Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

Kristen och judisk påsk – likheter och skillnader

 

Den judiska påsken, Pesach, det osyrade brödets högtid, firas till minne av uttåget ur Egypten och är en av de viktigaste bibliska högtiderna. Den infaller i år samtidigt med den kristna påsken och firas normalt under åtta dagar. Under denna tid äter man inte syrad eller jäst mat, som vanligt bröd, utan man äter osyrat bröd som kallas matza. Anledningen till detta är att man var tvungen att bryta upp hastigt och ge sig iväg från slaveriet i Egypten så man hann inte jäsa brödet, och till minne av detta äter man ojäst bröd.

Under de två första kvällarna av Pesach har man ”seder-afton”. Seder är hebreiska och betyder ”ordning”. I detta fall syftar det på en rituell Pesach-måltid, i hemmet utformad som en ytterst pedagogisk lektion för barn, under vilken de får smaka på olika små rätter som ska symbolisera t ex murbruk och bittra tårar i samband med det slaveri som judarna utsattes för. Under seder-aftnarna läser man Pesach-berättelsen ur en bok som kallas Haggada (”berättelse”).

Pesach ur ett kristet perspektiv. Sett ur ett kristet perspektiv är Pesach, den påsk som judarna firar än idag, mycket intressant. Paulus, som var en spränglärd judisk teolog, ser på de bibliska högtiderna som en ”skuggbild av det som skall komma”. Vad var det som skulle komma? Paulus svarar själv att det är Kristus. Följaktligen är Pesach någonting som berättar om Kristus.

       Skuggbilden förtydligar något som Bibeln ser som det mest centrala, nämligen Kristus. Pesach handlar ju om befrielsen från slaveriet i Egypten. Kristus kom för att lösa människor ur syndens slaveri. Blodet från ett felfritt lamm struket på dörrposten till de judiska hemmen skulle vara tecknet för dödsängeln att gå förbi medan egyptiernas hus skulle hemsökas. När Johannes Döparen utropade ”Se Guds lamm” började lärjungarna att följa Jesus. De kunde sin Bibel och visste att det felfria lammet var en förebild för Messias (Kristus) som Herren utlovat som Israels befriare, säger Bengt Berggren, som fördjupat sig i de bibliska högtidernas betydelse.

       Till och med herdarna på ängen förstod vad det handlade om när Herrens ängel stod framför dem och berättade om att Messias, frälsaren, var född. De var inte vilka herdar som helst, utan tempelherdar, utsedda av översteprästen att föda upp de lamm som skulle utgöra det felfria syndoffret i tempeltjänsten. Detta berättar den judiska bibelkommentaren Mishna.

 I varje detalj är Pesach en förebild för det som Jesus gjorde före och genom sin död och uppståndelse. När Jesus kom ridande in i Jerusalem fyra dagar före påsk, red han upp till tempelplatsen.

– Där blev han utsatt för de skriftlärdas granskning, då de på alla sätt försökte snärja honom. Men de kunde inte finna något fel i det han sade. Han befanns vara ett felfritt ”offerlamm”. På samma sätt granskades de offerlamm som skulle offras mycket noggrant så att prästerna var förvissade om att de lamm som offrades var felfria.

– Johannes Döparen som hade pekat ut Jesus som ”Guds lamm” var själv av aronitisk släkt, och tillhörde alltså prästsläkten, den släkt som fått Guds uppdrag att tjäna i templet. Han var alltså kvalificerad att bli utsedd till överstepräst. Nu utväljs han istället av den högste, Gud själv, att vara Hans överstepräst, som visar världen på Messias, den frälsare, som det felfria lammet i tempeltjänsten varit en ”skuggbild” av.

– I sedermåltiden, den måltid som inleder Pesach, dricks fyra bägare vin (helgelsens, lidandets, försoningens och tacksägelsens bägare). Vidare bryter man osyrat bröd (afikoman). Brödet är hålat (Jesus blev stucken i sidan) och har ränder (som symboliserar såren efter gisselslagen). Det osyrade brödet är också en symbol för syndfrihet. Paulus talar i 1 Korintierbrevet om ”renhetens och sanningens osyrade bröd” och Kristus som vårt påskalamm.

När Jesus instiftar nattvarden så sker det vid den tredje bägaren vin i sedermåltiden, försoningens bägare. Vår kristna nattvardsmåltid är ingenting annat än en mini-Pesach. När brödet bryts i både sedermåltiden och nattvarden är det en förebild av att Jesu kropp blev sönderbruten. När en bit av afikoman göms undan under sedermåltiden är det en bild av att Jesu kropp lades i en grav. Vid samma tid som översteprästen fullbordar slakten av offerlammet ropar Jesus på korset ”det är fullbordat”. Dagen efter veckosabbaten viftar judarna med en kärve av korn, den så kallade förstlingskärven. Dagen efter sabbaten uppstår också Jesus och har enligt Paulus ”uppstått som förstlingen av de avsomande”. Detta är bara några exempel på alla de paralleller som finns mellan Pesach-högtiden och  vad som hände med Jesus.

Den kristna påsken. Den kristna påsken är fokuserad på Jesu lidande, död och uppståndelse. Däremot har den tappat sambandet med den judiska påsken Pesach. Med tanke på de väldigt starka parallellerna kan man fråga sig varför Pesach-firandet är så okänt i den kristna traditionen. Sannolikt har detta väldigt mycket att göra med ersättningsteologin och kyrkans tidiga avståndstagande från judendom och judiska traditioner. Men att fira Pesach tillsammans med judarna och sätta sig in i det symbolspråk som används vid firandet är berikande också för en kristen.

7 Comments»

  Ulf Stenlund wrote @

Bäste Stefan

Eftersom jag, som nykterist, inte deltar i exempelvis Svenska Kyrkans nattvardsfirande antar jag att jag av samma skäl inte kan delta i den judiska påskmåltiden. Nu lägger jag inget fördömmande i detta på de som gör det. Jag är inte alls främmande för gemenskap med Kristendomens rötter.

Det är säkert så att den första nattvarden inte heller var alkoholfri men jag har ändå valt att avstå från starkare drycker än lättöl. Detta gör jag mest av solidaritet med svaga människor. (Alla är vi väl svaga men i frikyrkomijön ingår många numera nyktra alkoholister) Jag kan ju också tänkas ha ett genetiska arv som gör mig till en potentiell missbrukare.

Ulf Stenlund

Ulf Stenlund

  stefansturesson wrote @

Ulf, jag är själv helnykterist som du. Det går alldeles utmärkt att dricka alkoholfritt vin eller druvsaft. Det gjorde vi på sabbatsmåltiden i Israelkonferensen förra helgen. Det finns de som menar att det var det vanlkiga på jesu tid också, att man använde druvsaft (=ojäst vin).

  Fredrik sandberg wrote @

Stefan, tack för informativ text. Jag undrar vilken typ av källa du att det var vid den tredje bägaren som jesus instiftade nattvarden vid försonings kalk. Låter spännande. Skulle dock vilja veta källa så att jag själv kan föra denna kunskap vidare. allt gott! Fredrik

  stefansturesson wrote @

Om man känner till hur påskmåltiden (sedermåltiden) firas och jämför med Luk 22:20 så förstår man att det är den tredje bägaren (Välsignelsens bägare enl Paulus) som åsyftas. Två av de fyra bägarna är omnämnda i Lukasevangeliet, den första och den tredje. Det är den tredje som är den viktigaste, välsignelsens och frälsningens kalk. När Jesus lyfte bägaren tillsammans med sina lärjungar och tillämpade dess innebörd på sig själv, var hans budskap tydligt och klart: ”Jag är det sanna påsklammet som offras för er frälsning. Detta vin påminner er om mitt blod som kommer att utgjutas för er skull.”

[…] Texten är författad av Stefan Sturesson och publicerad på Kristen och judisk påsk – likheter och skillnader […]

  Mr Lee wrote @

Tack för en bra text. Är bara lite förvirrad, gällande brödets symbolik… Anser man som jude att brödet (afikoman) symboliserar Jesus på något sätt? Vad jag förstår firades ju påsk även AV Jesus, alltså innan han blev stucken i sidan etc etc. Jag trodde att judarnas påsk enkom var förknippad med judarnas/israeliternas tidiga historia (uttåget från Egypten, upphörandet av slaveriet osv).

  stefansturesson wrote @

Det är alltid en risk att detta missförstås. Det finns mycket i gamla testamentet som pekar fram mot Jesus. Det judiska påskfirandet innehåller mycket sådan symbolik. Brödet är en liten detalj i detta. Det är ju Jesus själv som vid instiftandet av nattvarden säger “detta är min kropp”. Fler och fler judar upptäcker idag att Jesus är Messias. De ser att allt vad GT berättar om Messias stämmer på Jesus. Men du har helt rätt i att när judarna firar påsk så är det fortfarande räddningen från slaveriet ur Egypten som firas.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: