar Israel propagandakriget? Israel utkämpar krig efter krig och har hittills aldrig förlorat. Flera har militärt sett varit förkrossande segrar. Inget av dessa krig har haft till syfte att erövra mark, eller att förinta motståndaren. Huvudsyftet har alltid varit att försvara sitt land och skydda sin befolkning. Så även i det senaste kriget. Israel hade inget intresse av att återta Gaza. Det enda målet var att få stopp på raketbeskjutningen av civila samhällen i Israel. Som vilket annat land som helst måste det skrida till aktion när landets medborgare är satta under dödligt hot.

Se det ett ögonblick från den arabiska sidan. De har utkämpat krig efter krig mot Israel. Men till skillnad från Israel har araberna alltid haft till syfte att erövra land och att förinta den judiska staten och dess människor. Så var det 48, 67, 73 och även i de palestinska upproren och raketbeskjutningen från Gaza. Det är bara en sak som kunnat hindra en katastrof, att de aldrig lyckats besegra Israel. Hade araberna lyckats en enda gång hade en ny förintelse varit ett faktum.

Ser man på sättet att föra krig finns en himmelsvid skillnad. Israel inriktar sig mot att slå ut arabernas militära förmåga, araberna på att döda så många israeler (läs judar) som möjligt. Knappast något land i världen har gjort så mycket för att förhindra civila offer. I det senaste Gazakriget varnade Israel civilbefolkningen i förväg, ringde tiotusentals samtal, släppte ned miljontals flygblad för att ge civilbefolkningen chans att sätta sig i säkerhet. Ändå dödades civila i Gaza på grund av Hamas cyniska strategi att söka skydd bakom kvinnor och barn.

När man vet detta är det obegripligt hur den arabiska sidan ändå vinner propagandakriget i media. Det är Israel som står vid skampålen när civila araber dör. Och när civila israeler dör på grund av raketbeskjutning och självmordsbombningar, då är det också ytterst Israels fel, Då är det Israels ockupation som är orsaken. I media tycks man totalt negligera det grundläggande faktum, att Israel kämpar för sin överlevnad medan den arabiska önskar göra slut på Israel.

För att vinna propagandakriget använder araberna medvetet försåtliga lögner. Om en civil Gazabo dödats lämnas genast uppgifter till media att Israel attackerat ett civilt område, gärna åtföljt av bilder på den dödade och den materiella förstörelsen. När så småningom händelsen är utredd och sanningen kommer fram, att byggnaden där den civile dödades var ett Hamasfäste varifrån israeliska soldater blev beskjutna med automateld och granater, då är nyheten ingen nyhet längre. Det är den palestinska lögnen som blir den officiella sanningen i media. Så är det inte bara i krigstider, utan även mellan krigen när Israel utsätts för terrorattacker.

Låt oss ta ett enda exempel från tiden före Gazakriget. Sju medlemmar av en palestinsk familj dödades på Gazaremsans strand, förmodligen av en artillerigranat. Palestinska källor kablade omedelbart ut en version av händelsen som utan minsta tvekan gav Israel skulden. Som vanligt skrevs upprörda kommentarer över Israels agerande i många tidningar världen över. Man kan fråga sig varför sanningshalten i dessa påståenden aldrig kollas upp innan fördömandena sker?

Israels arméledning och regering var från början själva mycket olyckliga över det skedda. Eftersom artillerigranater avfyrats den aktuella dagen, var man först inne på att någon av de sex granater som avfyrats den dagen kunde ha gått fel och drabbat helt oskyldiga. Man skickade också sina kondoleanser till det palestinska styret och den drabbade familjen.

Den israeliska policyn är alltid att undvika att skada civila. Alla israeliska soldater har mycket hårda restriktioner på sig när och hur beskjutning får ske, och varje skott måste redovisas. Orsaken till att Israel ändå i det här fallet såg sig nödsakade att ingripa var de palestinska raketattackerna.. Dagligen avfyras raketer mot israeliska städer och byar.

Enligt de palestinska uppgifterna var det fråga om marina granater, alltså avfyrade från krigsfartyg till havs. Så redan av den anledning borde artillerigranater från land kunna uteslutas, och någon marin beskjutning hade över huvud taget inte förekommit vid den aktuella tidpunkten.

En officiell israelisk utredning slog fast att sex artillerigranater hade avfyrats mot Gaza den aktuella dagen. De exakta nedslagspunkterna var kända för fem av de sex granaterna, men vad hade skett med den sjätte? Men den sjätte är egentligen den första som avfyrades, och den avfyrades klockan 16.30, vilket är mellan 27 och 40 minuter före den tidpunkt på familjen dödades, därmed kan också den granaten avfärdas som orsak till familjens död.

En av de överlevande från granatexplosionen vårdades på sjukhus i Israel. Undersökningen visade att splittret i hans kropp inte härrörde från någon israelisk artillerigranat!

Mycket pekar alltså på att palestinierna själva orsakat den. Varför skulle man annars satsa så hårt på att kabla ut en osann version av händelsen? En sådan rapportering tjänar två syften. Dels att lägga en dimridå kring den verkliga händelsen, dels att ytterligare demonisera Israel. Visar inte Israel, genom att bland annat hjälpa de överlevande humanitärt och medicinskt, att man står för humanitet och människovärde även i en situation då man utsätts för ständiga attacker. Att även fiendesidan är människor förstår israelerna, men frågan är om den palestinska sidan förstår det?

1 Comment»

  Ulf Stenlund wrote @

Det finns ytterligare ett argument som borde ge Israel stora pluspoäng och definitivt diskvalificera exempelvis Hamas i kampen om mediapoäng.
Det är verkligen svart eller vitt när det gäller Hamas respektive Israels respekt för människokroppen. Detta gäller även efter att en människa dött. När Hamas uppmuntrar att man spränger sin egen kropp i små bitar är det med förhoppningen att självmordsbombaren dödar så många judar som möjligt samtidigt. När en sådan hemskhet inträffat kommer det Israeliska patruller som försöker att plocka upp de bitar av offrens kroppar, som ligger kringspridda, för att kunna ge offren en värdig begravning.
Dessvärre fungerar inte medialogiken på något logiskt sätt. Din blogg fyller ett verkligt behov i vår mörka tid.

Ulf Stenlund


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: