Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

Intressant konsert den 17 september

Västerås, den 17 september kl 18:
En kväll i tal och ton över ämnet“En ny sång vill jag sjunga”
Stefan Sturesson talar över ämnet Bibeln som inspirationskälla till judiska israelisk folksång. Gruppen Trio Shalosh och pianisten Daniel Klanger framför musik och sånger i judisk folkton.
Musiken var en viktig del av judarnas liv även på bibelns tid, särskilt när det gällde tillbedjan. Man spelade musik när kungar kröntes, i samband med religiösa ceremonier och i krigshären. Musiker underhöll det kungliga hovet, livade upp bröllop och andra fester och skapade en härlig atmosfär under högtiderna i samband med skördarna av druvor och spannmål. Vid dödsfall kunde musik ge tröst åt de sörjande.
Se mer i bifogad affisch. 
Konserten äger rum i Citykyrkan, Katrinelundsvägen 1, Västerås
affisch-israbib-160917-kulturkvall
%d bloggers like this: