Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

En gång älskade de de röda khmererna

July 19, 2009 at 11:33 am · Filed under Politik och samhällsfrågor and tagged: , , , , , · Edit

Sommar och semester. Sol och avkoppling. Läsfest. Ett par spännande och avkopplande deckare av Jo Nesbø eller Mons Kallentoft avverkades snabbt. Men i bokhögen fanns också mer matnyttigt läsgodis. Bland semesterböckerna hade hamnat en ganska färsk bok om Kambodja – ”Pol Pots leende” av Peter Fröberg Idling. Dess 395 sidor gick nästan lika fort som deckarna. Spännande skrivet, ett avslöjande innehåll. Författaren har rest i Kambodja för att träffa och intervjua gamla röda khmer-ledare, men också den grupp av vänstersvenskar som under ledning av Jan Myrdal reste till Kambodja 1978 för att rapportera om landet efter de röda khmerernas revolution. Denna resa hjälpte till att skapa bilden av en revolution i folkets namn, en revolution som stod på de fattigas och förtrycktas sida. De reste genom vad som har kallats ett av 1900-talets värsta folkmord. Men de ser inte skymten av den. De gör en film från sin resa och speaker är Jan Myrdal. Med sin myndiga stämma beskriver han sina intryck. Den tidigare förödda landsbygden byggs nu upp av hårt arbetande kambodjaner, som lön får de 30 kg ris i månaden. Livet är lika för alla, hårt men rättvist. Revolutionen är ett nödvändigt steg ur en desperat situation, konstaterar Myrdal.

 Det var många i Sverige som var döva och blinda för det som verkligen skedde i Kambodja. Författaren P O Enquist skrev: ”I åratal våldtog västerländsk imperialism ett asiatiskt land, dödade nästan en miljon människor, förvandlade en vacker kambodjansk kulturstad till ett ghetto, till ett horhus. Men folket reste sig, gjorde sig fritt, kastade ut inkräktarna, fann att dess fina stad måste återställas.”

Vår talman, s-riksdagsledamoten Birgitta Dahl, visste sig  veta bättre än de som rapporterade om massmorden: “vi har faktiskt inte kunskaper, direkta vittnesbörd, för att kunna avvisa de lögnaktiga påståendena om Kambodja”.

Vår utrikesminister Sten Andersson konstaterade i en utrikesdeklaration 1976: ”Nu har krigen i Indokina äntligen upphört. Folken där kan under fred och oberoende börja bygga upp sina länder efter det moderna krigets ohyggliga förödelse.”

Så här kunde beskäftiga s- och v-märkta politiska ledare, journalister och författare låta samtidigt som ett av 1900-talets värsta folkmord pågick. De var blinda och döva för rapporterna om övergreppen. Men Jan Myrdal tar priset. Även idag med facit i hand försvarar han sina skriverier från 70-talet. Han talar om kampanjen i media mot de röda khmererna, att han berättade om vad han såg, att revolution innebär människooffer. Än idag har han inte genomskådat, att hela hans omtalade resa i Kambodja 1978 var skickligt riggad av regimen. Så beter sig alla regimer som har fruktansvärda saker att dölja. Detta borde en person som Myrdal kunna genomskåda efter alla tidigare blodsregimer, från nazi-Tyskland till det kommunistiska Ryssland, Kina och Nordkorea. Men en stor del av vänstern är blinda på det ögat. De odlar en romantisk myt om den folkliga revolutionen, sen må verkligheten se helt annorlunda ut.

Har vänstern lärt sig någonting av de fatala felbedömingarna i det förgångna? Det tycks inte så. Nu har vi en vänster som tycks omsluta palestinarörelsen Hamas med samma kärlek som man en gång omslöt de röda khmererna. Det hjälper inte att Hamas är helt ärliga med sina avsikter. Låt mig citera två av 36 förskräckliga punkter i Hamas politiska program:

  • ”Hamas motsätter sig varje form av fredlig lösning på konflikten och varje form av förhandling eller internationell konferens om Palestina. Suveräniteten över landet är av religiös natur och om man förhandlar om den, innebär det att man i realiteten lämnar ifrån sig en del av denna heliga suveränitet till de ogudaktiga.”
  • ”Muslimerna har en plikt, en order från profeten, att bekämpa judarna och döda dem, varhelst de kan finna dem”.

 Eftersom uppdraget kommer från Profeten finns inget förhandlingsutrymme. Det är denna kompromisslösa, judehatande Jihad-rörelse som idag söker Israels utplåning. Och det enda världen tycker sig kunna göra är att pressa Israel till mer eftergifter. Vi behöver ledare i väst som talar klartext om den militanta islamismen, som egentligen är ett hot inte bara mot Israel, utan mot hela den fria världen. Det är ett gott skäl till att inte låta en vänsterregim ta makten i Sverige nästa år.

Comments (2) 

No comments yet»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: