Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

Archive for Klimathotet

Klimatfrågan än en gång

Efter en lång och kall vinter, efter en lång rad år då den globala medeltemperaturen inte ökat någonting, fortsätter ändå klimatlarmen att dugga tätt. Arktis smälter, grönlandsisen smälter, havsvattennivån stiger osv. Men det som sällan påpekas är att klimatet förändrats många gånger under historien, och att detta skett utan några som helst ingrepp av människan.

Det enda som inte förändras är föränderligheten. Ingenting står stilla. Livet pulserar, temperaturen växlar oavbrutet, regn och snö avlöser solsken och torka, växter och djur föds, lever och dör i ett ständigt pågående kretslopp, många lever i trakter där ebb och flod hela tiden får havet att stiga och sjunka, glaciärer växer och minskar, öknar breder ut sig, arter av djur och fåglar försvinner från jordens yta, arten människa växer oavbrutet, länder förvandlas från landsbygd och glesbygd till kluster av stora städer. I denna ständiga förändring måste vi leva. Vi kan inte stoppa förändringen, vi kan lära oss att leva med den, att vända den till vår fördel.

Tänk på hur det var på 80- och 90-talet. Då var debatten en helt annan. Solforskare, klimatforskare, havsforskare och oceanografer hävdade att de senaste årens varma och torra väder skulle bytas mot ett extremt kallt och vått väder, “en liten istid”, resten av decenniet,  Den vetenskapliga tidskriften Forskning och Framsteg hade i nr 3/-04 sid 14,  en artikel med rubriken: Risk för Skandinavisk köldchock: “Under de senaste 100 000 åren har snabba klimatförändringar inträffat ett tjugotal gånger. På kort tid har medeltemperaturen stigit eller sjunkit med upp till 10 grader. Det kan hända igen, säger Stefan Rahmstorf, professor vid Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung i Tyskland. ” 

Ack, kära klimatalarmister. Minnet är kort. För bara 15-20 år sedan var prognosen “en liten istid”. Nu är prognosen den motsatta. Själv känner jag mig trygg, oavsett vartåt det bär. Förändringarna som sker påverkar mig väldigt litet. Vi får lära oss att leva med dem. En sak är dock klar, att leva i större samklang med naturen, att återanvända, att “recycla”, att inte belasta vare sig vår yttre, eller inre miljö med gifter och föroreningar, borde vara en självklarhet. Hur transporterar du dig min vän? Tar du bilen de 2 kilometerna till jobbet, eller är du klok nog att cykla eller gå? Det är sådana frågor som är avgörande i ett miljövänligt och hållbart samhälle.  

Dags att kritiskt granska klimatalarmisterna

Det upphaussade klimatmötet i Köpenhamn blev en flopp av sällan skådat slag. Splittringen var total i kampen mot den fruktade tvågradiga temperaturhöjningen. Istället slog kylan till och inte vilken kyla som helst. I delar av världen som anses varma, som Indien och södra USA, fryser människor ihjäl på grund av den värsta kyla som drabbat dem på minst 100 år. I december fylldes media av artiklar om klimathotet, i januari är det tyst som i graven. Var finns nu alla domedagspredikanter, som spått gigantiska naturkatastrofer, och planetens ödeläggelse? Jag hade nästan förväntat mig att de på ett plausibelt sätt skulle förklara hur den värsta kölden på 100 år går ihop med växthuseffekten.

Kan det vara så som många nätbloggare (exempelvis http://klimatbluffen.blogspot.com) säger, att FNs klimatpanel, Al Gore med flera utsatt världen för en klimatbluff av sällan skådat slag? Kan det vara så att många vetenskapsmän gått emot strömmen och kritiserat den omhuldade växthusteorin, men inte getts utrymme i media?  Kan det vara så att media svikit sin roll som kritiska granskare för att istället bli megafoner för en omhuldad åsikt, som är på väg att förändra hela vårt samhälle i grunden, och ge politiken makt att detaljreglera hela världen, till enorma kostnader? Möjligen kommer jag att hånas för att jag ens ställer frågorna, men jag anser att frågorna måste debatteras, och de ansvariga ställas till svars. Därmed inte sagt att klimatförändringar inte förekommer, men orsakas de av människan?

Docenten i miljöteknik vid Åbo akademi, Jarl Ahlbeck, har en hel del att säga om dagens enögda klimatdebatt. Han skriver t ex:  ”År 1922 dödades hundratusen kineser av domedagstyfoner och översvämningar. År 1928 översvämmades Florida och tvåtusen amerikaner drunknade. År 1929 svalt tre miljoner kineser ihjäl av rekordtorka. Under 1930-talet var det betydligt vanligare än nuförtiden att stora delar av USA torkade ut av fruktansvärt stark sommarhetta. Sandstormar härjade och skördarna förstördes. På 1970-talet drunknade en miljon människor i översvämningar i Bangladesh. Trots att väderkatastrofer alltid har varit vanliga, finns det intressegrupper som underhåller myten om att vädret numera är onormalt instabilt, och att detta beror på koldioxidutsläpp.”

Jarl Ahlbeck är en av många som starkt ifrågasätter IPCC:s (FNs klimatpanel) slutsatser. Han ser klimatfrågorna som oerhört komplicerade och inte kan fångas i enkla datasimuleringsmodeller. Han menar att klimatpanelen mer förlitar sig på datasimuleringar än empiriska fakta. Mot denna bakgrund ställer han bland annat följande frågor: ”Hur kan man hävda att detta är en följd av en av människan orsakad klimatpåverkan om de inte stöds av säkra mätdata? Hur kan vetenskapssamhället medverka till att dessa bedömningar ges så stort utrymme i massmedier och att de blir underlag för politiskt handlande med stora konsekvenser i samhället? Kan det bero på att man sätter sin tilltro till matematiska modeller framför empiriska data?”

Utrymmet här medger inte en fullständig överblick över kritiken mot växthuseffekten, utan jag uppmanar var och en att själv söka mer information. Det finns en hel del intressant material på nätet, speciellt om man söker på engelska sidor. Jag har länge varit skeptisk till katastrofteorierna kring klimatfrågorna. Klimatet varierar från tid till annan. Tidigare i historien har vi haft flera varma perioder, varmare än idag. Vi har också haft extremt kalla perioder. Går vi tillbaka 20-30 år tillbaka var debatten en helt annan. Då gällde det om vi var på väg mot en ny istid. En orsak till min kritik mot klimatfokuseringen är också att det finns andra allvarliga hot mot vår existens. Dit hör föroreningen av världshaven, befolkningsexplosionen,  världssvälten, den internationella terrorismen som kan leda till världskrig. Det är onekligen gigantiska utmaningar som ligger framför mänskligheten på 10-talet.

Läs också debattartikeln av klimatforskaren Wibjörn Karlén i Expressen 100107:

http://www.expressen.se/debatt/1.1836313/lilla-istiden-kan-redan-vara-har