Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

De goda nyheternas hemland

June 23, 2009 at 1:47 pm · Filed under Israel och Mellanöstern and tagged: , , ,

Israel förknippas i världens ögon med våld, maktövergrepp och grym ockupation. Nyheterna om ockupantens framfart varvas med hård kritik av regeringen och dess omedgörliga premiärminister. Det är sannerligen en besk soppa. Mycket av det som rapporteras är förmodligen sant, men problemet är alltid att läsaren lämnas i okunnighet om varför Israel tvingas till tuffa åtgärder. Det borde finnas en viss förståelse för konsekvenserna av den palestinska terrorn, att det måste slå tillbaka på den egna befolkningen. De som är ansvariga för terrorn borde vara de som utsätts för den mesta kritiken. Men istället är det oftast Israel som får stå på de anklagades bänk, vilket är djupt orättvist.

Ändå är Israel de goda nyheternas hemland. När Yeshua bar Yusef föddes i Israel för 2000 år sedan, var det historiens genom tiderna bästa och gladaste nyhet. Det tror jag i varje fall, ty han var Messias, sänd av Gud till allas vår räddning. Genom honom bereddes räddning inte bara för Israel utan för alla folk på jorden. Israel kommer också att bli scenen för en framtida händelse utan motstycke: Dagen då Messias kommer åter, en händelse som enligt profeterna ska äga rum i Jerusalem. Efter att ha besegrat nationerna som dragit upp mot Jerusalem ska Messias bli hela jordens rättfärdige konung. Det kan man kalla goda nyheter.

 Ända sedan det moderna Israels tillkomst har landet åstadkommit mängder av stordåd som vore värt att berätta om i varenda tidning världen över. Det handlar om allt från omvandlingen av öknen till fruktbart land, till högteknologisk forskning och utveckling som resulterat i tekniska framsteg som är till välsignelse för hela världen. ”Men skulle vi skriva om detta skulle det bli för mycket reklam för Israel” sade en fransk tv-journalist för några år sedan i en intervju då han råkade försäga sig. Men det ligger en hel del i hans förflugna ord. Sanningen om Israel blir en aning påfrestande att höra när man matat läsarna med israelkritisk information i decennier.

I Sverige finns ett nyhetsbrev med rubriken ”Från den ljusa sidan”. Det ges ut av Franz Cohn på den Zionistiska federationen i Sverige. Där finns bara nyheter från ”den ljusa sidan”, en välgörande motvikt till allt negativt.

I senaste numret kan man till exempel läsa om Israels senaste framsteg inom solenergiforskning, miljöteknik, IT, Telekom och medicinsk forskning. På det medicinska området kommer en strid ström av positiva nyheter. Nyligen rapporterades om den nyutvecklade cancermedicinen B-819 från Biocancell Therapeutics Inc. Det är ett medel som verkar direkt på tumören utan att skada omgivande vävnad. Nu har prov gjort på en person med cancer i njurbäckenet. Personen hade bara en njure kvar, och den andra njuren behövde avlägsnas p.g.a. en tumör. Men genom sex insprutningar av B-819 försvann tumören helt och patienten kunde återgå till ett normalt liv. Kanske blir medlets upphovsman, cancerforskaren Avraham Hochberg vid Hebreiska universitetet i Jerusalem Israels nästa Nobelpristagare. Medlet har med framgång även satts in när kemoterapi inte lyckats, bl a när dt gäller cancer i urinblåsan, äggstockarna och tjocktarmen.

Så här skulle vi kunna fortsätta uppräkningen av Israels många bidrag för att förbättra världen. Framsteg inom grön energi (solkraft), bevattningsteknik, bränslesnåla elbilar, trådlösa bredband, mjukvarulösningar som förenklar hela världens datakommunikation, nanoteknik som skapar helt nya och bättre lösningar när det gäller smörjmedel, för att nämna några få exempel.

Det tråkiga är att Israel inte tillåts använda all denna kunskap till att förbättra livet för sina närmaste grannar. Tänk om israeler och palestinier skulle slå sig ned tillsammans och resonera om hur man bäst skulle kunna utveckla landet tillsammans. Vilken enorm höjning av livskvalitén det skulle bli för det palestinska folket. Det här kan te sig som en omöjlighet idag, när de mest militanta krafterna tagit över och föresätter sig att få bort Israel från kartan. Men Israels Beskyddare verkar i det fördolda och plötsligt kan vi stå inför för en helt ny situation. Att Hamasledarens son tagit avstånd från Hamas och blivit en kristen är en god nyhet som visar att än är inte Israel och Mellanöstern förlorat.

Comments (2)

No comments yet»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: