Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

Archive for San Remo-deklarationen

En palestinsk stat i september?

Palestinierna hoppas få sin stat genom ett beslut av FN i september. De flesta tycks inte inse vilken fara det ligger i att detta sker. Jamen, är det inte rimligt att Israel återgår till -67 års gränser, tycks man mena. Nej, det är inte rimligt! Det visar på en total okunskap om historien! 67 års gränser var stilleståndslinjerna efter kriget -49. Judeen och Samarien var ockuperade av Jordanien, liksom östra Jerusalem. Stilleståndslinjerna var också ohållbara ur säkerhetssynpunkt. Getingmidjan på några kilometers bredd skulle föra den militariserade palestinska staten i omedelbar närhet av Israels tätast befolkade region runt Tel Aviv. Nu har Israels vice utrikesminister  Danny Ayalon tagit fram en video som t o m visats på den arabiska kanalen Al Jazeera. Den finns också utlagd på Youtube. Se länken nedan. Den är verkligen se- och hörvärd. Sprid info om denna till alla du känner. Den handlar om den historiska bakgrunden till Västbanken. European Coalition for Israel (ECI) är en organisation som arbetar för ett utökat samarbete mellan EU och Israel. För en kort tid sedan utfärdade organisationen ett pressmeddelande med följande lydelse:“Att tvinga tillbaka Israel till 1967 års gränser är olagligt enligt internationell rätt.

– Balfourdeklarationen, som utfärdats av den brittiska regeringen 1917, där det judiska folket blev lovade ett nationellt hem kunde inte betraktas som internationell lag. San Remo-resolutionen från 1920, som införlivade Balfourdeklarationen, gjorde emellertid löftet bindande enligt internationell lag. San Remo deklarationen, tillsammans med artikel 22 i Nationernas Förbunds konvention och artikel 80 i Förenta Nationernas stadga, gäller fortfarande i dag. Att tvinga Israel att gå tillbaka till 1967 års gränser och dela Jerusalem skulle således vara ett allvarligt brott mot internationell rätt.

”Detta sades av den ”internationella mänskliga rättigheternas” advokat Jacques Gauthier som talade vid ett samråd i underhuset i London på torsdagen. …Dr Gauthier förklarade att den gamla staden i Jerusalem utlovades till judarna och att judarnas anspråk på sin huvudstad är giltigt enligt internationell lag.”Alla ovanstående fakta ignoreras av det internationella samfundet i deras stöd för Palestiniernas anspråk på en suverän stat baserad på gränserna som fanns den 4 juni 1967.

När palestinierna nu vill föra sin sak till FN i höst är det av allt att döma en förevändning för dem att iscensätta ett nytt uppror mot Israel, oavsett resultatet av omröstningen. Den fängslade palestinske terroristledaren Marwan Barghouti offentliggjorde nyligen ett upprop till palestinierna, där han uppmanade palestinierna att iscensätta ett massivt uppror mot Israel. Palestinierna borde kunna mobilisera 1 miljon man i en massiv demonstration mot Israel, menade han. De palestinska ledarna har alltid velat uppnå sin stat genom väpnad kamp. Fredliga förhandlingar känner man sig inte bekväm med. “Med eld och blod kommer vi att befria dig Palestina” har alltid varit deras stridsrop. Kanske vill palestinierna kopiera dramatiken kring 1947 års omröstning i FN då Israel blev en stat. Även då blev följden ett blodigt krig 1948, då fem arabstater kastade sig över den nybildade staten.

Nu är det hög tid att ta strid för sanningen.

 Länken till Ayalons föreläsning:

http://www.youtube.com/watch?v=XGYxLWUKwWo&feature=youtu.be