Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

Archive for klimatbluffen

Dags att kritiskt granska klimatalarmisterna

Det upphaussade klimatmötet i Köpenhamn blev en flopp av sällan skådat slag. Splittringen var total i kampen mot den fruktade tvågradiga temperaturhöjningen. Istället slog kylan till och inte vilken kyla som helst. I delar av världen som anses varma, som Indien och södra USA, fryser människor ihjäl på grund av den värsta kyla som drabbat dem på minst 100 år. I december fylldes media av artiklar om klimathotet, i januari är det tyst som i graven. Var finns nu alla domedagspredikanter, som spått gigantiska naturkatastrofer, och planetens ödeläggelse? Jag hade nästan förväntat mig att de på ett plausibelt sätt skulle förklara hur den värsta kölden på 100 år går ihop med växthuseffekten.

Kan det vara så som många nätbloggare (exempelvis http://klimatbluffen.blogspot.com) säger, att FNs klimatpanel, Al Gore med flera utsatt världen för en klimatbluff av sällan skådat slag? Kan det vara så att många vetenskapsmän gått emot strömmen och kritiserat den omhuldade växthusteorin, men inte getts utrymme i media?  Kan det vara så att media svikit sin roll som kritiska granskare för att istället bli megafoner för en omhuldad åsikt, som är på väg att förändra hela vårt samhälle i grunden, och ge politiken makt att detaljreglera hela världen, till enorma kostnader? Möjligen kommer jag att hånas för att jag ens ställer frågorna, men jag anser att frågorna måste debatteras, och de ansvariga ställas till svars. Därmed inte sagt att klimatförändringar inte förekommer, men orsakas de av människan?

Docenten i miljöteknik vid Åbo akademi, Jarl Ahlbeck, har en hel del att säga om dagens enögda klimatdebatt. Han skriver t ex:  ”År 1922 dödades hundratusen kineser av domedagstyfoner och översvämningar. År 1928 översvämmades Florida och tvåtusen amerikaner drunknade. År 1929 svalt tre miljoner kineser ihjäl av rekordtorka. Under 1930-talet var det betydligt vanligare än nuförtiden att stora delar av USA torkade ut av fruktansvärt stark sommarhetta. Sandstormar härjade och skördarna förstördes. På 1970-talet drunknade en miljon människor i översvämningar i Bangladesh. Trots att väderkatastrofer alltid har varit vanliga, finns det intressegrupper som underhåller myten om att vädret numera är onormalt instabilt, och att detta beror på koldioxidutsläpp.”

Jarl Ahlbeck är en av många som starkt ifrågasätter IPCC:s (FNs klimatpanel) slutsatser. Han ser klimatfrågorna som oerhört komplicerade och inte kan fångas i enkla datasimuleringsmodeller. Han menar att klimatpanelen mer förlitar sig på datasimuleringar än empiriska fakta. Mot denna bakgrund ställer han bland annat följande frågor: ”Hur kan man hävda att detta är en följd av en av människan orsakad klimatpåverkan om de inte stöds av säkra mätdata? Hur kan vetenskapssamhället medverka till att dessa bedömningar ges så stort utrymme i massmedier och att de blir underlag för politiskt handlande med stora konsekvenser i samhället? Kan det bero på att man sätter sin tilltro till matematiska modeller framför empiriska data?”

Utrymmet här medger inte en fullständig överblick över kritiken mot växthuseffekten, utan jag uppmanar var och en att själv söka mer information. Det finns en hel del intressant material på nätet, speciellt om man söker på engelska sidor. Jag har länge varit skeptisk till katastrofteorierna kring klimatfrågorna. Klimatet varierar från tid till annan. Tidigare i historien har vi haft flera varma perioder, varmare än idag. Vi har också haft extremt kalla perioder. Går vi tillbaka 20-30 år tillbaka var debatten en helt annan. Då gällde det om vi var på väg mot en ny istid. En orsak till min kritik mot klimatfokuseringen är också att det finns andra allvarliga hot mot vår existens. Dit hör föroreningen av världshaven, befolkningsexplosionen,  världssvälten, den internationella terrorismen som kan leda till världskrig. Det är onekligen gigantiska utmaningar som ligger framför mänskligheten på 10-talet.

Läs också debattartikeln av klimatforskaren Wibjörn Karlén i Expressen 100107:

http://www.expressen.se/debatt/1.1836313/lilla-istiden-kan-redan-vara-har