Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

Vår stund på jorden är så kort – bara en sekund i evigheten

En apell

Vi lever i förändringens tid. Det som gäller är att hänga med, att gilla läget!  Om du bara är villig till förändring kan livet bli fantastiskt! Det är åtminstone det budskap vi oftast hör.

Det är ett förrädiskt budskap! All förändring är inte bra. Om vi rör oss i fel riktning, om vi springer mot undergången, är inte förändringen något gott. Om huset börjar brinna, bör vi springa därifrån, inte springa längre in i huset. När ett hus förfaller på grund av dåligt underhåll kommer ingen att vilja bo i det och dess värde blir allt mindre. Den förändringen vill ingen ha. Men om huset underhålls, målas och rustas vill många bo i det och värdet stiger.

Hur många riken finns det i världen? Mer än 200 kanske du svarar. Men ur en andlig aspekt finns det bara tre riken: Det ondas rike (mörkrets rike), människans rike och Guds rike (ljusets rike). Om en bred väg går från människans rike till det ondas rike, väljer du hellre den än den smala väg som går till Guds rike?


Den breda vägen verkar lockande. Det är så mycket som händer längs den vägen, där är spännande människor som lockar med droger, pengar, cigaretter, verklighetsflykt, sex och utlevelse. Men om den leder fel, var det värt all den tid du lade ner på att gå i fel riktning? Resan tillbaka blir lång. Drogerna gjorde dig till slav, de spännande sexkontakterna gjorde dig sjuk och de s.k. vännerna var inte till någon hjälp när det verkligen krisade.

Du fick en lång och svår resa tillbaka. Du ville hitta den väg som du hörde talas om som barn. Vägen vars mål var Guds rike, ljusets rike, där det råder glädje, frid och harmoni.


Tänk efter min vän. Har du hittat den väg som leder till livet? Så många människor idag är vilsna. I en undersökning bland flickor i gymnasieåldern svarade omkring hälften att livet var totalt meningslöst. Tänk att vara 16 år ung, ha hälsan och hela livet framför sig, och tycka att allt är meningslöst! Hela den fantastiska skapelsen, själva livet som pulserar och vibrerar i oss, möjligheten att hitta den stora kärleken, möjligheten att sätta barn till världen, möjligheten att vara med att bygga en bättre värld, allt detta tycker de är meningslöst. De har ögon men de ser inte. De har öron men de hör inte. De har sett splittrade hem och förhållanden, de har dagligen hört om krig och katastrofer, och samtidigt förlorat förmågan att se det fantastiska med att finnas till, att ha fått livet som en underbar gåva.


När du följer den smala vägen händer något märkligt. Någon vandrar hela tiden osynligt vid din sida och när svårigheterna kommer hjälper han dig igenom. Med denne Någon vid din sida är du aldrig ensam, han är full av kärlek, godhet och kraft. Att vandra på den smala vägen är det verkliga äventyret. Du får hjälp att övervinna farorna och målet är det du alltid drömt om – landet i dina drömmar, landet där allt ont är portförbjudet, landet där sorg och tårar inte längre finns, landet där kärlek genomsyrar allt levande.


Vi är tusenden, ja miljoner som kan vittna om frälsningens förvandlande kraft. Själv fick jag uppleva hur Gud förde mig från mörker till ljus. Det var mer än 30 år sedan, men det håller än. Han gav hela mitt liv en ny inriktning, han renade mig från orenhet i tankar och känsloliv, han skapade i mig ett nytt hjärta och fyllde det med medkänsla och kärlek.


Min vän, vad du behöver, vad världen behöver idag är att gå den väg som leder till Livet, det verkliga livet, livet med Gud. Vänta inte med det beslutet. Många har tänkt, att visst skulle det vara bra, men först vill jag smaka på lite av det världen ger, sedan har livet ryckts ifrån dem förr än de anar. Ett så viktigt beslut kan man inte vänta med. Det gäller ju hela din framtid, det gäller var du kommer att tillbringa evigheten. Vänta inte! Jesus står vid ditt hjärtas dörr och bultar på för att bli insläppt. Släpp in honom idag! Han kallar dig in i sitt rike. Vad du än har på ditt samvete som trycker dig kan han göra allting nytt igen. Han kallar dig till en underbar gemenskap med skapelsens Herre. Öppna hjärtats dörr, låt honom förlåta alla dina synder och rena ditt hjärtas kamrar. Min vän om du av uppriktigt hjärta överlämnar ditt liv till honom kommer han att ge dig den dyraste gåva en människa kan få, frälsningens gåva, ett nytt liv tillsammans med Jesus. Var rädd om den gåvan, då kommer den att räcka ända in i evigheten!

 

1 Comment»

  Ulf Stenlund wrote @

Tack för tänkvärda ord!

En enda komplettering. Enligt Jesus själv är världens brunnar usla. Det borde inte behöva kännas som en försakelse att låta bli att testa sånt vatten. Drick av det vatten Jesus ger och Du behöver inte törsta mer.

Ulf Stenlund


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: