Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

Archive for Stockholm

Lunch med en nobelpristagare

Det har sina fördelar att vara engagerad. Det kan göra att man får luncha med nobelpristagare.

Nobelpristagaren prof Dan Shechtman tar emot Svenska Technion-sällskapets diplom som just överlämnats av Stefan Sturesson, vice ordf i Technion-sällskapet.

För ett par veckor sedan damp det ner en inbjudan till lunchmottagning med årets nobelpristagare i kemi, professor Dan Shechtman, som är knuten till det berömda naturvetenskapliga universitet i Haifa – Technion Institute of Technology. För några år sedan gick jag med i Svenska Technion-sällskapet, som försöker sprida information om Technion i Sverige. I år blev jag vice ordförande och delegat i universitetets Board of Governors, som är en sorts ”världsstyrelse” med delegater från alla Technion-sällskap i världen. Så det var bakgrunden till inbjudan till lunchen som ägde rum i Israels ambassadörs privata residens. Det var många intressanta personer samlade till denna lunchmottagning. I vimlet såg jag förutom Nobelpristagaren själv t ex Marcus Storch (ordf i Nobelstiftelsen), Peretz Lavie (president för Technion), Jackie Jakubowski, Micael Bindefeldt, Siewert Öholm, Lizzie Scheja m fl. kändisar. Men mest intressant var givetvis huvudpersonen själv som tycks vara en lugn, samlad och mycket sympatisk person, ganska oberörd av all uppståndelse. Jag hade förmånen att tacka honom för hans strålande insatser inom materialforskning (bl a upptäckten av kvasikristaller), och samtidigt uttrycka min glädje och stolthet över att han belönats med Nobelpriset. Det ger inte bara honom utan även hans land en ännu starkare ställning som forskare och forskningsnation. Det är häpnadsväckande att detta lilla land med 7 miljoner invånare kan ligga i frontlinjen på så många forskningsområden. Jag och mina kolleger inom Technion-sällskapet vill önska professor Shechtman och Israel fortsatta framgångar under kommande år!

Terrorns knytnäve träffade Sverige

När statsminister Olof Palme mördades på 80-talet var det ett knytnävslag mot den svenska idyllen och aningslösheten. Fram till dess kunde en svensk statsminister promenera fritt på stan utan livvakter. Men den 28 februari 1986 var idyllen skjuten i sank när statsministerns blod rann ut på Sveavägen.

Den 11 december 2010 inträffade ännu en remarkabel händelse som för lång tid framöver avlivade myten om det fredliga Sverige. Då inträffade den första självmordsbombningen i Norden någonsin. En 28-årig bombman försökte spränga sig själv och intet ont anande julshoppare i luften på Drottninggatan i Stockholm. Lyckligtvis utlöstes bara en av de sex sprängladdningar som han bar på kroppen, vilket troligen räddade livet på många julhandlande stockholmare, även om några fick lindriga skador. Även en bil i närheten sprängdes.

Detta betyder att det nu är ställt utom allt tvivel att terrorgrupper opererar i Sverige. De planlägger, hotar med och verkställer terrordåd. Det som hände i Stockholm var bara en första varning. Med all sannolikhet kan vi vänta oss fler försök att vålla död och blodsutgjutelse i Sverige. Dessa människor bryr sig inte om vem det drabbar. Det som räknas är att man lyckas genomföra dåd som dödar människor. De är i total avsaknad av respekt för människoliv.

Det är svårt i detta sammanhang att inte fundera över vår invandringspolitik. Vår generösa flyktingmottagning för människor som är förföljda och hotade till livet är i grunden rätt. Men hur kan det komma sig att landet fylls av fler och fler människor som hatar vår kultur, och som använder sig av vår gästfrihet, våra pengar och välvilja för att skada vårt land? Vanliga svenskar säger rakt ut ”kasta ut dem, de har inte här att göra”. Men ändå finns dessa odemokratiska frihetshatare här, och vi kan ingenting göra. Hur långt skall det gå innan rikspolitikerna vaknar upp och sätter stopp för invandring av personer som omfattar åsikter som går stick och stäv med allt vad Sverige står för? Och om de ljuger sig in i Sverige ska vi kunna dra in deras uppehållstillstånd när deras extrema politiska ståndpunkter blir uppenbara.

När mellanösternkonflikten diskuteras framhävs det ofta att det är Israels hårda politik mot palestinierna som framkallar extremism. Det framkommer sällan i debatten att Israel ofta ansträngt sig för att sträcka ut handen till palestinierna i fredlig samverkan. Det gjorde man redan 1948 när nationen bildades, och många gånger därefter. Men vad man än har gjort har extremismen brett ut sig. Det är tydligt att extremismen och terrorn inte är ett resultat av repressiv behandling, utan ingår i ett krig mot folk och länder som inte underkastar sig dessa militanta gruppers religion och ideologi. I detta oheliga krig har nu även Sverige blivit indraget genom terrorattentaten i Stockholm.