Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

Archive for klimat

Klimatfrågan än en gång

Efter en lång och kall vinter, efter en lång rad år då den globala medeltemperaturen inte ökat någonting, fortsätter ändå klimatlarmen att dugga tätt. Arktis smälter, grönlandsisen smälter, havsvattennivån stiger osv. Men det som sällan påpekas är att klimatet förändrats många gånger under historien, och att detta skett utan några som helst ingrepp av människan.

Det enda som inte förändras är föränderligheten. Ingenting står stilla. Livet pulserar, temperaturen växlar oavbrutet, regn och snö avlöser solsken och torka, växter och djur föds, lever och dör i ett ständigt pågående kretslopp, många lever i trakter där ebb och flod hela tiden får havet att stiga och sjunka, glaciärer växer och minskar, öknar breder ut sig, arter av djur och fåglar försvinner från jordens yta, arten människa växer oavbrutet, länder förvandlas från landsbygd och glesbygd till kluster av stora städer. I denna ständiga förändring måste vi leva. Vi kan inte stoppa förändringen, vi kan lära oss att leva med den, att vända den till vår fördel.

Tänk på hur det var på 80- och 90-talet. Då var debatten en helt annan. Solforskare, klimatforskare, havsforskare och oceanografer hävdade att de senaste årens varma och torra väder skulle bytas mot ett extremt kallt och vått väder, “en liten istid”, resten av decenniet,  Den vetenskapliga tidskriften Forskning och Framsteg hade i nr 3/-04 sid 14,  en artikel med rubriken: Risk för Skandinavisk köldchock: “Under de senaste 100 000 åren har snabba klimatförändringar inträffat ett tjugotal gånger. På kort tid har medeltemperaturen stigit eller sjunkit med upp till 10 grader. Det kan hända igen, säger Stefan Rahmstorf, professor vid Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung i Tyskland. ” 

Ack, kära klimatalarmister. Minnet är kort. För bara 15-20 år sedan var prognosen “en liten istid”. Nu är prognosen den motsatta. Själv känner jag mig trygg, oavsett vartåt det bär. Förändringarna som sker påverkar mig väldigt litet. Vi får lära oss att leva med dem. En sak är dock klar, att leva i större samklang med naturen, att återanvända, att “recycla”, att inte belasta vare sig vår yttre, eller inre miljö med gifter och föroreningar, borde vara en självklarhet. Hur transporterar du dig min vän? Tar du bilen de 2 kilometerna till jobbet, eller är du klok nog att cykla eller gå? Det är sådana frågor som är avgörande i ett miljövänligt och hållbart samhälle.