Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

Archive for Messias

Israel och världshändelserna i profetiskt ljus

Förra lördagen (2/4) blev en speciell och härlig kväll kring alla de händelser som nu oroar stora delar av världen. Trots de fruktansvärda katastroferna som nyligen ägt rum kom kvällen ändå mer att handla om det hopp som är knutet till den yttersta tidens händelser. Hoppet om den kommande härligheten, det rättfärdighetens rike som Messias skall upprätta. Frågan är, är vi inne i den tid som Jesus kallar ”början på födslovåndorna”? Här följer ett kort sammandrag av några huvuddrag i mitt bibelstudium. Vill du ta del av hela Bibelstudiet går det att beställa på CD. Utgångsordet för studiet var Matt 24:7,8.

Den amerikanske pastorn David Wilkerson hade på 70-talet en syn som visade skrämmande framtida världshändelser. Han såg katastrofer som var fullt jämförbara med Bibelns profetior om ändens tid:”I min syn såg jag mycket lite av övernaturliga inslag i de drastiska förändringar som vi sett hitintills. Men jag såg också mycket tydligt ett gudomligt ingripande äga rum över hela världen. Det är bäst att världen förbereder sig för väderförändringar som inte kan förklaras med andra termer än ”övernaturliga”. Världen skall snart se begynnelsen till födslovåndorna genom historiens mest dramatiska väderförändringar, jordbävningar, fruktansvärda naturkatastrofer, som vida överträffar allt annat skådat.”

Han såg t o m en fruktansvärd jordbävning som skulle drabba Japan: ”Ett annat jordskalv, möjligen i Japan, kommer att föregå det jag ser drabba oss. Jag hyser inte det minsta tvivel på denna kommande massiva jordbävning på vår kontinent. Jag tror att det kommer att bli många gånger starkare än jordskalvet i San Francisco.”

Den syn Wilkerson hade för mer än 30 år sedan uppfylls nu inför våra ögon. Jordbävningar  skakar land efter land. Japan, Haiti, Kina, Indonesien, Chile… Vilket land kommer att drabbas härnäst? Hundratusentals människor har redan omkommit. Miljontals blivit hemlösa. Till dessa svårartade katastrofer kommer oro, svält, krig, radioaktiv strålning, folkfördrivning, djup ekonomisk kris, uppror och inbördeskrig.  I arabvärlden har det varit som en kedjereaktion av uppror i land efter land, uppror som i några fall slagits ner med brutalt våld. I Libyen sker i skrivande stund anfall av västmakterna med massiva bombräder. Ingen kan idag säga vart denna utveckling tar vägen. Står världen inför ett totalt sammanbrott eller ett tredje världskrig? Ja, allt är möjligt i en tid som denna.

Vad säger Bibeln i den här frågan? Ja, egentligen väldigt mycket. Grundläggande är Bibelns undervisning om Guds rike. Den gamla jorden med sina krig, konflikter och lidanden skall bytas ut mot en jord ”där rättfärdighet bor”. ”Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte”, skriver aposteln Petrus (2 Petr 3:13) som i sin tur tar stöd i profeten Jesaja. Att ondskan och nöden ska kunna fortgå i oändlighet existerar inte i Bibelns föreställningsvärld. Tvärtom förkunnar Bibeln att det kommer en slutlig uppgörelse med fördärvsmakterna, och att något nytt och underbart kommer efter det.

När Jesus får frågan av sina lärjungar vad som blir tecknet på Hans tillkommelse, svarar Han bl a: ”Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början till födslovåndorna” (Matt 24:7,8).  Här talar Jesus om exakt sådana händelser som vi har framför våra ögon idag. Folkresningarna, massvälten, jordbävningarna är precis de världshändelser som upptar löpsedlar och nyhetssändningar idag. Visserligen har sådana händelser förekommit under jordens hela historia, men det är frekvensen och styrkan i dessa händelser som nu överträffar allt som skett tidigare. Därför är det ingen vild gissning att tro att det nu handlar om ”början till födslovåndorna”. Eller som Bibel 2000 säger: ”födslovärkarna”.  Det handlar om den smärta som en kvinna upplever innan barnet är fött, en smärta som snabbt glöms bort efter förlossningen, när undret med den nyfödda lilla människan är ett faktum. Smärta övergår i översvallande glädje och moderlig kärlek.

Så blir det också med jordens födslovärkar. När Messias kommer tillbaka, besegrar fördärvsmakterna, och upprättar det rättfärdiga riket, då byts lidande mot lovsång, tårar mot jubel, tunga steg mot glädjebudbärarens lätta steg. Det är hoppet om att få hålla det nyfödda barnet i sin famn som får mödrar att underkasta sig förlossningens smärta. På samma sätt är det hoppet om den kommande härligheten, fridskonungens rike, som bär den troende genom alla svårigheter.

När allt detta börjar ske, då vänds den troendes blickar mot Israel, landet där judarna återsamlas enligt Guds löften i både gamla och nya testamentet. Till detta folk säger Herren: ”Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och Herrens härlighet går upp över dig. Se, mörker skall övertäcka jorden och töcken folken, men över dig skall Herren gå upp, hans härlighet skall uppenbaras över dig” (Jes. 60:1,2). Det är Israel som står i centrum för hela skeendet och det är Israel som har fått alla underbara löften om upprättelse och frälsning. Att sedan alla frälsta hedningar får del av detta underbara, det är nåd utöver nåd. Så trots rådande mörker och dimma är Bibelns budskap glädjefyllt och ljust. Frukta inte du Guds församling, verkar vara Herrens uppmuntrande tillrop i denna dystra tid. Det som har börjat ske är ”födslovärkar”. Det är mörkret före gryningen. Det förebådar tidernas största under, då Messias kommer tillbaka, ondskans cancersvulst rycks bort från den döende mänskligheten,  och fridens rike upprättas. ”Aldrig någonsin skall något orent komma in i den, och inte heller någon som handlar skändligt och lögnaktigt, utan endast de som är skrivna i livets bok som tillhör Lammet” (Upp 21:27). Likt kvinnan som bär på ett oförlöst barn uppfylls våra tankar av hur det ska bli när Messias Jesus är tillbaka på vår jord, när födslovåndorna är över och det nya rättfärdiga riket fötts fram. Må vi alla bli inskrivna i den boken där Lammets utvalda är upptecknade.

Advertisements

Världshändelserna i Bibelns ljus

Stefan Sturesson talar 2/4 om världshändelserna i Bibelns ljus

Du hänger väl med i vad som händer i världen just nu? Jordbävningar, förödande flodvågor, uppror i land efter land… Varför händer allt detta just nu? Har Bibeln något att säga om detta? Jesus talade om händelser som skulle vara början till ”födslovåndorna” och således vara ett tecken på hans tillkommelse. Är det dessa händelser vi ser nu? Vad betyder “början på födslovåndorna”? Hur ska judar och kristna förhålla sig till det som sker? Och vad händer med dem som förnekar Bibelns budskap? En sak är säker, “Gud älskar världen så mycket att han gav den sin ende Son för att alla som tror på honom inte ska gå under, utan få evigt liv”

Kom till ett spännande Bibelstudium på lördag den 2 april kl 18.00 i Citykyrkan, Västerås.

 

Varför finns Israel?

Jag hade glädjen att undervisa om “Bibelns budskap om Israel” i lördags.  Många av mina läsare vet att det ämnet ligger mig extra varmt om hjärtat. Många som kom blev intresserade av min utläggning av Sets släkttavla i femte kapitlet av 1 Moseboken.

Det är nämligen så att Sets släkttavla från Adam till Noa samtidigt är en profetia om Messias. Här kommer på begäran ett utdrag av denna del av min föreläsning (hela föreläsningen kan beställas på ljudinspelning (2 CD á 25 kr st):

“Vi vet inte varför synden kom in i Guds skapade värld. Vi vet bara att det finns en kraft i universum som vill omintetgöra Guds gärningar. Gud skapade människan till att vara lik honom själv. ”Nästan till ett gudaväsen skapade han henne”. Därför har människan fått en fri vilja och ett samvete (inre röst) så att hon kan skilja mellan ont och gott. Hon kan hela tiden välja vad hon ska göra, och hennes samvete vägleder henne så att hon ska kunna undvika det onda. Till slut tog ändå synden överhanden i världen. Den onda kraften, frestaren, förföraren var mycket listig. Det otillåtna utövade en stark lockelse på människorna. ”Människornas ondska  blev stor på jorden”. Då valde Gud att göra slut på människorna genom den stora översvämningen. Det vill säga, han erbjöd en räddning genom Noas ark, men människorna hånskrattade åt Noa. Därför kom straffdomen.

Efter den stora floden fanns alltså bara Noa och hans familj kvar på jorden. Gud fick börja om med sin mänsklighet, han slöt ett förbund med Noa, att aldrig mer utplåna mänskligheten eller förbanna marken för människans skull (1 Mos 8:21).

Guds plan för att frälsa människosläktet uppenbaras väldigt tidigt i GT. Redan i Första Moseboks femte kapitel, Sets släkttavla i 1Mos 5:1-29, ligger ett klart profetiskt budskap dolt. Kapitlet anger följande tio släktled mellan Adam och Noa:

Adam – Set – Enos – Kenan – Mahalalel – Jered – Hanok – Metusela – Lemek – Noa

När man översätter namnen till svenska framträder budskapet: ”Människan är bestämd till dödlig sorg. En som välsignar Herren ska komma ned och undervisa om att hans död kommer att sända Kungen som är dold”. Sedan det sista namnet Noa betyder vila, vilket är det som Messias ska upprätta, tusenårsvilan, fridsriket.

Den stora floden hade inte utplånat synden, den makt som driver människan att göra ont. Gud måste finna ett sätt att bryta syndens makt över människan. Efter några generationer var jorden åter folkrik. Noas ättlingar bredde ut sig och så gjorde också synden. Människan dyrkade hellre avgudar av trä och sten än den levande guden.

Gud valde att utföra sin frälsningsplan genom att skapa ett förbundsfolk, ett folk berett att leva efter Guds stadgar. För att skapa sitt eget utvalda folk utsåg han Abram att bli stamfader, och gav honom ett nytt namn – Abraham. Abraham betyder ”fader till många folk”. Abrahams efterkommande skulle bli Guds egendomsfolk. Han kallade också Abraham ut ur landet, där han föddes, till ett annat land, till Kanaans land, där Herren uppenbarade sig för honom och sade: ”Åt din säd skall jag giva detta land” (1 Mos 12:7). Genom att välsigna och rena sitt folk Israel, förberedde han dem på den centrala historiska händelsen – nämligen frälsarens ankomst,  Messias, den gudasände konungen.”

Dagen efter ”Messias kommer”-mötet

Islamismens fula tryne stack upp igen. 130 dödade, minst 500 skadade mitt i centrala Bagdad. I Allahs namn mördas oskyldiga människor bara för att de råkar befinna sig där terroristerna placerat sina bomber. Dådet sägs vara riktat mot den politiska processen i Irak. Med det menas demokratin. Demokratin är det röda skynket för dessa hatiska, fanatiska islamister. Den frihet som demokratin ger är ett hot mot en religion som stänger in kvinnor i ”burkor” och förmenar människor friheten att välja själva hur de ska leva.

Igår talade vi om världsläget i ”Israel och Bibeln”-mötet. Islamismen och jihadismen var ett ämne som berördes. Ett annat var miljöförstöringen. Jag berättade om förstöringen av världshaven, bl.a. genom plastsopor. Se ett inslag om detta på Vetenskapsmagasinet. Klicka på länken: http://svtplay.se/v/1715471/vetenskapsmagasinet/del_7_av_10, så kan du se en vetenskaplig rapport om hur illa det står till i Stilla Havet.

Nästa Israel och Bibel-möte äger rum den 28 november i Korskyrkan då Daniel Viklund talar. Min önskan och dröm är att vi ska bli många fler som deltar i dessa möten. Pastorer, ungdomsledare, präster och lekmän – alla behöver få tag i Bibelns undervisning om Israel.

– Varför pratar ni så mycket om Israel? , var det någon som frågade. Då vill jag kontra med: – Varför talar Gud så mycket om Israel? Hela Bibeln är full av budskap om Israel. Jesus, när han vandrade här på jorden, talade mycket om Israel. Tydligen måste det vara viktigt i Guds ögon. Så varför skulle vi undanhålla människor denna undervisning om Israel. Den är nära sammankopplad med församlingens och Israels roll i den yttersta tiden, frälsningen och med Messias förestående ankomst. Minst sagt högaktuellt!

När Messias kommer

Nästa lördag, den 24 oktober, skulle jag önska att du kunde komma till Vallbykyrkan i Västerås och lyssna till vad jag har att säga. Temat för föreläsningen är ”När Messias kommer”. Det är ett oerhört spännande och dramatiskt ämne som berör hela världsläget, Israel och judafolket, den kristna församlingen och hedningarna (dvs alla som inte är judar och kristna). Det berör också dig och mig personligen. Det är ett angeläget budskap som lagts på mitt hjärta, och jag känner att det är extra viktigt att få ut det till så många som möjligt. Jag skulle önska, att alla, också de pastorer och präster som får den här inbjudan, hörsammar kallelsen.

Det handlar inte om några spekulationer om vad som ska hända när Messias kommer. Vår kristna historia är full av sådana spekulationer. Det enda jag har för avsikt att göra är att belysa situationen i världen, i synnerhet Israels omvärld, och jämföra med Bibelns texter i samma ämne. Av ett sådant studium blir en slutsats väldigt levande, att vi nu står i början av dramats slutakt. Vi vet inte tider och stunder, nej det är sant, men precis som vi vet om våren att sommaren är nära, så vet vi att de händelser som föregår Messias ankomst, nu håller på att ske. Det är stort, det är ödesmättat, det är välsignat!  Bibelns löften stå evigt kvar. Messias kommer!

PS. Mötet börjar 18.00

Hans Weichbrodt – en man med ett angeläget budskap

 

Oas-prästen Hans Weichbrodt

Oas-prästen Hans Weichbrodt

Nästa lördag, den 7/3, har vi ett intressant besök i Västerås. Då kommer Oas-prästen Hans Weichbrodt och undervisar utifrån bibeln om Israel. Han har gjort sig känd som en varm israelvän som samtidigt har en gedigen kunskap om vad skrifterna säger om Israel. Han kommer särskilt att fokusera på alla de israeler som idag upptäcker att Jesus, eller Yeshua som de kallar honom, angår dem. Ja. mer än så, att han är den utlovade Messias som judarna väntat på i tusentals år. Mötet äger rum i Korskyrkan på Skallberget och börjar kl 18.00. Skippa tv-soffan och kom och lyssna något verkligt intressant, något som berör den tid vi lever i, och meningen med våra liv. Jag hoppas vi ses där!