Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

Archive for Hamas

Bojkotta Hamas istället!

I Alingsås Tidning den 23 juli publicerades en riktig hatartikel mot Israel, där alla de vanliga lögnerna om ockupation, krigsbrott, attacker på civila, försvar för Hamas m.m. upprepades. För artikeln svarade kommunistiska partiet i Alingsås. Tidningen tog dock in mitt bemötande, här följer det:

http://www.e-magin.se/v5/viewer/files/viewer_s.aspx?gKey=4jtqvs6f&gInitPage=1

Kommunistiska partiet i Alingsås använder sitt hat mot Israel i sin egen valkampanj visar deras insändare i Alingsåskuriren den 23 juli. Insändaren är full av felaktigheter. Israel ockuperar inte Gaza. Blockaden mot Gaza riktar sig inte mot mat, vatten, arbeten som det påstås, utan enbart mot införsel av vapen och material som kan användas för tunnelbyggen. Israel har aldrig riktat sina bomber mot infrastrukturen i Gaza, utan enbart mot raketramper, vapenförråd och tunnlar. I artikeln bagatelliseras terrororganisationen Hamas raketbeskjutning av Israel.

Det är dags för Israels belackare att inse vad som verkligen händer i Gaza. Att Hamas-regimen har en dramaturgiskt skicklig teknik för att alltid ge Israel skulden! Varför inte lyssna på en som sett spelet från insidan, nämligen Musab Hassan Yousef, son till en av Hamas ledare? Han har haft modet att avslöja organisationens verkliga ansikte, trots att han därmed riskerar livet. Han har tvingats fly till USA, där han beviljats asyl. Han säger:

– Det är inte modigt av Hamas att gömma sig bakom barn när de avfyrar sina missiler. Israel lämnade Gaza 2005. Inga civila, eller soldater, lämnades kvar i Gaza. Om Hamas hade mod skulle de komma ut från sina bunkrar och tunnlar i Gazaremsan istället för att gömma sig som råttor.

För Yousef är det ställt utom allt tvivel att Hamas medvetet tvingar kvinnor och barn att ställa sig vid raketramperna som mänskliga sköldar. Dessutom ställer de gärna upp sina ramper intill bostadshus, skolor, moskéer och andra publika byggnader.

– Att slå ner Hamas är en nödvändighet, inte bara för Israel, utan för mänskligheten, säger sonen till en av Hamas grundare.

För den som vill se sanningen i ögonen är det ingen tvekan om att det är Hamas som själva dödar sitt folk, inte minst de yngsta. Det är de som terroriserar Israels civilbefolkning och det är de som offrar sitt eget folk som mänskliga sköldar. När får vi se ett ”Uppdrag granskning” som avslöjar Hamas?

Stefan Sturesson

Är det inte Hamas som dödar sina barn?

Efter publiceringen av den förra artikeln, som handlade om grova anklagelser mot Israel, fortsatte demoniseringen av Israel i media, genom en enögd nyhetsrapportering om hur Israel riktar sina attacker mot civila inklusive barn i Gaza. Därför skickade jag följande artikel till samma tidningar. Hallandsposten har publicerat samt några nättidningar och bloggar.

För varje nyhetssändning som rapporterar från Gaza ökar min upprördhet. Skadade barn visas upp på Gazas sjukhus. Svenska frivilliga läkare uttalar sig självsäkert om att detta bevisar att Israel riktar sina raketer mot civila. När ska Hamas-regimens dramaturgiskt skickliga teknik för att ge Israel skulden avslöjas? Varför inte lyssna på en som sett spelet från insidan, nämligen Musab Hassan Yousef, son till en av Hamas ledare. Han har haft modet att avslöja organisationens verkliga ansikte, trots att han därmed riskerar livet. Han har tvingats fly till USA, där han beviljats asyl. Han säger:

– Det är inte modigt av Hamas att gömma sig bakom barn när de avfyrar sina missiler. Israel lämnade Gaza 2005. Inga civila, eller soldater, lämnades kvar i Gaza. Slagfältet flyttades utanför de befolkade områdena. Om Hamas hade mod skulle de komma ut från sina bunkrar i Gazaremsan istället för att gömma sig som råttor.

För Yousef är det ställt utom allt tvivel att Hamas medvetet tvingar kvinnor och barn att ställa sig vid raketramperna som mänskliga sköldar. Dessutom ställer de gärna upp sina ramper intill bostadshus, skolor, moskéer och andra publika byggnader. Han fastslår också:

– Hamas kom till för att förstöra. Hamas vet inte hur man bygger upp. Jag betvivlar att de är kapabla att bygga en modern palestinsk stat. Jag hoppas att deras lögner kommer att uppenbaras för det palestinska folket.

– Att slå ner Hamas är en nödvändighet, inte bara för Israel, utan för mänskligheten, säger sonen till en av Hamas grundare.

För den som vill se sanningen i ögonen är det ingen tvekan om att det är Hamas som själva dödar sitt folk, inte minst de yngsta. De startar en ursinnig raketbeskjutning av Israels städer, de spelar offer och martyrer när Israel i självförsvar beskjuter deras raketramper och vapenförråd, och de offrar sitt eget folk medan de själva gömmer sig i sina bombsäkra bunkrar. När får vi se ett ”Uppdrag granskning” som avslöjar Hamas? Det är ingen tvekan om att det är Hamas som dödar sina egna barn. Om ni inte tror på mig, lyssna på en som känner Hamas från insidan.

Stefan Sturesson

Grova anklagelser mot Israel

Efter debatten med Göran Rosenberg skrev jag en debattartikel till några svenska dagstidningar för att ytterligare motbevisa Göran Rosenbergs påståenden om Israel. Artikeln fördes in i VLT, NWT, BT m fl. Här kommer den:

I en svår tid för Israel med raketkrig och bojkotthot slungas grova anklagelser mot landet, som saknar saklig grund. Israels motståndare tar nu chansen att svartmåla Israel med grova överdrifter och enögda förvrängningar av fakta. Att kalla Israel för en apartheidstat är inte längre något som väcker någon större uppståndelse. I Expressen den 8 juli anklagar t ex författaren Göran Rosenberg Israel just för att ha blivit en apartheidstat.

Det går lätt att med fakta visa att detta påstående är felaktigt. Israel är en levande mångkulturell demokrati med många olika etniska minoritetsgrupper, araber, både kristna och muslimer, druser, beduiner och andra mindre folkgrupper. Dessa uppgår till 25% av befolkningen. Tittar man däremot på de palestinska områdena, så verkar det däremot vara ett apartheidliknande tillstånd där. Judar får inte bo där, och de s.k. bosättarna ska tvingas bort om Västbanken blir en palestinsk stat. Det kommande Palestina ska bli helt judefritt är det tänkt. Det är väl apartheid om något?

Israels kritiker bortser ofta helt från att landet är under attack från rörelser som vill utplåna det. Det gäller i högsta grad Hamas, som har det i sina stadgar. Men det finns också flera andra rörelser som är än mer extrema, t ex Islamiska Jihad och ISIS som nu även etablerat sig på Gazaremsan. Det är inte lätt för Israel att vända andra kinden till när fienderna gång på gång försöker döda dess medborgare.

Israel befinner sig just nu under en enorm press. Det regnar raketer över Israel från Gaza. En miljon israeler är hänvisade till skyddsrum. Samtidigt pågår våldsamma arabiska upplopp efter mordet på den palestinske pojken, något som Israel fördömt och premiärministern i Israel har t o m ringt upp föräldrarna och uttryckt sin och Israels avsky för dådet. Förövarna kommer att ställas inför domstol och dömas för mord. Men trots den enorma pressen gör man ända allt för att upprätthålla rättssamhällets principer. Till detta kommer den bojkottrörelse som initierats av palestinska organisationer, men som vunnit gehör inte minst hos en del kyrkliga organisationer i Europa och USA.

Det hör också till debattekniken att helt underlåta att nämna allt det positiva som Israel står för. Israels internationella räddningsteam räddar människor i nöd oavsett om man är jude, arab eller av någon annan härkomst. Israels sjukhus gör allt för att rädda liv, även om det skulle vara en palestinsk terrorist som är sårad. Israeliska företag ger hundratusentals jobb åt palestinier. Arabiska partier sitter i Knesset. På israeliska skolor och universitet studerar israels alla folkgrupper tillsammans, även där ser man den mångkulturella bredden. Och Israel fortsätter att vara tillflyktsorten för alla judar som lider förföljelse runtom i världen. Man kan också nämna den höga toleransnivån i Israel för hbtq-personer, där Tel Aviv har blivit en uppskattad stad för regnbågsfolket. Listan på Israels insatser för att göra världen bättre är mycket lång.

Israel kan ibland begå fel i sin iver att försvara sitt land och sina invånare, men någon apartheidstat är det de facto inte. Tvärtom klarar sig Israel mycket bra när landet jämförs med andra länder med avseende på demokrati och frihet. Den oberoende organisationen Freedom House som betygsätter alla världens länder när det gäller demokrati och mänskliga rättigheter ger Israel höga betyg, dvs i nivå med de skandinaviska länderna. Hur kan en bildad människa beskriva ett sådant land som en apartheid-stat? Vad är det för fel med människor som bara ser fel hos Israel, men inte hos den andra sidan? Jag vet inte, men en förklaring kan vara att den gamla anti-semitismens spöke, lätt förklätt till antisionist, fortfarande i högsta grad är levande.

Stefan Sturesson

Svar till gymnasieelever om Gaza

Några elever från Blackebergs gymnasium ville ha svar på hur vi i Samfundet Sverige-Israel ser på konflikten vid Gazaremsan, på “muren” runt remsan och om det palestinier och israeler gör mot varandra är att beteckna som terrorism.

Det kan vara intressant för fler att ta del av mitt svar:

Jag vill börja med att säga att Samfundet Sverige-Israel har som mål att se objektivt på Israel och förhållandena i Mellanöstern. Vi är inte en propagandaorganisation för Israel och har en balanserad syn på konflikten. Men utifrån objektiva fakta är vi för en självständig israelisk stat med alla självständiga staters fri- och rättigheter. Vi är självklart inte för ett förtryck av de palestinska araberna. Problemet är att de palestinska arabernas organisationer valt en väg som gjort krig och konflikter oundvikliga. Man har vägrat att erkänna en judisk stat och med våld bekämpat denna långt innan Gazaremsan och Västbanken ockuperades. Från början valde man terrorn som metod att bekämpa Israel. Detta är speciellt tydligt när det gäller Gazaremsan. Här härskar idag en terroriststämplad rörelse, nämligen Hamas, som är en gren av det Muslimska brödraskapet. De bekämpar Israels existens och har som mål att helt utplåna Israel från Mellanöstern. I inledningen av Hamas stadgar står det följande: ”Israel kommer att existera och kommer att fortsätta att existera tills islam kommer att förinta det, precis som det tidigare förintade andra.” Hamas predikar också för alla Gazabor att ”befriandet av Palestina är en individuell plikt för varje muslim var han än befinner sig”.

En framstående företrädare för Hamas, Mahmoud Zahar, sade 2011 enligt tidningen Arutz Sheva:

”Ett fredsavtal skulle bara fungera som ett förspel till Israels förstörelse”. Han menade också att ”Hamas skall inte erkänna Israel, eftersom det skulle upphäva rätten för nästa generation att befria landet.” Målsättningen för Hamas är alltså helt klar – Israels utplånande.

Länge påstods att ockupationen var orsak till den palestinska terrorismen. Detta trodde inte Israel på av den enkla anledningen att det väpnade motståndet fanns även före 1967, då ockupationen började. Men för att ändå testa teorin, att om ockupationen upphör kommer vägen till fred att öppnas, inledde Israel 2005 en utrymning av Gazaremsan. Alla israeliska medborgare, cirka 8000, tvingades lämna Gazaremsan. Hela Gazaremsan överlämnades till palestinsk administration. Nu fick Gazas folk chansen att visa att man ville leva i fred med Israel. Utvecklingen blev tyvärr det motsatta. Hamas såg Israels utrymning som en seger för deras kamp och lovade nu att intensifiera kampen mot Israel tills Israel inte längre existerar. Palestina skulle bli ett land mellan floden och havet, dvs ett land där det inte finns något utrymme för Israel. Nu satsade man stenhårt på att föra in vapen och sprängämnen för att kunna fortsätta kampen mot Israel. Mycket av vapenleveranserna skedde genom smugglingstunnlar från Sinai in i Gaza. Genom dessa leveranser har Hamas kunnat föra ett raketkrig mot Israels civilbefolkning. Tusentals raketer har landat i israeliska städer och värst utsatt har den till Gaza närbelägna staden Sderot varit. Här tvingas människor ständigt ner i skyddsrummen p.g.a. raketanfall, och många har flytt staden. Trots den goda tillgången på skyddsrum har människor dödats och skadats.

Det är mot denna bakgrund som Israel byggt en säkerhetsbarriär (Obs ingen mur, se bild nedan) mot Gaza med strikt kontroll av alla som passerar gränsen. Det handlar också om att försvåra vapensmuggling. Israels blockad mot Gaza handlar uteslutande om att förhindra Hamas och de andra terroristorganisationerna i Gaza att skaffa sig fler raketer och andra vapen. Mat och förnödenheter strömmar in i Gaza från den israeliska sidan. Affärernas hyllor i Gaza är välfyllda.

Även Egypten har problem med det Hamasstyrda Gaza. Också Egypten har byggt en säkerhetsbarriär gentemot Gaza. Hade det varit problemfritt att ha Hamas som granne, hade inga barriärer eller murar behövts. Israel har sagt att den dagen man får fred med grannarna kommer alla barriärer att rivas. Som läget är idag hindrar säkerhetsbarriärerna att terrorister kan tränga in i Israel och detta räddar många människoliv. Innan barriärerna uppfördes dödades många israeliska civila i terrordåd.

Till sist frågar ni om det finns israelisk terrorism. Nej, egentligen inte. Den israeliska staten sanktionerar inte terrorism. Det fåtal enskilda israeler som begått terrordåd riktade mot palestinier har gripits och straffats hårt. Däremot så dör tyvärr människor när Israel med militära medel måste försvara sig. Att det finns palestinsk terrorism är uppenbart. Hamas är en terrorstämplad organisation både av USA och EU. Den främsta förklaringen till att Hamas väljer terror mot Israel är religiös. Man ser det som en religiös plikt att med våld bekämpa den judiska staten. Artikel 13 i Hamas stadgar säger: ”Det finns ingen lösning på den palestinska frågan utom genom jihad (heligt krig enligt islam). Initiativ, förslag och internationella konferenser är bara ett slöseri med tiden och fåfänga strävanden”.

Jag skulle vilja berätta mycket mer, men jag gissar att det då blir för omfattande för ert arbete. Jag har även skrivit en bok om Israels historia som går att skicka elektroniskt. Kom gärna igen med fler frågor. Jag besvarar dem gärna.

 

De iskalla vindarna i Mellanöstern

Jag hörde till dem som skrev kritiskt om den ”arabiska våren” redan när upproren började. Samtidigt fick de olika oppositions- eller rebellrörelserna i arabvärlden världssamfundet – i form av media, regeringsföreträdare, FN – med sig från första början. Medierna beskrev upproren som folkets resning mot tyranni och förtryck. De utsända rapportörerna rapporterade nästan uteslutande från rebellperspektiv. Det var deras syn, deras bilder, deras lidande som kablades ut till medierna. I Libyen gick det så långt att västvärlden via NATO var inne och gav flygunderstöd (läs: flygbombningar) till rebellerna. I flera länder har nu rebellerna tagit över – Egypten, Tunisien, Libyen. Fortfarande lever illusionen att demokratin är på väg, men verkligheten ser helt annorlunda ut.

För ett och ett halvt år sedan skrev jag följande:

”I såväl Egypten som Syrien lurar islamisterna i vassen. Vad de kämpar för borde vara uppenbart för pålästa människor. De vill skapa en muslimsk stat baserad på sharialagar. Det innebär förtryck av kvinnor och icke-muslimska minoriteter, dödsstraff att lämna islam, dödsstraff eller spöstraff för otrohetsbrott och mycket annat som är totalt oförenligt med mänskliga rättigheter och demokratiska principer. De har en totalt förvriden syn på demokrati, där islam står för den ”sanna” friheten.

I Tunisien, som redan hållit val, har islamisterna blivit det största partiet. De sägs vara moderata, men talar redan om att upprätta det sjätte kalifatet, något som även Al Qaida enligt egna uppgifter har som ett av sina viktigaste mål. I själva verket är det vad alla islamister drömmer om. Nu anser de att de har en historisk chans att förverkliga drömmen.”

Vi har redan fått islamistiskt styre i Egypten, Tunisien och Libyen. Man behöver inte vara utrustad med profetisk gåva för att inse vart det är på väg. Jag frågar mig bara, var har alla klarsynta tagit vägen? Jag hatar att säga ”vad var det jag sa?”, men denna gången har jag lust att fråga alla revolutionsromantiker just detta. Ni trodde på de unga besvikna revolutionärerna med sina mobiler och Facebook som ville ha förändring. Ni förstod inte att dessa bara utnyttjades som ”nyttiga idioter” för att bana väg för den islamistiska revolutionen. Kanske en del minns februarirevolutionen 1917 i Ryssland som hade demokratiska ambitioner och leddes av liberaler och socialister. Åtta månader senare tog kommunisterna makten och inledde ett skräckvälde som varade i över 70 år. De som längtade efter frihet och demokrati utnyttjades av mörkare krafter.

Jag undrar hur många som vet vad sharialagar innebär? Att det är en odemokratisk, kvinnodiskriminerande muslimsk lagstiftning som syftar till att bana väg för etablerandet av islam som styrelseskick i hela världen. Låt mig bara nämna några konsekvenser av sharia:

1) Jihad är en viktig del av sharia och definieras som “krig för att etablera Islam”. Detta är en skyldighet för alla muslimer för alla tider tills hela världen är underställd islamisk lag (Umdat al-Salik, avsnitt 9.0).

2) Alla muslimer har en religiös skyldighet att sträva mot att sharia införs över hela världen.

3) “Creeping Sharia” är den term som används för långsam, metodisk, avsiktlig frammarsch av islamisk lag i icke-muslimska länder. (eng. ‘Creep’ = smyga, krypa)

4) Officiella sharia-domstolar är redan verksamma i västländer ( t ex Storbritannien) med handläggning av ärenden som handlar om skilsmässa, våld i hemmet och finansiella tvister. Försök att införa sharia i domstolar runt om i Europa pågår. Studier visar att sharia också har tillämpats eller formellt erkänts i ett antal amerikanska domstolsbeslut.

5) Sharia befaller att drinkare och spelare ska piskas.

6) Sharia befaller män att slå sina fruar (t ex Koranen 4:38).

7) Sharia tillåter bokstavligen “öga för öga” och befaller att en tjuv måste få sin hand avhuggen.

8) All islamkritik av både muslimer och icke-muslimer, kritik av Koranen, sharia, Allah eller Muhammed anses vara “förtal” enligt islamisk lag och kan bestraffas med döden. Detta är en viktig orsak till varför moderata muslimer inte vågar tala ut om radikal Islam.

9) Islamisk lag föreskriver dödsstraff för en muslim som lämnar islam (dvs. apostasins “brott”).

10) Enligt islamisk lag kan muslimer ljuga för och bedra icke-muslimer om det gynnar Islam. Koranen instruerar muslimer att ljuga för icke-muslimer om sin tro och politiska syften för att skydda och sprida Islam. (Det finns många exempel på att dagens islamiska ledare säger en sak till västerländska medier och en annan till sina egna anhängare.)

Arabiska ledare som Mubarak (Egypten) och Assad (Syrien) har försökt hålla emot denna utveckling. De har försökt skapa ett styre där även minoriteter kunnat samexistera med majoriteten. Både i Egypten och Syrien har de kristna skyddats av regimen. Detta sagt, utan att försvara våld och övergrepp, som dessa ledare kan ha begått. Men med deras fall försvinner skyddet för minoriteterna och vägen öppnas istället för islamistiska regimer med införande av sharialagar som första steg till en islamistisk diktatur.

Den enda demokratiska staten i Mellanöstern är fortfarande Israel. Ändå är det just den som saknar stöd från världssamfundet. Minsta s.k. befrielserörelse (läs: terrorrörelse) får omvärldens stöd. Men en av världens mindre demokratiska stater som befinner sig i en ytterst fientlig omgivning får ta emot kritik, beskyllningar och grova skällsord av världens länder när det försvarar sig. Konflikten med Gaza är ett talande exempel. Egentligen borde det vara lätt och självklart att ta ställning för Israel när Hamas i Gaza sänder sina raketer mot civila mål i Israel. Israel överlämnade hela området till den Palestinska myndigheten 2005. Hela området blev palestinskt. Inte en enda israelisk bosättare eller soldat fanns kvar. Det fanns ingen blockad mot Gaza då. Israels förhoppning var att Gaza-borna skulle ta chansen och bygga upp ett fredligt och blomstrande Gaza. Men Hamas utnyttjade istället situationen och tog makten från sina palestinska bröder i en blodig kupp 2007. Nu skulle befrielsen av hela Palestina inledas. Raketattackerna från Gazaremsan mot civila i Israel blev därefter allt fler. Israel tvingades kontrollera införseln av varor till området för att förhindra vapensmuggling. Men genom ett nät av tunnlar mellan Egypten och Gaza fortsätter ändå smugglingen. Sedan Hamas maktövertagande har omkring 9000 avfyrningar gjorts mot israelisk civilbefolkning! Och raketerna skjuter längre och längre och har större och större sprängkraft.

När Israel försöker stoppa beskjutningen är det deras rätt och skyldighet att göra så. Även de som håller med om detta har beskyllt Israel för att ta till oproportionerligt våld! Detta är ett mycket märkligt och illa genomtänkt påstående. Skulle Israel skicka in proportionellt antal raketer i Israel skulle det Gaza vi ser idag inte existera! Verkligheten är ju att Israel agerar med största återhållsamhet för att minimera dödsoffren. De har inget intresse av att döda civila. Deras enda mål är att stoppa raketbeskjutningen. Det är hög tid att omvärlden lägger ansvaret där det hör hemma – hos Hamas och andra fiender till Israel.

Det finns ingen vår i Mellanöstern. Den kom av sig innan den börjat. Nu är det iskalla vindar som blåser. Resultatet ser vi i allt större flyktingströmmar till Sverige och andra västländer. Men det finns en längtan efter frihet i varje människas bröst. Måtte den längtan kunna bryta isen, så att vi någon gång i framtiden får se en riktig vår bryta fram.

 

Ny film som demoniserar Israel

Såg du den osmakliga propagandafilmen, den s.k. dokumentären “Tears of Gaza” som sändes i SVT1 den 20 december? Detta var det grövsta, mest partiska, enögda övertrampet på länge av vår licensfinansierade tv-kanal, där du och jag tvingas vara med och betala för filmer som på nytt demoniserar Israel och judarna. Inte ens nazisterna själva kunde ha gjort det skickligare, mer infernaliskt, utnyttjande filmteknikens alla tricks för att uppnå önskad effekt. Läs Samfundet Sverige-Israels generalsekreterare Bengt-Ove Anderssons utmärkta debattinlägg genom att klicka på följande länk: http://www.sverigeisrael.se/index.php/bloggar/bengt-ove-andersson/110-groevsta-antiisraeliska-propagandan-nagonsin-i-svt

Dags att protestera mot SVT!

Fyra år i total isolering – frige Gilad Shalit!

Hamas måste frige Gilad Shalit omedelbart. Hans enda "brott" är att han är israel.

I över fyra år har en ung israel suttit i en fängelsehåla i Gaza, kidnappad av Hamas vid en gränsövergång mellan Gaza och Israel. Trots Hamas blodiga record anser en del naiva svenska politiker att Hamas är möjliga att förhandla med och att de är snudd på demokratiska, ungefär som en muslimsk variant av socialdemokrati enligt vissa akademiskt betitlade svenskar.

Palestinska terrorister som sitter i israelisk fångenskap behandlas väl, får besök av anhöriga och av Röda korset. Gilad, som inte har dödat någon, hålls helt isolerad, får inte ha kontakt med yttervärlden eller med Röda korset. Han behandlas helt i strid med internationella konventioner.

Gilad var 19 år när han kidnappades, gjorde sin värnplikt, och längtade hem till familjen på permissionerna. Han har två bröder, en äldre och en yngre, var duktig i skolan, och älskade matte och sport. Hans vänner beskriver honom som en vänlig, skötsam och väldigt hjälpsam person. Även på sina korta permissioner hjälpte han ofta till i föräldrarnas lilla hotellrörelse. Han är helt enkelt en vanlig, trevlig kille, älskad av sin familj och sina närmaste, som haft oturen att befinna sig på ”fel” ställe, när Hamas-terrorister var på krigsstigen.

Alf Svensson, den förre kd-ledaren som nu sitter i EU-parlamentet, har nu gått ut och uppmanat den svenska regeringen att agera för att Gilad Shalit ska friges. Alf Svensson påminner om ”att Sverige borde använda sig av sin ställning som en av världens främsta biståndsgivare till palestinierna” för att utöva påtryckningar på Hamas.

Men fler svenska politiker och människorättsaktivister borde nu höja sina röster för Gilads ovillkorliga frigivande. Var finns nu den högröstade vänstern, eller författare som Henning Mankell? När det gäller en ung oskyldig israel, vars liv förstörs av en människoföraktande terroristorganisation, då är det slut på medkänslan och upprördheten. Personligen sällar jag mig till Alf Svenssons uppmaning och hoppas att det nu kommer kraftfulla protester, inte minst från landets alla israelvänner. Tillsammans ska vi få regeringen att agera!